Xbox Logo Xbox Logo Xbox Logo
Menu główne
Start
Aktualności
O Nas
Fundacja
Lekarze weterynarii
Zakłady lecznicze
Inspekcja weteryn.
Paszporty
Biuletyn Dilwet
Kontakt
Kalendarium
Legislacja Dilwet
Przepisy prawne
Ubezpieczenia
Szkolenia
Praca
Imprezy
Tablica ogłoszeń
Linki
Pliki do pobrania
Start arrow Przepisy prawne arrow Inspekcja weteryn.
Inspekcja Weterynaryjna - Przepisy prawne

Publikujemy tutaj przepisy prawne regulujące działanie Inspekcji Weterynaryjnej.

Ustawa o Inspekcji Weterynaryjnej PDF Drukuj E-mail
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej.
 
Ustawa o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych PDF Drukuj E-mail

Ustawa z dnia 11 marca 2004r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.

 
Ustawa o ochronie zwierząt PDF Drukuj E-mail
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt.
 
Rozporządzenie - zwalczanie wścieklizny PDF Drukuj E-mail

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 stycznia 2005 r. w sprawie zwalczania wścieklizny.

 
Rozporządzenie - wynagrodzenia za szczepienia psa przeciwko wściekliźnie PDF Drukuj E-mail

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 maja 2005 r. w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia lekarzy weterynarii za dokonanie szczepienia psa przeciwko wściekliźnie.

 
Rozporządzenie - rejestr psów zaszczepionych przeciwko wściekliźnie PDF Drukuj E-mail

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie wzoru i szczegółowego sposobu prowadzenia rejestru psów zaszczepionych przeciwko wściekliźnie oraz wzoru zaświadczenia o szczepieniu psa przeciwko wściekliźnie.

 
Rozporządzenie - zakres działania oraz siedziby powiatowych i granicznych lekarzy weterynarii PDF Drukuj E-mail
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie terytorialnego zakresu działania oraz siedzib powiatowych i granicznych lekarzy weterynarii.
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terytorialnego zakresu działania oraz siedzib powiatowych i granicznych lekarzy weterynarii.
 
Rozporządzenie - tryb i sposób wykonywania kontroli przez pracowników Inspekcji Weterynaryjnej PDF Drukuj E-mail
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 marca 2005 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu wykonywania kontroli przez pracowników Inspekcji Weterynaryjnej.
 
Rozporządzenie - wymagania weterynaryjne dla niektórych gatunków zwierząt PDF Drukuj E-mail

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 lutego 2005 w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych mających zastosowanie do niektórych gatunków zwierząt.
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych mających zastosowanie do niektórych gatunków zwierząt.

 
Rozporządzenie - decyzje administracyjne powiatowego lekarza weterynarii PDF Drukuj E-mail
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 października 2006 r. w sprawie określenia spraw rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych przez powiatowego lekarza weterynarii albo urzędowego lekarza weterynarii z upoważnienia powiatowego lekarza weterynarii.
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie określenia spraw rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych przez powiatowego lekarza weterynarii.
 
Rozporządzenie - wynagrodzenia lekarzy weterynarii wyznaczonych przez powiatowego lekarza wet. PDF Drukuj E-mail
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 sierpnia 2004 r. w sprawie warunków i wysokości wynagrodzenia za wykonywanie czynności przez lekarzy weterynarii i inne osoby wyznaczone przez powiatowego lekarza weterynarii.
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i wysokości wynagrodzenia za wykonywanie czynności przez lekarzy weterynarii i inne osoby wyznaczone przez powiatowego lekarza weterynarii.
 
Rozporządzenie - uznanie stada lub gospodarstwa za urzędowo wolne lub wolne od chorób zakaźnych PDF Drukuj E-mail

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 czerwca 2005 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych niezbędnych do uzyskania i zachowania uznania stada lub gospodarstwa za urzędowo wolne lub wolne od chorób zakaźnych zwierząt.

 
Rozporządzenie - powiadamianie o chorobach zakaźnych zwierząt (UE) PDF Drukuj E-mail

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie powiadamiania o chorobach zakaźnych zwierząt podlegających obowiązkowi notyfikacji w Unii Europejskiej.

 
Rozporządzenie - zezwolenia na przewożenie przez granicę roślin i zwierząt PDF Drukuj E-mail
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 lutego 2002 r. w sprawie zezwoleń na przewożenie przez granicę państwa określonych roślin i zwierząt.
 
Rozporządzenie - wymagania weterynaryjne dla schronisk dla zwierząt PDF Drukuj E-mail

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt.

 
Rozporządzenie - wymagania weterynaryjne dla stacji kwarantanny i miejsc odpoczynku PDF Drukuj E-mail
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 kwietnia 2006 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia stacji kwarantanny, miejsc odpoczynku lub przeładunku zwierząt oraz miejsc wymiany wody przy transporcie zwierząt akwakultury.
 
Rozporządzenie - wymagania weterynaryjne dla prowadzenia punktu kopulacyjnego PDF Drukuj E-mail

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia punktu kopulacyjnego.

 
Rozporządzenie - wymagania weterynaryjne dla chowu lub hodowli zwierząt dzikich PDF Drukuj E-mail

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 września 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla chowu lub hodowli zwierząt dzikich utrzymywanych przez człowieka jak zwierzęta gospodarskie.

 
Rozporządzenie - wymagania weterynaryjne prowadzenia w obrocie i skupie zwierząt PDF Drukuj E-mail

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia działalności w zakresie obrotu zwierzętami, pośrednictwa w tym obrocie lub skupu zwierząt.

 
Rozporządzenie - wymagania weterynaryjne dla przewozu zwierząt PDF Drukuj E-mail

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia działalności w zakresie zarobkowego przewozu zwierząt lub przewozu zwierząt wykonywanego w związku z prowadzeniem innej działalności gospodarczej.

 
Rozporządzenie - wymagania weterynaryjne dla hodowli zwierząt akwakultury i rozrodu ryb PDF Drukuj E-mail

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 października 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia działalności w zakresie chowu lub hodowli zwierząt akwakultury oraz rozrodu ryb.

 
Rozporządzenie - wymagania weterynaryjne dla miejsc gromadzenia zwierząt PDF Drukuj E-mail

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia miejsc gromadzenia zwierząt.

 
Rozporządzenie - ustalanie weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego PDF Drukuj E-mail
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2005 r. w sprawie sposobu ustalania weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego.
 
W skrócie

Dolnośląska Izba Lekarsko-Weterynaryjna ogłasza otwarcie składania ofert w zakresie wykonania nowej strony internetowej dla Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej zgodnej ze specyfikacją techniczno-funkcjonalna strony internetowej dla Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej stanowiącą Załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

  Oferty należy składać wyłącznie drogą elektroniczną na adres e-mail: do dnia 31.05.2018 r.  

  Oferta powinna obejmować: 

a) kalkulację cenową w cenach brutto wyrażoną w polskich złotych - zgodną z Formularzem stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia

b) portfolio oferenta. 

zalaczniki 1, 2.pdf zalaczniki 1 i 2.pdf 

 
Nowości

(C) 2019 Dolnośląska Izba Lekarsko-Weterynaryjna
Serwis wykonał Sejtanidis Haralambos z firmy Multisystem S.C.