Xbox Logo Xbox Logo Xbox Logo
Menu główne
Start
Aktualności
O Nas
Fundacja
Lekarze weterynarii
Zakłady lecznicze
Inspekcja weteryn.
Paszporty
Biuletyn Dilwet
Kontakt
Kalendarium
Legislacja Dilwet
Przepisy prawne
Ubezpieczenia
Szkolenia
Praca
Imprezy
Tablica ogłoszeń
Linki
Pliki do pobrania
Start arrow Przepisy prawne arrow Prawo farmaceutyczne
Prawo farmaceutyczne

Akty prawne regulujące obrót farmaceutykami i ich stosowanie w lecznictwie weterynaryjnym.

Ustawa prawo farmaceutyczne PDF Drukuj E-mail

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne.

 
Rozporządzenie - szczegółowe wymagania Dobrej Praktyki Klinicznej PDF Drukuj E-mail
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 marca 2005 r. w sprawie szczegółowych wymagań Dobrej Praktyki Klinicznej.
 
Rozporządzenie - wymagania Dobrej Praktyki Klinicznej Weterynaryjnej PDF Drukuj E-mail

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 sierpnia 2004 r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Klinicznej Weterynaryjnej w zakresie produktów leczniczych weterynaryjnych.

 
Rozporządzenie - kontroli badań klinicznych weterynaryjnych PDF Drukuj E-mail

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobu i zakresu prowadzenia kontroli badań klinicznych weterynaryjnych w zakresie zgodności tych badań z wymaganiami Dobrej Praktyki Klinicznej Weterynaryjnej.

 
Rozporządzenie - dokumentacja obrotu detalicznego produktami leczniczymi weterynaryjnymi PDF Drukuj E-mail
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 października 2008 r. w sprawie wzoru dokumentacji obrotu detalicznego produktami leczniczymi weterynaryjnymi.
 
Rozporządzenie - zgłaszanie ciężkiego niepożądanego działania produktu leczniczego PDF Drukuj E-mail

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie zgłaszania niespodziewanego ciężkiego niepożądanego działania produktu leczniczego.

 
Rozporządzenie - postępowanie w sytuacji braku odpowiedniego weterynaryjnego produktu leczniczego PDF Drukuj E-mail

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie sposobu postępowania przy stosowaniu produktów leczniczych w sytuacji, gdy brak jest odpowiedniego weterynaryjnego produktu leczniczego dopuszczonego do obrotu dla danego gatunku zwierząt.

 
Rozporządzenie - kwalifikacje osób wydających produkty lecznicze PDF Drukuj E-mail

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 stycznia 2003 r. w sprawie kwalifikacji osób wydających produkty lecznicze w placówkach obrotu poza aptecznego, a także wymogów, jakim powinien odpowiadać lokal i wyposażenie tych placówek oraz punktów aptecznych.

 
Rozporządzenie - nadzór nad obrotem produktami leczniczymi weterynaryjnymi PDF Drukuj E-mail

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 stycznia 2003 r. w sprawie nadzoru nad obrotem produktami leczniczymi weterynaryjnymi, wyrobami medycznymi przeznaczonymi wyłącznie dla zwierząt oraz paszami leczniczymi.

 
Rozporządzenie - oznakowanie produktu leczniczego PDF Drukuj E-mail

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wymagań dotyczących oznakowania opakowania produktu leczniczego oraz treści ulotek.

 
Rozporządzenie - pasze lecznicze PDF Drukuj E-mail

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie pasz leczniczych i rozporządzenie z dnia 11 lutego 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pasz leczniczych.

 
Rozporządzenie - wykaz uprawnionych do zakupu produktów leczniczych weterynaryjnych PDF Drukuj E-mail

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 lutego 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu podmiotów uprawnionych do zakupu produktów leczniczych weterynaryjnych w hurtowniach farmaceutycznych produktów leczniczych weterynaryjnych.

 
Rozporządzenie - uprawnienia do zakupów produktów leczniczych PDF Drukuj E-mail

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie podmiotów uprawnionych do zakupu produktów leczniczych w hurtowni farmaceutycznej.

 
Rozporządzenie - dostępność produktu leczniczego weterynaryjnego PDF Drukuj E-mail

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 grudnia 2002 r. w sprawie kategorii dostępności produktu leczniczego weterynaryjnego oraz kryteriów zaliczenia produktu leczniczego weterynaryjnego do poszczególnych kategorii dostępności.

 
Rozporządzenie - dostępność produktów leczniczych PDF Drukuj E-mail

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 grudnia 2002 r. w sprawie kategorii dostępności produktów leczniczych.

 
Rozporządzenie - prowadzenie Rejestru Produktów Leczniczych PDF Drukuj E-mail

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 listopada 2002 r. w sprawie sposobu i trybu prowadzenia Rejestru Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 
Rozporządzenie - wydawanie z apteki produktów leczniczych PDF Drukuj E-mail

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2002 r. w sprawie wydawania z apteki produktów leczniczych i wyrobów medycznych.

 
W skrócie

Rada Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej serdecznie zaprasza lekarzy weterynarii na szkolenie z zakresu zmian w ochronie danych osobowych związanych z wejściem w życie rozporządzenia RODO, które odbędzie się

w dniu 19.05.2018 r. (sobota) o godz. 16:00,

sala VW Katedra Chorób Wewnętrznych pl. Grunwaldzki 47 we Wrocławiu.

 

Szkolenie przygotowali i przeprowadzą: radca prawny dr Anna Zalesińska oraz adwokat dr Piotr Rodziewicz.

           Ze względu na liczbę uczestników przewyższającą liczbę miejsc na sali prosimy aby osoby, które dotychczas nie zgłosiły chęci uczestnictwa nie przychodziły na szkolenie. O ewentualnym drugim terminie szkolenia poinformujemy na stronie Izby.

 

Program szkolenia obejmuje:

 Blok I 

1. Pojęcie danych osobowych 

2. Zakład leczniczy dla zwierząt jako administrator danych osobowych 

3. Dane osobowe przetwarzane w ramach  zakładu leczniczego dla zwierząt 

a. Dane osobowe kandydatów do pracy 

b. Dane osobowe pracowników 

c. Dane osobowe studentów i praktykantów 

d. Dane osobowe innych współpracowników 

e. Dane osobowe klientów 

f. Dane osobowe kontrahentów 

4. Cele przetwarzania danych osobowych w zakładzie leczniczym dla zwierząt 

 Blok II 

1. Zasady przetwarzania danych osobowych 

2. Okresy retencji danych osobowych (czas przechowywania danych)

3. Konieczne działania w celu dostosowania prowadzonej działalności zakładu leczniczego dla zwierząt do zasad przetwarzania danych osobowych 

4. Powierzenie przetwarzania danych osobowych innym podmiotom z perspektywy zakładu leczniczego dla zwierząt (biuru rachunkowemu, prawnikowi, innym podmiotom) 

  Blok III 

1. Obowiązki informacyjne administratora danych osobowych 

2. Zabezpieczenie danych osobowych 

3. Prawa osób których  dane dotyczą 

4. Dokumentacja przetwarzania danych 

5. Odpowiedzialność związana z naruszeniem przepisów o ochronie danych osobowych

 

Serdecznie zapraszamy!


 
Nowości

(C) 2019 Dolnośląska Izba Lekarsko-Weterynaryjna
Serwis wykonał Sejtanidis Haralambos z firmy Multisystem S.C.