loading...
Podróżownie ze zwierzętami - informacja GLW
19.07.24 Podróżowanie ze zwierzętami - informacja GLW

Główny Inspektorat Weterynarii wystosował pismo informujące o przepisach i zasadach przemieszczania zwierząt domowych towarzyszących z UE do Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz z Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej do UE po 1 stycznia 2021 r.

GLW przemieszczanie zwierzat do i z Wielkiej Brytanii i Irlandii Polnocnej

 

W związku z okresem wakacyjnym i wzmożonym ruchem osób podróżujących ze zwierzętami, Główny Inspektorat Weterynarii wystosował pismo informujące o przepisach i zasadach przemieszczania zwierząt domowych towarzyszących w krajach Unii Europejskiej.

Komunikat GLW przemieszczanie zwierzat domowych

Podrozowanie ze zwierzetami

Czytaj więcej
Zasady przemieszczania zwierząt domowych z Polski
19.02.16 Zasady przemieszczania zwierząt domowych z Polski

Szczegółowe zasady obowiązujące przy przemieszczaniu zwierząt towarzyszących (psów, kotów i fretek) z terytorium Polski na terytorium państw unijnych oraz trzecich wymienia Główny Lekarz Weterynarii na swojej stronie internetowej (www.wetgiw.gov.pl)

 http://old.wetgiw.gov.pl/index.php?action=szczegoly&m_id=28&kat_id=1507

Czytaj więcej
Zasady przemieszczania zwierząt domowych do Polski
19.02.16 Zasady przemieszczania zwierząt domowych do Polski

  I. Jeżeli pies, kot i fretka pochodzi z:

Andora
Szwajcaria
Islandia
Lichtenstein
Monako
Norwegia
San Marino
Państwo Miasto Watykan
Wyspy Wniebowstąpienia
Antigua i Barbuda
Antyle Holenderskie
Australia
Aruba
Barbados
Bahrajn
Bermudy
Kanada
Fidżi
Falklandy
Chorwacja
Jamajka
Japonia
Saint Kitts i Nevis
Kajmany
Montserrat
Mauritius
Nowa Kaledonia
Nowa Zelandia
Polinezja Francuska
Saint Pierre i Miquelon
Singapur
Święta Helena
Stany Zjednoczone Ameryki
Saint Vincent i Grenadyny
Vanuatu
Wallis i Futura
Majotta

Musi spełniać wymogi określone w art. 5 ust.1 rozporządzenia Nr. 998/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 to jest:

 1. Muszą posiadać identyfikacją zgodną z art. 4 ww rozporządzenia czyli:
  • czytelnie wytatuowanego numeru, lub
  • mikroczipu, zgodnego z wymaganiami normy ISO 1784 lub Aneksu A do normy ISO 11785 (w przypadku, gdy mikroczip nie spełnia wymagań żadnej z ww. norm, właściciel zwierzęcia lub osoba za nie odpowiedzialna w imieniu właściciela, musi zapewnić możliwość odczytania numeru mikroczipu podczas jakiejkolwiek kontroli, tzn. musi dysponować czytnikiem);
 2. Muszą zostać zaszczepione przeciwko wściekliźnie (przedmiotowe szczepienie uzyskuje ważność po upływie 21 dni od jego dokonania w przypadku pierwszego szczepienia wykonanego u zwierzęcia w wieku powyżej 3 m-ca życia (Decyzja Komisji Nr 2005/91/WE z dnia 2 lutego 2005r. ustanawiająca okres, po którym szczepienie przeciwko wściekliźnie uważa się za ważne). W przypadku kolejnych szczepień przeprowadzanych regularnie w odstępach zalecanych przez producenta szczepionki (dawki przypominające), szczepienie uzyskuje ważność w dniu podania dawki przypominającej szczepionki. Jeśli właściciel lub osoba odpowiedzialna za zwierzę nie posiada zaświadczenia o dokonaniu ostatniego szczepienia zwierzęcia zgodnie z zaleceniami producenta szczepionki, kolejne szczepienie jest odpowiednio traktowane jako pierwsze szczepienie i nabywa ważności po upływie 21 dni od daty jego dokonania).
 3. Muszą być zaopatrzone w paszport, wystawiony przez upoważnionego lekarza weterynarii, poświadczający ważność szczepienia przeciwko wściekliźnie.

II. Jeżeli pies, kot i fretka pochodzi z innego państwa trzeciego niż wymienione powyżej musi spełnić następujące warunki:

 1. posiadać identyfikacją zgodną z art. 4 ww rozporządzenia czyli:
  • czytelnie wytatuowanego numeru, lub
  • mikroczipu, zgodnego z wymaganiami normy ISO 1784 lub Aneksu A do normy ISO 11785 (w przypadku, gdy mikroczip nie spełnia wymagań żadnej z ww. norm, właściciel zwierzęcia lub osoba za nie odpowiedzialna w imieniu właściciela, musi zapewnić możliwość odczytania numeru mikroczipu podczas jakiejkolwiek kontroli, tzn. musi dysponować czytnikiem);
 2. Muszą zostać zaszczepione przeciwko wściekliźnie (przedmiotowe szczepienie uzyskuje ważność po upływie 21 dni od jego dokonania w przypadku pierwszego szczepienia wykonanego u zwierzęcia w wieku powyżej 3 m-ca życia (Decyzja Komisji Nr 2005/91/WE z dnia 2 lutego 2005r. ustanawiająca okres, po którym szczepienie przeciwko wściekliźnie uważa się za ważne). W przypadku kolejnych szczepień przeprowadzanych regularnie w odstępach zalecanych przez producenta szczepionki (dawki przypominające), szczepienie uzyskuje ważność w dniu podania dawki przypominającej szczepionki. Jeśli właściciel lub osoba odpowiedzialna za zwierzę nie posiada zaświadczenia o dokonaniu ostatniego szczepienia zwierzęcia zgodnie z zaleceniami producenta szczepionki, kolejne szczepienie jest odpowiednio traktowane jako pierwsze szczepienie i nabywa ważności po upływie 21 dni od daty jego dokonania).
 3. Muszą zostać poddane badaniu krwi celem określenia poziomu przeciwciał p/wściekliźnie a wynik badania wynosi co najmniej 0,5 IU/ml. Badanie było wykonane co najmniej 30 dni po szczepieniu p/wściekliźnie i trzy miesiące przed przemieszczeniem zwierzęcia do Polski
 4. Trzymiesięczny okres nie ma zastosowania do ponownego wprowadzenia zwierzęcia domowego, którego paszport zaświadcza, że badanie krwi zostało wykonane z wynikiem pozytywnym zanim zwierzę opuściło terytorium wspólnoty.

Uwaga praktyczna !!!!!

Jeżeli pies, kot lub fretka zamierza czasowo (wystawy zwierząt) wyjechać do państw trzecich nie wymienionych powyżej należy u takiego zwierzęcia wykonać badanie krwi celem określenia poziomu przeciwciał przeciw wściekliźnie. Zwierzę nie posiadające takiego badanie przed wyjazdem aby ponownie wrócić do Polski musi spełnić warunki określone dla zwierząt pochodzących z państw trzecich nie wymienionych powyżej.

Uwaga!!!!!

Przemieszczanie psów, kotów i fretek w wieku poniżej 3 miesiąca życia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niedozwolone.

Czytaj więcej
Opis procedury wystawiania paszportów
19.02.16 Opis procedury wystawiania paszportów

Przedstawiamy poniżej treść Uchwały nr 119A/2013/V Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej w sprawie Dobrej Praktyki Wystawiania Paszportów dla Zwierząt Towarzyszących z prośbą o zapoznanie się z jej treścią jako obowiązującą wszystkich lekarzy weterynarii mających uprawnienia do wystawiania paszportów i dokonywania w nich wpisów.

uchwala_nr_26-2018-VII_do_zmian_Dobre_Praktyki_Wystawiania_Paszportow

zal_do_uchwaly_nr_26-2018-VII_Dobra_Praktyka_Wystawiania_Paszportow 

BARDZO WAŻNE ZMIANY!!!

W maju i czerwcu 2010 r. weszły w życie dwa nowe rozporządzenia dotyczące przemieszczania zwierząt towarzyszących, których treść prezentujemy poniżej. Jako pierwsze zamieszczamy pismo z Głównego Inspektoratu Weterynarii wytłuszczające zapisane zmiany w przepisach.

Zmiany dotyczą m.in. systemu identyfikacji elektronicznej zwierząt, wymagań technicznych dotyczących szczepień przeciwko wściekliźnie oraz okresu przejściowego dla krajów takich, jak Wielka Brytania, Irlandia, Malta, Finlandia oraz Szwecja.

pdfpismo od GLW w sprawie nowych rozporzadzen 

pdfrozporzadzenie 388-2010 

pdfrozporzadzenie 438-2010

Lekarz weterynarii wystawiający paszport jednocześnie wypełnia dołączony do paszportu druk z danymi zwierzęcia i właściciela zwierzęcia, któremu wydaje paszport. Wypełniony druk należy w ciągu siedmiu dni przesłać do Okręgowej Izby Lekarsko Weterynaryjnej, która będzie dane zawarte w tym druku wprowadzała do systemu informatycznego. Opłata za paszport nie zawiera kosztów szczepienia zwierzęcia przeciw wściekliźnie oraz kosztów oznakowania zwierzęcia.

Psy i koty poniżej trzeciego miesiąca życia nie mogą być przemieszczane do innych krajów Unii Europejskiej, chyba że kraj docelowy dopuszcza taką możliwość.

Wpisy do paszportu i kwestionariusza zwrotnego muszą być dokonane starannie, czytelnie, pismem drukowanym. Przy wypełnianiu druków paszportu i druku zwrotnego należy używać oficjalnych nazw państw zawartych w Traktacie Akcesyjnym.

Za prawidłowe wypełnienie paszportu odpowiada lekarz weterynarii wystawiający paszport. W przypadku popełnienia pomyłki w wypisywanym paszporcie lekarz weterynarii wystawiający paszport musi wypisać nowy druk paszportu. “Zniszczony” druk paszportu należy odesłać do właściwej Izby Okręgowej. Koszt nowego paszportu ponosi lekarz wystawiający paszport.

Przed wystawieniem paszportu i przed każdym nowym wpisem do paszportu należy dokonać weryfikacji identyfikacji zwierzęcia poprzez odczytanie tatuażu lub odczytanie czytnikiem elektronicznym nr mikroczipa.

Warunki wydania paszportu:

 1. Oznakowanie zwierzęcia poprzez tatuaż lub implantację mikroczipu (czipy zgodnie z konwencją implantowane są po lewej stronie szyi, w połowie jej długości a tatuaże najczęściej umieszczane są na małżowinie usznej lub w pachwinie zwierzęcia).

  Do implantacji nadają się mikroczipy różnych firm pod warunkiem, że spełniają normę ISO 11784. Czytniki do odczytywania mikroczipów mogą być też różnych firm pod warunkiem, że spełniają normę ISO 11785.

  W przypadku tatuażu nie jest określony jednolity system numeracji na terenie Polski.

  Krajowa Izba Lekarsko Weterynaryjna zaleca by zwierzętom, które nie są trwale oznakowane, lekarze weterynarii implantowali mikroczipy. Zabieg implantacji mikroczipu jest zdecydowanie mniej bolesny od zabiegu tatuażu i w przyszłości będzie obowiązującą metodą oznakowania zwierząt towarzyszących.

  Zwierzęta, które w dniu 1 października 2004 roku były wytatuowane lub miały zaimplantowany mikroczip zgodny z normą ISO 11784 nie podlegają ponownemu znakowaniu do wejścia w życie przepisów zgodnych z rozporządzeniem nr 998/2003/WE.

  UWAGA!!! Jeżeli przemieszczane zwierzę towarzyszące (pies, kot, fretka) jest identyfikowane za pomocą mikroczipu – w przypadku gdy zastosowany mikroczip nie spełnia wymogów Normy ISO 11 784 lub aneksu A do Normy ISO 11 785, właściciel zwierzęcia lub osoba odpowiedzialna za zwierzę w trakcie przemieszczania, musi zapewnić możliwość odczytania numeru identyfikacyjnego zwierzęcia podczas kontroli, tj. musi dysponować odpowiednim czytnikiem.

 2. Aktualne świadectwo szczepienia przeciw wściekliźnie - szczepienie uzyskuje ważność po upływie 21 dni od jego dokonania w przypadku pierwszego szczepienia wykonanego u zwierzęcia w wieku powyżej 3 m-ca życia (Decyzja Komisji Nr 2005/91/WE z dnia 2 lutego 2005r. ustanawiająca okres, po którym szczepienie przeciwko wściekliźnie uważa się za ważne).
Proszę pamiętać, że DATA SZCZEPIENIA NIE MOŻE BYĆ WCZEŚNIEJSZA NIŻ DATA WPROWADZENIA MIKROCZIPU!!!


Dla zwierząt, które właściciele zamierzają wywieźć do niektórych państw Unii Europejskiej istnieje dodatkowy warunek zbadania serologicznie krwi tych zwierząt celem określenia poziomu przeciwciał przeciw wściekliźnie (wykaz tych państw można znaleźć na stronach internetowych Głównego Lekarza Weterynarii). Badanie wykonuje uprawnione laboratorium na koszt właściciela. Lekarz wystawiający paszport przed jego wystawieniem musi mieć wynik tego badania i adnotacje z tego wyniku wpisuje do paszportu.

 pdfPASZPORTY_instrukcja dla lekarzy wet. 

 

Czytaj więcej
Próbki krwi dla określenia poziomu przeciwciał p/wściekliźnie
19.02.16 Próbki krwi dla określenia poziomu przeciwciał p/wściekliźnie

Pobieranie, opracowywanie i przesyłanie krwi do badań serologicznych celem określenia poziomu przeciwciał przeciwko wściekliźnie

Materiałem do badania serologicznego jest surowica. Powstaje ona w wyniku krzepnięcia krwi i organizacji skrzepu, a od osocza różni się brakiem fibrynogenu.

Krew powinna być pobrana w sposób jałowy jak również w sposób jałowy powinna być opracowana przed wysłaniem do pracowni serologicznej laboratorium badającego poziom przeciwciał dla wirusa wścieklizny.

UWAGA!!! Jeżeli czas transportu i temperatura w czasie transportu nie przekraczają kilkunastu godzin i 4-12 C dopuszcza się przesłanie do badania skrzepu krwi z wydzieloną surowicą. PREFEROWANA JEST JEDNAK SUROWICA.

Krew pobierana jest przez lekarza weterynarii, który przed jej pobraniem winien jest sprawdzić i zanotować numer identyfikacyjny zwierzęcia.

Pobieranie próbek krwi

Pobrać jałowo strzykawką krew (około 3-5 ml), tak by uzyskać nie mniej niż 1,5 ml surowicy.

Pobraną krew wtłoczyć delikatnie do jałowej probówki polistyrenowej lub polietylenowej tak by strumień pobranej krwi spływał skośnie po ścianie, co zapobiega hemolizie krwinek.

Po wlaniu krwi do probówki należy ją zamknąć jałowym korkiem. Przy wykonywaniu tych czynności należy przestrzegać zasad aseptyki.

UWAGA!!!

Niewskazane jest pobieranie krwi sama igłą z odbieraniem wypływającej krwi do przyłożonej niżej probówki, tak jak to jest niekiedy praktykowane przy uzyskiwaniu krwi do badań biochemicznych. W wyjątkowych przypadkach (trudności w pobieraniu, wielkość zwierzęcia) dopuszcza się takie pobieranie krwi. Należy jednak zwrócić uwagę, by krew powoli spływała po ściance probówki.

Nie należy stosować żadnych środków przeciwkrzepliwych (antykoagulantów) lub środków konserwujących.

Wstępne opracowanie próbki krwi

Pobraną próbkę krwi pozostawić w temperaturze pokojowej (2-3 godz.) lub lepiej w temperaturze 37 C do czasu powstania skrzepu (30-45 minut).

W celu przyspieszenia organizacji skrzepu należy oddzielić go od ścian probówki przy użyciu jałowej cienkiej bagietki lub jałowej pipety pasteurowskiej.

Umieścić krew w lodówce w temperaturze 4 C na okres kilku do kilkunastu godzin do uzyskania całkowitej organizacji skrzepu.

Oddzielić surowice od skrzepu zlewając ja ostrożnie do nowej, jałowej probówki.

UWAGA!!!

Jeżeli przy zlewaniu surowicy lub odciąganiu dostanie się do niej nawet niewielka ilość krwinek czerwonych, surowice należy odwirować i ponownie odciągnąć. Wirować należy przez 10-15 minut przy sile nie przekraczającej 1000xg (1200-1700 obr./min. w zależności od typu wirówki), gdyż przy większej sile wirowania może dojść do hemolizy krwinek.

Przy przechowywaniu w lodówce należy chronić krew przed przypadkowym zamrożeniem prowadzącym do hemolizy krwinek.

Surowice należy oddzielić od skrzepu i krwinek przed upływem 48 h od pobrania próbki krwi.

Nie wystawiać próbki krwi do skrzepnięcia na działanie promieni słonecznych

Przechowywanie próbek surowicy

Jeśli nie przewiduje się natychmiastowego przesłania próbki surowicy do laboratorium serologicznego, należy ją przechowywać w warunkach zabezpieczających aktywność przeciwciał. Przy krótkotrwałym przechowywaniu (do 5 dni) dopuszczalne jest umieszczenie próbki w lodówce (40C), pod warunkiem szczelnego zamknięcia probówki. Niedopuszczalne jest zamykanie pojemników z surowicą korkami z waty, ligniny gdyż takie postępowanie nie zabezpiecza próbki przed wysychaniem, a więc zagęszczeniem jej, uniemożliwiającym dokładne określenie pierwotnej zawartości przeciwciał w surowicy. Niedopuszczalne jest również umieszczenie surowicy w zamrażalniku zwykłej chłodni, gdzie temperatura wynosi –10 do –180C, co wpływa uszkadzająco na przeciwciała, głównie klasy IgM.

UWAGA!!!

Optymalnym sposobem przechowywania surowic przez długi okres czasu (do kilkunastu lat) jest przetrzymywanie ich w stanie zamrożenia w temp. Od –21 do –700C. Do przechowywania surowicy w takich warunkach wykorzystuje się probówki ze szkła lub tworzyw sztucznych.

Przesyłanie próbek

Probówkę zawierająca próbkę surowicy należy dokładnie oznaczyć nazwiskiem właściciela, imieniem zwierzęcia i numerem identyfikacyjnym(tatuaż/mikroczip).

Do przesyłania nadaje się wyłącznie jałowa surowica przelana do probówek z tworzywa sztucznego szczelnie zakręcanych. Probówka z surowicą zabezpieczona powinna być ligniną, watą lub ręcznikiem papierowym włożona w szczelny woreczek foliowy i umieszczone w opakowaniu chroniącym przed zgnieceniem.

Zapakowaną, jak wyżej, próbkę surowicy umieścić w pudełku styropianowym. Pudełko powinno być na tyle duże, by wraz z próbka zmieściły się 2 chłodziki, które uprzednio mrozimy w zamrażarce przez całą noc.

Jeśli próbka zostanie tak zapakowana nie ulegnie ona zamrożeniu.

Wniosek o badanie włożyć do oddzielnego woreczka foliowego i zakleić tak by nie uległ zamoczeniu.

Wzór wniosku wraz z instrukcją do pobrania tutaj  (286 KB) 

Pudełko zapakować i wysłać poczta kurierską do laboratorium badającego poziom przeciwciał dla wirusa wścieklizny.

UWAGA!!!

Nie stosować kostek lodu ani suchego lodu. Nie zamrażać surowicy!

Czytaj więcej
Wykaz ras psów uznawanych za agresywne
19.02.16 Wykaz ras psów uznawanych za agresywne

Wykaz ras psów uznawanych za agresywne obejmuje następujące rasy psów:

 • amerykański pit bull terrier;
 • pies z Majorki (Perro de Presa Mallorguin);
 • buldog amerykański;
 • dog argentyński;
 • pies kanaryjski (Perro de Presa Canario);
 • tosa inu;
 • rottweiler;
 • akbash dog;
 • anatolian karabash;
 • moskiewski stróżujący;
 • owczarek kaukaski.
Czytaj więcej
Rejestr ras psów i kotów
19.02.16 Rejestr ras psów i kotów

pdfrasy2006.11.20.pdf

 

 ID dla Fretki to 481 bez wyróżniania rasy.

Wykaz ras kotów (alfabetycznie)

ID

Rasa

385

Abisyński

387

Amerykański Bobtail długowłosy

386

Amerykański Bobtail krótkowłosy

389

Amerykański Curl długowłosy

388

Amerykański Curl krótkowłosy

390

Amerykański krótkowłosy

392

Amerykański ryś (American Lynx)

391

Amerykański szorstkowłosy

393

Australian Mist (Spotted & Marbled)

395

Azjatycki długowłosy

394

Azjatycki krótkowłosy (Tiffanie)

396

Balijski

397

Bengalski

398

Birmański

400

Bombajski długowłosy

399

Bombajski krótkowłosy

484

Brak

401

Brazylijski krótkowłosy

492

Brytyjski Długowłosy

402

Brytyjski krótkowłosy

403

Burmański

404

Burmilla

405

Cejloński

500

Chartreux

406

Chausie

407

Cherubim

408

Chinchilla

409

Colorpoint shorthair

410

Cornish Rex

411

Cymric (Walijski)

412

Czeski Rex

413

Devon Rex

414

Egipski Mau

415

Egzotyczny

416

Europejski krótkowłosy

417

Foreign white (Orientalny biały)

418

German Rex

419

Hawański

420

Himalajski

421

Honeybear

423

Japoński Kot Powitalny

424

Japoński Kot Powitalny długowłosy

422

Jawajski

428

Kalifornijski Spangled

426

Karelski Bobtail długowłosy

425

Karelski Bobtail krótkowłosy

427

Kartuzki

429

Keltic Shorthair

430

Korat

480

Koty domowe długowłose

479

Koty domowe krótkowłose

431

Kurylski Bobtail

433

LaPerm długowłosy

432

LaPerm krótkowłosy

434

Maine Coon

435

Malajski

436

Mandalay

437

Manks (Manx)

486

Mieszaniec

439

Munchkin długowłosy

438

Munchkin krótkowłosy

440

Nebelung

441

Neva Masquerade

442

Norweski leśny

443

Ocicat

444

Ojos Azules

446

Orientalny długowłosy

445

Orientalny krótkowłosy

447

Perski

448

Peterbald

450

Pixie-Bob długowłosy

449

Pixie-Bob krótkowłosy

452

RagaMuffin

451

Ragdoll

453

Rosyjski niebieski

454

Safari shorthair

455

Selkirk Rex

456

Sfinks (Sphynx)

457

Sfinks Doński (Don-Sphynx)

458

Singapurski

459

Snowshoe

460

Sokoke

461

Somalijski

462

Syberyjski

463

Syjamski

465

Szeszelski długowłosy

464

Szeszelski krótkowłosy

466

Szkocki fold

467

Szkocki fold długowłosy (Highland Fold)

469

Tai Bobtail

468

Tajski

470

Tiffany

472

Tonkijski długowłosy

471

Tonkijski krótkowłosy

473

Toy Bobtail

474

Turecki angora

475

Turecki Van

476

Uralski Rex

477

Ussuri

478

York Chocolate

 

Wykaz ras psów (alfabetycznie)

ID

Rasa

90

Aidi

105

Airedale Terrier

487

Akita Inu

148

Alaskan Malamute

278

Alpejski Gończy krótkonożny

490

American Pit Bull Terrier

133

American Staffordshire Terrier

339

Amerykański spaniel dowodny

82

Anatolian

101

Appenzeller

224

Ariegois

45

Australian Cattle Dog

134

Australian Silky Terrier

335

Barbet

194

Basenji

264

Baset artezyjsko - normandzki

267

Baset bretoński

265

Baset gaskoński

266

Basset d'Artois

270

Basset hound

271

Beagle

225

Beagle - Harrier

16

Bearded Collie

106

Bedlington Terrier

24

Bergamasco

96

Bernardyn długowłosy

95

Bernardyn krótkowłosy

102

Berneński pies pasterski

499

Biały Owczarek szwajcarski

207

Billy

344

Biszon kędzierzawy

220

Black and Tan Coonhound

205

Bloodhound

68

Bokser

345

Bolończyk

17

Border Collie

107

Border Terrier

371

Boston terrier

47

Bouvier des Ardennes

46

Bouvier des Flandres

354

Brabantczyk

483

Brak

290

Braque d'Auvergne

289

Braque de l'Ariege

291

Braque du Bourbonnais

292

Braque Dupuy

295

Braque Saint - Germain

67

Broholmer

494

Buldog amerykański

76

Buldog angielski

369

Buldog francuski

77

Bullmastiff

130

Bulterier

131

Bulterier miniaturowy

121

Cairn Terrier

187

Canaan Dog

80

Cane Corso

92

Cao da Serra da Estrela a pelo comprido

91

Cao da Serra da Estrela a pelo lizo

93

Cao de Castro Laboreiro

48

Cao Fila de Sao Miguel

362

Cavalier King Charles spaniel

36

Ceskoslovensky Vlcak

380

Charcik włoski

372

Chart afgański

383

Chart afrykański

384

Chart arabski

377

Chart hiszpański

373

Chart perski

382

Chart polski

374

Chart rosyjski borzoj

376

Chart szkocki

381

Chart węgierski

325

Chesapeake Bay retriever

216

Chien courant grand griffon vendeen

226

Chien d'Artois

361

Chihuahua długowłosy

360

Chihuahua krótkowłosy

365

Chin japoński

355

Chiński grzywacz (bezwłosy/owłosiony)

178

Chow Chow

327

Clumber spaniel

497

Cockapoo

334

Cocker spaniel amerykański

328

Cocker spaniel angielski

346

Coton de Tulear

321

Curly coated retriever

63

Czarny terier rosyjski

42

Czeski pies górski

41

Czuwacz słowacki

279

Dalmatyńczyk

122

Dandie Dinmont Terrier

49

Doberman

64

Dog argentyński

71

Dog niemiecki (błękitny)

70

Dog niemiecki (czarny, arlekin)

69

Dog niemiecki (zółty, pręgowany)

75

Dogue de Bordeaux

309

Drentsche patrijshond

212

Duży Gończy anglo - francuski biało - czarny

213

Duży Gończy anglo - francuski biało - pomarańczowy

211

Duży gończy anglo-francuski trójkolorowy

214

Duży Gończy gaskoński

302

Duży Münsterländer

104

Duży szwajcarski pies pasterski

150

Elkhund szary

151

Elkkhund czarny

135

English Toy Terrier

103

Entlebucher

304

Epagneul bleu de Picardie

305

Epagneul breton (brittany)

308

Epagneul de Pont - Audemer

306

Epagneul francais

307

Epagneul picard

179

Eurasier

329

Field spaniel

65

Fila Brasileiro

322

Flat coated retriever

108

Foksterier krótkowłosy

109

Foksterier szorstkowłosy

219

Foxhound amerykański

217

Foxhound anglelski

337

Fryzyjski pies dowodny

324

Golden retriever

246

Gończy austriacki (Brandibracke)

252

Gończy berneński

272

Gończy berneński krótkonożny

221

Gończy bośniacki szorstkowłosy Barak

251

Gończy chorwacki

258

Gończy estoński

257

Gończy fiński

209

Gończy francuski biało - czarny

210

Gończy francuski biało - pomarańczowy

208

Gończy francuski trójkolorowy

235

Gończy grecki

259

Gończy Hamiltona

222

Gończy hiszpański

236

Gończy istryjski krótkowłosy

237

Gończy istryjski szorstkowłosy

240

Gończy jugosłowianski trójkolorowy

254

Gończy lucerneński

274

Gończy lucerneński krótkonożny

262

Gończy niemiecki

250

Gończy polski

260

Gończy Schillera

242

Gończy serbski

256

Gończy słowacki

261

Gończy smalandzki

247

Gończy styryjski

255

Gończy szwajcarski

275

Gończy szwajcarski krótkonożny

248

Gończy tyrolski

243

Gończy węgierski

238

Gończy włoski krótkowłosy

239

Gończy włoski szorstkowłosy

253

Gończy z Jury (Bruno)

273

Gończy z Jury krótkonożny

268

Grand Basset griffon vendeen

215

Grand gascon Saintongeols

378

Greyhound

312

Griffon a poil laineaux

311

Gryfon Korthalsa

352

Gryfonik belgijski

353

Gryfonik brukselski

244

Haldenstovare

234

Harrier

343

Hawańczyk

340

Hiszpański pies dowodny

62

Hollandse Smoushond

84

Hovawart

245

Hygenhund

114

Irish Glen of imaal Terrier

115

Irish Soft Coated Wheaten Terrier

336

Irlandzki spaniel dowodny

160

Islandzki szpic pasterski

488

Jack Russel Terrier

144

Jamnik długowłosy króliczy

141

Jamnik długowłosy miniaturowy

138

Jamnik długowłosy standardowy

143

Jamnik krótkowłosy króliczy

140

Jamnik krótkowłosy miniaturowy

137

Jamnik krótkowłosy standardowy

145

Jamnik szorstkowłosy króliczy

142

Jamnik szorstkowłosy miniaturowy

139

Jamnik szorstkowłosy standardowy

156

Jamthund

185

Jindo

241

Jugosłowianski gończy górski

181

Kal

158

Karelski pies na niedźwiedzie

167

Keeshond

116

Kerry Blue Terrier

363

King Charles spaniel

182

Kishu

26

Komondor

333

Kooikerhondje

97

Kraski Ovcar

368

Kromfohrländer

27

Kuvasz

323

Labrador retriever

341

Lagotto romagnolo

110

Lakeland Terrier

86

Landseer (typ kontynentalno-europejski)

165

Lapinporokoira

85

Leonberger

356

Lhasa apso

347

Lwi piesek

153

Łajka rosyjsko-europejska

154

Łajka wschodniosybergska

155

Łajka zachodniosybernska

342

Maltańczyk

223

Mały gończy anglo - francuski

228

Mały gończy gaskoński

301

Mały Münsterländer

496

Manchester terrier

25

Maremmano-Abruzzese

78

Mastif angielski

87

Mastif hiszpański

79

Mastif neapolitański

493

Mastif pirenejski

100

Mastif tybetański

485

Mieszaniec

370

Mops - Pug

501

Moskiewski pies stróżujący

28

Mudi

189

Nagi pies meksykański

190

Nagi pies meksykański miniaturowy

191

Nagi pies peruwiański duży

193

Nagi pies peruwiański miniaturowy

192

Nagi pies peruwiański średni

117

Niemiecki terier myśliwski (jagdterier)

123

Norfolk Terrier

157

Norrbottenspets

161

Norsk Buhund

152

Norsk Lundehund

124

Norwich Terrier

320

Nova Scotia duck tolling retriever

83

Nowofundland

249

Ogar polski

218

Otterhound

1

Owczarek australijski

44

Owczarek australijski (typ amerykański)

2

Owczarek belgijski Groenendael

3

Owczarek belgijski Laekenois

4

Owczarek belgijski Malinois

5

Owczarek belgijski Tervueren

498

Owczarek belgijski tervueren

40

Owczarek chorwacki

11

Owczarek francuski Beauceron

12

Owczarek francuski Briard

33

Owczarek holenderski długowłosy

32

Owczarek holenderski krótkowłosy

34

Owczarek holenderski szorstkowłosy

9

Owczarek kataloński długowłosy

10

Owczarek kataloński gładkowłosy

98

Owczarek kaukaski

6

Owczarek niemiecki

13

Owczarek pikardyjski

15

Owczarek pirenejski (a face rase)

14

Owczarek pirenejski (a poil long)

38

Owczarek podhalański

43

Owczarek południoworosyjski Jużak

39

Owczarek portugalski

20

Owczarek staroangielski (Bobtail)

21

Owczarek szetlandzki (Sheltie)

18

Owczarek szkocki długowłosy

19

Owczarek szkockl krótkowłosy

99

Owczarek środkowoazjatycki

8

Owczarek z Majorki długowłosy

7

Owczarek z Majorki krótkowłosy

112

Parson Jack Russell Terrier

364

Pekińczyk

269

Petit Basset griffon vendeen

229

Petit gascon saintongeols

188

Pies Faraona

146

Pies grenlandzki

74

Pies kanaryjski

73

Pies z Majorki

53

Pinczer austriacki

52

Pinczer małpi

51

Pinczer miniaturowy

50

Pinczer średni

88

Pirenejski pies górski

326

Płochacz niemiecki

195

Podenco kanaryjski

197

Podenco z Ibizy krótkowłosy

196

Podenco z Ibizy szorstkowłosy

201

Podengo portugalski krótkowłosy duży

203

Podengo portugalski krótkowłosy miniaturowy

202

Podengo portugalski krótkowłosy średni

198

Podengo portugalski szorstkowłosy duży

200

Podengo portugalski szorstkowłosy miniaturowy

199

Podengo portugalski szorstkowłosy średni

315

Pointer

206

Poitevin

37

Polski owczarek nizinny

227

Porcelaine

338

Portugalski pies dowodny

276

Posokowiec bawarski

277

Posokowiec hanowerski

348

Pudel duży

350

Pudel miniaturowy

349

Pudel średni

351

Pudel toy

284

Pudelpointer

29

Puli biały

30

Puli kolorowy (czarny/brązowy/szary/płowy)

31

Pumi

186

Pungsan

94

Rafeiro do Alentejo

280

Rhodesian ridgeback

495

Rosyjski toy terrier (Moskiewski toy terrier)

72

Rottweiler

35

Saarlooswolfhond

147

Samoyed

89

Sarplaninac

489

Schipperke

126

Sealyham Terrier

316

Seter angielski

318

Seter irlandzki czerwono - biały

319

Seter lrlandzki

317

Seter szkocki (Gordon)

66

Shar Pei

183

Shiba

357

Shih tzu

184

Shikoku

149

Siberian Husky

127

Skye Terrier

366

Spaniel kontynentalny miniaturowy Papillon

367

Spaniel kontynentalny miniaturowy Phalene

358

Spaniel tybetański

331

Springer spaniel angielski

332

Springer spaniel walijski

132

Staffordshire Bull Terrier

164

Suomenlapinkoira

330

Sussex spaniel

162

Svensk Lapphund

61

Sznaucer miniaturowy biały

60

Sznaucer miniaturowy czarno - srebrny

58

Sznaucer miniaturowy czarny

59

Sznaucer miniaturowy pieprz i sól

54

Sznaucer olbrzym czarny

55

Sznaucer olbrzym pieprz i sól

56

Sznaucer średni czarny

57

Sznaucer średni pieprz i sól

232

Szorstkowłosy Gończy bretoński

231

Szorstkowłosy Gończy gaskoński

230

Szorstkowłosy Gończy wandejski

233

Szorstkowłosy Gończy z Nivernais

168

Szpic duży biały

169

Szpic duży kolorowy (brązowy/czarny)

159

Szpic fiński

180

Szpic japoński

173

Szpic mały biały

174

Szpic mały kolorowy klasyczny (brązowy/czarny)

175

Szpic mały kolorowy współczesny (pomarańczowy/wilc

176

Szpic miniaturowy (pomeranian)

170

Szpic średni biały

171

Szpic średni kolorowy klasyczny (brązowy/czarny)

172

Szpic średni kolorowy współczesny (pomarańczowy/wi

166

Szpic wilczy

177

Szpic włoski

120

Terier australijski

118

Terier brazylijski

129

Terier czeski

113

Terier irlandzki

119

Terier japoński

125

Terier szkocki

359

Terier tybetański

111

Terier walijski

204

Thai Pidgeback Dog

81

Tosa

163

Vasgotaspets

22

Welsh Corgi Cardigan

23

Welsh Corgi Pembroke

128

West Highland White Terrier

263

Westfalski gończy krótkonożny

379

Whippet

375

Wilczarz irlandzki

491

Wyżeł czeski (czeski fousek)

281

Wyżeł duński

310

Wyżeł fryzyjski

293

Wyżeł gaskoński

288

Wyżeł hiszpański z Burgos

303

Wyżeł niemiecki długowłosy

282

Wyżeł niemiecki krótkowłosy

285

Wyżeł niemiecki ostrowłosy

283

Wyżeł niemiecki szorstkowłosy

294

Wyżeł pirenejski

299

Wyżeł portugalski

300

Wyżeł słowacki szorstkowłosy (ohar)

287

Wyżeł weimarski długowtosy

286

Wyżeł weimarski krótkowłosy

298

Wyżeł węgierski krótkowłosy

297

Wyżeł węgierski szorstkowłosy

296

Wyżeł włoski krótkowłosy

313

Wyżeł włoski szorstkowłosy

314

Wyżet czeski szorstkowłosy (fousek)

136

Yorkshire Terrier

 

 

Czytaj więcej
Rejetracja lekarzy uprawnionych do wydawania paszportów
19.02.16 Rejestracja lekarzy uprawnionych do wydawania paszportów

Zgodnie z treścią ustawy z dnia 7 stycznia 2005 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt oraz o zmianie niektórych innych ustaw wydawania paszportów dla psów, kotów i fretek oraz znakowania tych zwierząt dokonują lekarze weterynarii w ramach zakładu leczniczego dla zwierząt.

Lekarze weterynarii, którzy zechcą uczestniczyć w procedurze wydawania paszportów muszą zatem spełnić następujące warunki:

 1. posiadać prawo wykonywania zawodu,
 2. prowadzić zakład leczniczy dla zwierząt lub być w nim zatrudnieni,
 3. mieć na bieżąco opłacone składki członkowskie
 4. posiadać czytnik mikroczipów
 5. znać przepisy regulujące zasady wydawania paszportów zwierzętom towarzyszącym (przepisy szczegółowe zamieszczone są na naszej stronie oraz na stronach internetowych Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej www.vetpol.org.pl oraz Głównego Lekarza Weterynarii www.wetgiw.gov.pl)

Lekarze weterynarii spełniający powyższe warunki i chcący uczestniczyć w procedurze wydawania paszportów muszą złożyć w Okręgowej Izbie Lekarsko Weterynaryjnej wniosek o zarejestrowanie swojej osoby ze wskazaniem zakładu leczniczego dla zwierząt w rejestrze osób uprawnionych do wydawania paszportów, po rozpatrzeniu którego rada okręgowa podejmuje na posiedzeniu uchwałę o wpisie do rejestru osób upoważnionych do wystawiania paszportów.

Wniosek o zarejestrowanie można pobrać tutaj. 

Czytaj więcej
Elektroniczna baza paszportów
19.02.16 Elektroniczna baza paszportów

Pod adresem https://wetsystems.org.pl/ funkcjonuje system informatyczny „Wetsystems”, który umożliwia wpisywanie danych z paszportu do systemu przez lekarza weterynarii, który go wystawił. Nie ma  więc konieczności wysyłania zwrotek do izb okręgowych – jeśli dane zostały przez lekarza wprowadzone do bazy. Do dnia 30.06.2016 możliwe jest co prawda przekazywanie danych za pomocą zwrotek przesyłanych do izb okręgowych, ale zalecamy jak najszybsze rozpoczęcie pracy z systemem informatycznym, gdyż w pierwszym okresie dostępne będzie bezpłatne wsparcie techniczne firmy Zeto Koszalin pod numerem Infolinii:  94 34 73 900 wew. 1., z którego należy korzystać w razie trudności z obsługą programu.

Od dnia 1 lipca 2016 r. paszporty będą wprowadzane do „Wetsystems” wyłącznie przez lekarzy weterynarii, którzy je wystawili, a zwrotki zostaną całkowicie wycofane!

 Od dnia  1 lipca 2016 r istnieje obowiązek wpisywania do systemu wszystkich zabiegów (szczepienia, odrobaczania itp.) wpisywanych do każdego paszportu, także wystawionego wcześniej przez innego lekarza weterynarii!

 W celu pierwszego logowania i zmiany hasła w „Wetsystems” należy skorzystać z instrukcji zawartej w załączniku „ dokumentacja na start”.

 W załączeniu  instrukcje na start dla użytkowników - lekarzy weterynarii wystawiających paszporty dla zwierząt towarzyszących oraz  Uchwała Nr 77/2016/VI Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 31 marca 2016 r. (…) w sprawie wprowadzenia Dobrej Praktyki Wystawiania Paszportów Dla Zwierząt Towarzyszących.

 Z poważaniem,  lek. wet. Marek Mastalerek

Dyrektor Biura Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

 pdfD_DANE_PODSTAWOWE.PDF

pdfdokumentacja na start.pdf

pdf uchwala nr 85-2016-VI Dobra Praktyka paszporty.PDF

pdf zal do uchwaly nr 85-2016-VI Dobra Praktyka.PDF 

pdfUchwala nr 77-2016-VI dot wprowadzania paszportow.pdf 

Przypominamy jednocześnie, że przed wydaniem paszportu (…) przy wykonywaniu czynności weterynaryjnych należy dokonać identyfikacji zwierzęcia przez odczytanie czytnikiem elektronicznym transpondera. Następnie należy sprawdzić w elektronicznej bazie Wetsystems – czy dla tego zwierzęcia nie wystawiono wcześniej paszportu. Wprowadzenie tego samego numeru mikroczipu do bazy nie jest możliwe!

Kolejność czynności przy wydawaniu paszportu zwierzęciu nieoznakowanemu:

1.       dokonanie badania klinicznego zwierzęcia;

2.       oznakowanie zwierzęcia poprzez implantację transpondera, po lewej stronie szyi zwierzęcia w połowie jej długości. Transponder winien spełniać wymogi normy ISO 11784 wykorzystujące technologię HDX lub FDX-B oraz pozwalać na odczyt przez czytnik zgodny z normą ISO 11785;

3.       dokonanie szczepienia przeciwko wściekliźnie w przypadku (dla zwierząt po 3 mies. życia)

4.       prawidłowe wypisanie odpowiednich rubryk paszportu;

5.      sporządzenie kwestionariusza zwrotnego do wydanego paszportu (jeśli dane nie są na bieżąco wprowadzane do bazy elektronicznej

Czytaj więcej