.

Poniżej prezentujemy pismo Zastępcy Głównego Lekarza Weterynarii Krzysztofa Jażdżewskiego zawierające nowe zasady postępowania ze zwierzętami towarzyszącymi, które przyjeżdżają do Polski z terytorium Ukrainy.


Nowe zasady postępowania - przewóz zwierząt z Ukrainy

 

Poniżej prezentujemy Apel Prezesa KRL-W do Polskich Lekarzy Weterynarii chętnych do wsparcia koleżanek i kolegów pracujących na granicy Ukrainy.

Zgłoszenia prosimy również przesłać do wiadomości DIL-Wet.

Apel Prezesa KRL-W do Polskich Lekarzy Weterynarii

Poniżej prezentujemy Komunikat Prezesa Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej w sprawie praktycznych aspektów realizacji procedury Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie postępowania ze zwierzętami towarzyszącymi podróżnym, wjeżdżającym z Ukrainy do UE przez polską granicę zewnętrzną w trakcie trwania konfliktu militarnego.

Komunikat Prezesa KRL-W