Uprzejmie informujemy, że posiedzenie członków Rady Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

zaplanowane jest na dzień 24 marca 2022 r. (czwartek) o godz. 17:00.

 

Dokumenty i wnioski do Rady będą przyjmowane do dnia 17.03.2022 r. (czwartek).

  Z głębokim żalem zawiadamiamy, 

że dnia 5 marca 2022 r. zmarł

lek. wet. Marian Kierzkowski

Ceremonia pożegnania Zmarłego odbędzie się 12.03.2022 r.
 o godzinie 8:00 na Cmentarzu Grabiszyńskim we Wrocławiu.

Wyrazy szczerego współczucia Rodzinie Zmarłego składają Prezes, Rada i Członkowie Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej we Wrocławiu.

.

Poniżej prezentujemy pismo Zastępcy Głównego Lekarza Weterynarii Krzysztofa Jażdżewskiego zawierające nowe zasady postępowania ze zwierzętami towarzyszącymi, które przyjeżdżają do Polski z terytorium Ukrainy.


Nowe zasady postępowania - przewóz zwierząt z Ukrainy