Poniżej prezentujemy sprawozdanie z konferencji pt. „Praktyczne aspekty badania kupno-sprzedaż koni”.

Sprawozdanie z konferencji pt. Praktyczne aspekty badania kupno-sprzedaż koni

 

Poniżej przedstawiamy wybrane abstrakty wykładów:

A.Grabowska

B.Jankowiak

L. Witkowski

M. Warzecha

N. Siwińska