Zaginął piesek rasy Pekińczyk wiek ok. 10 lat, wabi się Betti. Ostatni raz widziana w dniu wczorajszym ok. godz. 15:00 w miejscowości Przyborów – okolice Brzeska woj. Małopolskie. Prawdopodobnie kobiety podróżujące do Wrocławia zabrały pieska. Proszę o kontakt w razie jakichkolwiek informacji tel. 731 774 114. Piesek choruje na padaczkę i musi przyjmować codziennie leki.

zaginiony pekińczyk_1

zaginiony pekińczyk_2

 

Uprzejmie przypominamy, że zgodnie z decyzją Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej istniej możliwość rezygnacji z papierowej wersji miesięcznika KIL-Wet. pt. „Życie Weterynaryjne”. Rezygnacja jest możliwa na pisemny wniosek lekarza weterynarii (e-mail, poczta tradycyjna) złożony w biurze Izby Dolnośląskiej. Rezygnacja nie wiąże się z obniżeniem wysokości składki członkowskiej.

Uprzejmie informujemy, że posiedzenie członków Rady Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej odbędzie się dnia 17 października 2019 r. o godz. 17:00 w siedzibie Izby.

Dokumenty i wnioski do Rady będą przyjmowane do dnia 14.10.2019 r. (poniedziałek) do godz. 12:00.

Uprzejmie informujemy, że w dniach 12 - 13 września 2019 r. we Wrocławiu odbyły się uroczystości 100-lecia Polskiej Służby Weterynaryjnej. Organizatorami byli Dolnośląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii, Prezes Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej oraz Dziekan Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. W obchodach udział wzięli byli i obecni pracownicy Inspekcji Weterynaryjnej, Wojskowej Inspekcji Weterynaryjnej, lekarze wolnej praktyki, w szczególności wykonujący czynności urzędowe, przedstawiciele weterynaryjnego środowiska akademickiego, a także seniorzy, którzy zawodowe losy związali ze służbą weterynaryjną.


Program uroczystości:

12.09.2019
godz. 1800

 Msza św. w kościele pw. św. Karola Boromeusza
pod przewodnictwem o. Jerzego Brusiło
ul. Krucza 48; Wrocław

13.09.2019
godz. 830

 Uroczystość poświęcenie figurki św. Rocha
w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii
we Wrocławiu przy ul. Januszowickiej 48

13.09.2019

godz. 1130

Obchody stulecia Polskiej Służby Weterynaryjnej
Centrum Edukacyjno-Rozwojowe Pałac Pawłowice
ul. Pawłowicka 87/89; Wrocław

- Otwarcie uroczystości

- Wykład okolicznościowy – dr Jan Dorobek

- Wręczenie odznaczeń

- Wystąpienie gości

- Przerwa 15 min.

- Wykład pt. „Zwierzęta w języku” – prof. dr hab. Jan Miodek

- Wspomnienia indywidualne uczestników jubileuszu

- Występ zespołu SYGIT BEND

- Przyjęcie okolicznościowe