Opiekę nad Kołem Seniora w Dolnośląskiej Izbie Lekarsko-Weteryjnej sprawuje:lek. wet. Bohdan Wojtal
Prezes Koła Seniora Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej