Katedra Epizootiologii z Kliniką Ptaków i Zwierząt Egzotycznych

Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

oraz

Sekcja Fizjologii i Patologii Ptaków Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych

mają zaszczyt zaprosić na:

52 KONFERENCJĘ NAUKOWĄ 

„Aktualne problemy w patologii drobiu ze szczególnym uwzględnieniem możliwości zapobiegania szerzeniu się chorób zakaźnych”       

Konferencja z udziałem wykładowców krajowych i zagranicznych odbędzie się w dniach

30 czerwca - 1 lipca 2022 r. we Wrocławiu, Haston City Hotel, ul. Irysowa 1-3.

Program Konferencji w załączniku

 Konferencja Naukowa Wrocław 2022