Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 10 lipca 2020 r.

w wieku 80 lat zmarł

ŚP.

lek. wet. Władysław Fiutowski

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się 15 lipca 2020 r. (środa) o godz. 12:00 Mszą Świętą żałobną w Kościele Wniebowzięcia NMP w Lwówku Śląskim,

po czym nastąpi odprowadzenie Zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku.

 

Wyrazy szczerego współczucia Rodzinie Zmarłego składają Prezes, Rada i Członkowie oraz Prezes i Członkowie Koła Seniorów

Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej we Wrocławiu.

 

Uprzejmie informujemy, że IX Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Lekarzy Weterynarii Dolnośląskiej Izby lekarsko-Weterynaryjnej we Wrocławiu

odbędzie się 6 września 2020 r. (niedziela) 

w sali konferencyjnej Haston City Hotel

 przy ul. Irysowej 1-3 we Wrocławiu.

W związku z wprowadzeniem od 1 lipca 2020 r. nowej matrycy stawek VAT uprzejmie informujemy, że stawka podatku na produkty lecznicze, w tym weterynaryjne, nadal wynosi 8%. Początkowo planowane było wyłączenie z tej preferencji leków weterynaryjnych, jednak po konsultacjach Ministerstwo wycofało się z tego pomysłu. Zatem leki weterynaryjne, bez względu na numer CN, nadal objęte są 8% stawką VAT (poz. 14 załącznika nr 3 ustawy o podatku od towarów i usług).

W związku z przesyłaniem do biura Izby wiadomości elektronicznych z adresów niezgłoszonych wcześniej przez lekarzy weterynarii do współpracy z paszportową bazą WetSystems uprzejmie informujemy, że wnioski dotyczące danych w bazie (o unieważnienie paszportu, o anulowanie, o korektę lub wprowadzenie danych) należy składać z adresu mailowego, który został zgłoszony do logowania się przez Państwa w bazie WetSystems oraz podpisać imieniem i nazwiskiem lekarza weterynarii posiadającego uprawnienia do wydawania paszportów dla zwierząt towarzyszących. Wnioski niepodpisane oraz wpływające z adresów nieznanych (w tym ogólnych adresów zakładów leczniczych dla zwierząt) oraz wnioski składane przez osoby nieuprawnione nie będą rozpatrywane.