Szanowne Koleżanki i Koledzy. Poniżej zamieszczamy ankietę dotyczącą aktualnej sytuacji Państwa ZLZ w sytuacji pandemii COVID-19. Informacje uzyskane od Państwa posłużą do opracowania strategii pomocy. Prosimy o odesłanie wypełnionej ankiety w nieprzekraczalnym terminie - do 05.04.2020 r.

dr n. wet. Wojciech Hildebrand,  Prezes Rady Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

ankieta do oliw

Z powodu pandemii COVID-19 Zarząd Koła Seniorów Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej we Wrocławiu podjął decyzję o wstrzymaniu spotkań członków Koła Seniorów do czasu wygaśnięcia epidemii.

Bohdan Wojtal Prezes Koła Seniorów

Ze względu, że powoli przechodzimy na pracę zdalną numer telefonu helpdesku 94 34 73 900 w. 1

zastępujemy numerami: 94 34 73 886 lub 94 34 73 881.

Podane numery telefonów będą obowiązywać do czasu odwołania.  

W najbliższej wersji WetSystems umieścimy taką informację na ekranie głównym WetSystems.

Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy Lekarze Weterynarii, Szanowni Państwo,

z uwagi na obowiązujący stan zagrożenia epidemicznego chciałbym przypomnieć o szczególnej potrzebie kierowania się wiedzą lekarsko-weterynaryjną na temat zabezpieczenia przed chorobą zakaźną w zakładach leczniczych dla zwierząt. Konieczne jest rygorystyczne przestrzeganie zasad ochrony przed zakażeniem wirusem, które nam lekarzom weterynarii są dobrze znane, a także informowanie o tych zasadach klientów - właścicieli zwierząt oraz wymaganie od nich ich przestrzegania. Obowiązek ten ciąży w równej mierze na wszystkich lekarzach weterynarii bez względu na to, czy są pracownikami zakładów leczniczych dla zwierząt, czy pracodawcami. Sposób jego realizacji powinien być dostosowany do konkretnych uwarunkowań lokalowych i organizacyjnych, a także specyfiki działania danego zakładu leczniczego dla zwierząt. Jednocześnie przypominam podmiotom prowadzącym zakłady lecznicze dla zwierząt i kierownikom tych zakładów o konieczności podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu zminimalizowanie ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2 pracowników i klientów zakładu leczniczego dla zwierząt.

 

lek. wet. Jacek Łukaszewicz

Prezes Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej