Z głębokim żalem zawiadamiamy,

że dnia 17.06.2022 r. zmarł

ŚP.

lek. wet. Jan Springer

 

Uroczystości pogrzebowe odbędą się dnia 23 czerwca 2022 r.

o godz. 9:20 na Cmentarzu Osobowickim we Wrocławiu.

 

Wyrazy szczerego współczucia Rodzinie Zmarłego składają Prezes, Rada i Członkowie Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej we Wrocławiu.