Poniżej prezentujemy pismo Zastępcy Głównego Lekarza Weterynarii w związku z planowanym przystąpieniem Polski do konwencji "Medicrime - Konwencji Rady Europy w sprawie podrabiania produktów leczniczych oraz podobnych przestępstw stwarzających zagrożenie dla zdrowia publicznego".

Konwencja Rady Europy