Zamieszczamy tutaj wzory dokumentów wymaganych w procesie nadawania uprawnień, zmian wpisu w rejestrze paszportowym oraz skreślenia z rejestru lekarzy uprawnionych do wydawania paszportów.

Pliki w formacie PDF.

pdf wniosek wpis do rejestru paszportowego - dwustronne drukowanie  str. 1 - 2

pdf wniosek zmiana wpisu w rejestrze paszportowym - dwustronne drukowanie str. 1 - 2

wniosek_przepisanie paszportu do nowego zlz

 wniosek_przepisanie paszportu na innego lekarza 

 wniosek_SKREŚLENIE z rejestru paszportowego 2 str