Uprzejmie informujemy, że posiedzenie członków Rady Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

odbędzie się dnia 27 lutego 2020 r.o godz. 17:00 w siedzibie Izby.

 

Dokumenty i wnioski do Rady będą przyjmowane do dnia 24.02.2020 r. (poniedziałek) do godz. 12:00.