Uprzejmie informujemy, że posiedzenie członków Rady Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

odbędzie się dnia 30 stycznia 2020 r. o godz. 17:00 w siedzibie Izby.

Dokumenty i wnioski do Rady będą przyjmowane do dnia 27.01.2020 r. (poniedziałek) do godz. 12:00.

Mistrzostwa Polski Lekarzy Weterynarii w Narciarstwie Alpejskim ODWOŁANE!

 

Szanowni Państwo, z przykrościa informujemy, że w związku z niesprzyjającą aurą pogodowa zmuszeni jesteśmy odwołać,

zaplanowane na 29 lutego 2020 r Mistrzostwa Polski Lekarzy Weterynarii w Narciarstwie Alpejskim,

które miały sie odbyć w Kamienicy u stóp Śnieżnika.

Niestety brak śniegu, uniemożliwia przeprowadzenie zawodów.

Jest nam przykro z tego powodu ale postaramy się zorganizować zawody w przyszłym roku. 

 

W imieniu Organizatarów Wojciech Hildebrand.

Informujemy, że istnieje możliwość zorganizowania nieodpłatnego szkolenia z zakresu przepisów BHP dla pracodawców i pracowników zakładów leczniczych dla zwierząt. Warunkiem jest odpowiednia ilość chętnych. Jednodniowe szkolenie (kilka godzin) odbyłoby się w siedzibie DIL-Wet. Prosimy o deklaracje uczestnictwa do dnia 27 stycznia 2020 r. z określeniem specyfiki szkolenia (pracodawca czy pracownik).

 

Zgodnie z sugestią Prezesa Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej uprzejmie prosimy lekarzy weterynarii - członków DIL-Wet. o zapoznanie się z projektem nowego Kodeksu Etyki Lekarza Weterynarii i przesyłanie uwag na adres biura DIL-Wet. do dnia 28 stycznia 2020 r.

Projekt Kodeksu