Rada Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej zawiadamia, że zgodnie z decyzją Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej - z uwagi na stan epidemii wybory delegatów na X Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Lekarzy Weterynarii Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej przeprowadzone zostaną w 2021 r. w trybie korespondencyjnym Wszelkie informacje znajdują się w poniższych materiałach. Obecnie trwa etap I - zgłaszanie kandydatów na delegatów. Etap II odbędzie się tylko w rejonach wyborczych, w których w I etapie zostaną zgłoszeni kandydaci na Delegatów.

  • Rejony wyborcze – lista rejonów  nr i nazwa ;  zasady rejonizacji  zasady
  • Lista członków rejonów wyborczych (wszyscy) na dzień 1 kwietnia 2021 r.  lista

Poniżej prezentujemy treść komunikatów dotyczących wyborów, które zostały wysłane drogą mailową do członków DIL-Wet. (na adresy zgłoszone do rejestru izby):

  komunikat_1                       komunikat_2

Dokumenty do pobrania:

etap I: wybór Delegatów na Zjazd

  • Informacja o możliwości i sposobie zgłaszania kandydatów na delegatów na X Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Lekarzy Weterynarii Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej przeprowadzanych w trybie korespondencyjnym w 2021 r. –  informacja
  • Formularz zgłoszenia kandydatury na delegata na X Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Lekarzy Weterynarii Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w wyborach przeprowadzanych w trybie korespondencyjnym  w  2021 r. -  formularz
  • Uchwała nr 2206/2021/VII Rady Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 09.03.2021 r. w sprawie powołania Okręgowej Komisji Wyborczej i wyboru jej członków.  uchwala
  • Uchwała nr 2387/2021/VII Rady Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 14 maja 2021 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów delegatów na X Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Lekarzy Weterynarii w trybie korespondencyjnym.  uchwala
  • Listy członków poszczególnych 36 rejonów wyborczych

1_Uniwersytet_Przyrodniczy                             13_jaworski                                                  25_olawski 

2_W-w_Fabryczna                                            14_Jelenia_Gora                                          26_polkowicki

3_W-w_Krzyki_A-M                                          15_karkonoski                                               27_strzelinski

4_W-w_Krzyki_N-Z                                           16_kamiennogorski                                       28_sredzki

5_W-w_St.Miasto_i_Srodm_A-M                      17_klodzki                                                     29_swidnicki

6_W-w_St.Miasto_i_Srodm_N-Z                       18_Legnica                                                   30_trzebnicki

7_W-w_Psie_Pole                                             19_legnicki                                                    31_Walbrzych

8_wroclawski                                                     20_lubanski                                                   32_walbrzyski

9_boleslawiecki                                                 21_lubinski                                                     33_wolowski

10_dzierzoniowski                                             22_lwowecki                                                  34_zabkowicki

11_glogowski                                                     23_milicki                                                      35_zgorzelecki

12_gorowski                                                       24_olesnicki                                                  36_zlotoryjski