Uprzejmie prosimy wszystkich lekarzy weterynarii, którzy opłacają składki członkowskie bezpośrednio na konto DIL-Wet. aby w tytule przelewu podawali swoje imię i nazwisko oraz numer prawa wykonywania zawodu ("imię i nazwisko, nr PWZ"), co pozwoli na prawidłowe księgowanie składek. Jeśli przelew dotyczy więcej niż jednej osoby należy podać wszystkie imiona i nazwiska z numerami prawa wykonywania zawodu.