Publikujemy tutaj przepisy prawne regulujące działanie zakładów leczniczych dla zwierząt. 

Ustawa o zakładach leczniczych dla zwierząt 

Ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o zakładach leczniczych dla zwierząt wraz z późniejszymi zmianami.

ISAP: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20040110095

Prawo przedsiębiorców

Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców.

ISAP: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000646

Rozporządzenie - wysokość opłaty za wpis do ewidencji 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 sierpnia 2004 r. w sprawie wysokości opłaty za wpis do ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt.

 ISAP: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20041941996

Rozporządzenie - prowadzenie ewidencji zakładów leczniczych 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt oraz otrzymywania z niej wypisu. 

 ISAP: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20041941995

Rozporządzenie - wymagania dla laboratoriów diagnostycznych 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 sierpnia 2004 r. w sprawie wymagań dla weterynaryjnych laboratoriów diagnostycznych. 

ISAP: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20041941994

Rozporządzenie - wymagania dla klinik weterynaryjnych 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 sierpnia 2004 r. w sprawie wymagań dla klinik weterynaryjnych. 

ISAP: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20041941993

Rozporządzenie - wymagania dla lecznic weterynaryjnych 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 sierpnia 2004 r. w sprawie wymagań dla lecznic weterynaryjnych. 

 ISAP: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20041941992

Rozporządzenie - wymagania dla przychodni weterynaryjnych 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 sierpnia 2004 r. w sprawie wymagań dla przychodni weterynaryjnych. 

  ISAP: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20041941991

Rozporządzenie - wymagania dla gabinetów weterynaryjnych 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 sierpnia 2004 r. w sprawie wymagań dla gabinetów weterynaryjnych. 

 ISAP: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20041941990

Rozporządzenie - wystawianie recept przez lekarzy weterynarii 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 maja 2003 r. w sprawie wystawiania przez lekarzy weterynarii recept na produkty lecznicze lub leki recepturowe przeznaczone dla ludzi, które będą stosowane u zwierząt. 

 ISAP: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20030970891

Rozporządzenie - ewidencja leczenia zwierząt i dokumentacja lekarsko-weterynaryjna 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 września 2011 r. w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia dokumentacji lekarsko-weterynaryjnej i ewidencji leczenia zwierząt oraz wzorów tej dokumentacji i ewidencji

 ISAP: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20112241347

Uchwała KRL-W - prowadzenie ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt 

Uchwała Nr 96/2004/III Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 17 grudnia  2004 r. w sprawie prowadzenia ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt. 

 Uchwała dotychczasowa

Uchwała KRL-W - oznaczanie zakładów leczniczych dla zwierząt 

Uchwała Nr 5/2005/IV Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 4 lipca 2005 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 80/2004/III Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej w sprawie oznaczenia zakładów leczniczych dla zwierząt.

Uchwała Nr 80/2004/III Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 11  maja  2004 r. w sprawie oznaczania zakładów leczniczych dla zwierząt.

 Uchwała dotychczasowa 

Uchwała KRL-W - zasady podawania do publicznej wiadomości informacji o zakładzie leczniczym 

Uchwała Nr 116/2008/IV Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 12 grudnia 2008 r. w sprawie szczegółowych zasad podawania do publicznej wiadomości informacji o zakresie i rodzajach świadczonych usług weterynaryjnych, godzinach otwarcia oraz adresie zakładu leczniczego dla zwierzą. 

Uchwała dotychczasowa