Szanowni Państwo.  Koleżanki i Koledzy.

Chciałbym przypomnieć, że 29 czerwca 2021 r. upływa termin zgłaszania kandydatów na delegatów na Okręgowy Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej. W tym roku wyjątkowo, ze względu na pandemię COVID-19 wybory prowadzone są drogą korespondencyjną. Każdy z członków, na pocztowy adres korespondencyjny podany do biura Izby otrzymał list z kwestionariuszem zgłoszenia, regulaminem i opłaconą kopertą zwrotną. Wystarczy wypełnić formularz, wskazać kandydata na delegata (można wskazać siebie, można wskazać kilka osób) włożyć do koperty i przekazać do biura Izby bezpośrednio lub poprzez pocztę. Ważne jest aby przesyłka dotarła do biura do 29 czerwca 2021 r. Apeluję o aktywność. Swój apel szczególnie kieruję do lekarzy weterynarii prywatnie praktykujących, których reprezentacja w Organach Izby jest bardzo mała. Pamiętajmy, że jeśli chcemy mieć wpływ na otaczającą nas rzeczywistość trzeba w niej aktywnie uczestniczyć. Zachęcam do zgłaszania się i udziału w wyborach.

dr n. wet. Wojciech Hildebrand

Prezes Rady Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej