Xbox Logo Xbox Logo Xbox Logo
Menu główne
Start
Aktualności
O Nas
Fundacja
Lekarze weterynarii
Zakłady lecznicze
Inspekcja weteryn.
Paszporty
Biuletyn Dilwet
Kontakt
Kalendarium
Legislacja Dilwet
Przepisy prawne
Ubezpieczenia
Szkolenia
Praca
Imprezy
Tablica ogłoszeń
Linki
Pliki do pobrania
Start arrow Aktualności
Aktualności
Zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi informacjami w naszym serwisie.


Mistrzostwa Narciarstwa 2013 r. PDF Drukuj E-mail
21.01.2013.

Dolnośląska  Izba  Lekarsko - Weterynaryjna

zaprasza wszystkich zainteresowanych lekarzy weterynarii na:

IX Mistrzostwa Polski Lekarzy Weterynarii

w Narciarstwie Alpejskim

zawody odbędą się 02.03.2013r. (sobota) początek o godz. 9.30

w Ośrodku Narciarskim CZARNA GÓRA w Siennej

Wpłat można dokonywać na konto Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

z dopiskiem „NARTY 2013” Konto: PeKaO S.A. I O. we Wrocławiu  

48 1240 1994 1111 0000 2495 9016

lub bezpośrednio u organizatorów w dniu zawodów

Zgłoszenia przyjmują organizatorzy: 

Wojciech Hildebrand, tel. 601 786 433, hildek@interia.eu

Robert Karczmarczyk, tel. 501 631 788,

Poniżej szczegółowy plan imprezy i regulamin.

Sponsor strategiczny: Hurtownia Leków Weterynaryjnych Bayleg

 
UWAGA!!! Przypomnienie PDF Drukuj E-mail
15.01.2013.

Lekarzom weterynarii prowadzącym zakłady lecznicze dla zwierząt przypominamy:

- do 28.02.2013 r. należy złożyć raport o emisjach gazów za rok 2012. Zgodnie z art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (DzU nr 130, poz. 1070 z późn. zmianami) podmiot korzystający ze środowiska sporządza i wprowadza do krajowej bazy raport zawierający informacje o wielkościach emisji gazów cieplarnianych i innych substancji wprowadzanych do powietrza. Obowiązek ten dotyczy podmiotów korzystających ze środowiska, tj. tych lekarzy weterynarii, którzy przykładowo korzystają w ramach prowadzonej działalności z samochodów lub posiadają w pomieszczeniach zakładu kotłownie.

- do 15.03.2013 r., zgodnie z art. 37 ust. 1 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (DzU z 2010 r. nr 185, poz. 1243 z późn. zmianami) należy złożyć do marszałka województwa, na formularzu, zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania tych odpadów za rok 2012

 
IV Bal Lekarzy Weterynarii PDF Drukuj E-mail
14.01.2013.

Dolnośląska Izba Lekarsko-Weterynaryjna serdecznie zaprasza na

IV Bal Karnawałowy Lekarzy Weterynarii,

który odbędzie się dn. 08.02.2013 r. o godz. 20:00 w Haston City Hotel.

Szczegóły w załączniku.

IV Bal Karnawal.pdf  IV Bal Karnawal  

 
Dyplomy PWZ PDF Drukuj E-mail
12.11.2012.

Rada Dolnośląskiej Izby

Lekarsko – Weterynaryjnej we Wrocławiu informuje, iż 

 dnia 14 listopada 2012 r. o godz. 17.00

odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii nowym członkom nasze Izby.


Jednocześnie informujemy, iż pozostałe dyplomy (z roczników 2010-2012) należy odebrać w siedzibie Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej (osobiście lub przez osobę upoważnioną) do końca grudnia b.r.!

 
POMAGAMY KASI WIATR PDF Drukuj E-mail
19.10.2012.
12.09.2012 r. nasza koleżanka Kasia Wiatr - lekarz weterynarii z Kluczborka doznała niedokrwiennego udaru mózgu i od tego czasu pozostaje w śpiączce.

Stan Kasi w pierwszych dobach był bardzo ciężki lecz nie dała za wygraną- i jej organizm zaczął walczyć z chorobą.. Nikt z nas nie przypuszczał że młoda, zdrowa osoba, prowadząca higieniczny tryb życia może ulec udarowi. Na szczęście młody wiek, stan zdrowia, cechy charakteru i wola życia pomagają jej „wrócić do nas”. Obecnie stan Kasi jest lepszy niż na początku i praktycznie codziennie pojawiają się nowe symptomy zdrowienia. Nie mniej okres wychodzenia z choroby i późniejszej rehabilitacji będzie z pewnością długotrwały i kosztowny. Jako znajomi, koledzy i przyjaciele Kasi zwracamy się z prośbą o wsparcie konta założonego na potrzeby leczenia i rehabilitacji.

Invest Bank, Oddział Opole

34 1680 1235 0000 3000 1461 2426

z dopiskiem:" darowizna na rzecz: Katarzyny Wiatr"

 

z podziękowaniami za okazane wsparcie

rodzina, znajomi i przyjaciele

 
Informacja na temat wirusa Schmallenberg PDF Drukuj E-mail
19.10.2012.

Prezentujemy poniżej ważne pismo Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie rozprzestrzeniania się wirusa Schmallenberg wśród zwierząt w Europie.

inf do wirusa Schmallenberg.[1].pdf   inf do wirusa Schmallenberg  

 
UWAGA! DOKTORANCI PDF Drukuj E-mail
04.10.2012.

W związku ze zbliżającym się terminem składania dokumentów, uprzejmie przypominamy wszystkim słuchaczom studiów doktoranckich, którzy mają decyzje Rady (uchwały) o obniżeniu wysokości składki członkowskiej przez kolejne semestry o obowiązku złożenia 1. aktualnego Zaświadczenia o odbywaniu studiów doktoranckich oraz 2. Oświadczenia o braku dochodu w poprzednim semestrze. Treść oświadczenia:

"Świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń i zatajenie prawdy oświadczam, iż w poprzednim semestrze nie osiągnąłem/ nie osiągnęłam i nadal nie osiągam dochodów z żadnego źródła."

Warunkiem utrzymania zniżki jest złożenie wymaganych dokumentów w wyznaczonym terminie, tj. do dnia 31 października br.

Przypominamy jednocześnie, że: "Słuchacz studiów doktoranckich jest obowiązany do niezwłocznego poinformowania Rady o zmianie stanu faktycznego, w szczególności o przerwaniu lub zakończeniu odbywania studiów, podjęciu zatrudnienia, rozpoczęciu wykonywania innej działalności zarobkowej. Niepoinformowanie Rady o zdarzeniu mającym wpływ na utratę prawa do zniżki skutkować będzie odebraniem tego prawa począwszy od pierwszego miesiąca semestru w który to zdarzenie nastąpiło".

 
Spotkanie rekreacyjno-integracyjne PDF Drukuj E-mail
22.09.2012.

Dolnośląska Izba Lekarsko-Weterynaryjna informuje, iż dnia 30.09.2012 r. w Miłocinie odbył się piknik rekreacyjno-sportowy rodzin weterynaryjnych i przyjaciół z okazji pożegnania lata

pt. "Na wesoło i sportowo",

Milocin 2012.pdf   Milocin 

 
UWAGA!!! kolejne uchwały o utracie prawa wykonywania zawodu PDF Drukuj E-mail
16.08.2012.

W związku z koniecznością podjęcia przez Radę Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej na najbliższym posiedzeniu uchwał stwierdzających utratę prawa wykonywania zawodu oraz z powodu regularnego uchylania się od odbierania korespondencji Rada informuje o wszczęciu procedury administracyjnej zmierzającej do odebrania prawa wykonywania zawodu następującym lekarzom weterynarii:

1.  Dionizy Antoniszyn

2. Dionizy Śliwiński

W wyniku podjętych decyzji Rada wykreśli zakłady lecznicze dla zwierząt wpisane do ewidencji, prowadzone przez lekarzy, którzy utracili prawo wykonywania zawodu.

Jednocześnie Rada przypomina, że zgodnie z przepisami KPA z upływem 14 dni wyznaczonych przez Urząd Pocztowy na odbiór przesyłki - doręczenie uważa się za dokonane (nawet jeśli wróciło do nadawcy z adnotacją "nie odebrano w terminie"). Doręczenie pisma oznacza rozpoczęcie biegu terminów i może oznaczać dla adresata podjęcie czynności egzekucyjnych.

 

 
UWAGA! Utrata prawa wykonywania zawodu PDF Drukuj E-mail
10.08.2012.

WAŻNE!!!

Ze względu na podjęte uchwały Rady stwierdzające utratę prawa wykonywania zawodu i skreślenie z rejestru członków Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej - prosimy  następujących lekarzy weterynarii o kontakt z biurem Izby:

1. Janusz Krupa

2. Janusz Pilarski

3. Mieczysław Sylwester

 
Kwestionariusz danych PDF Drukuj E-mail
05.07.2012.

!!!PRZYPOMNIENIE!!!

Prosimy potraktować sprawę jako ważną i pilną!!!

 W związku z planowanymi na przełom 2012 i 2013 roku wyborami do samorządu lekarsko-weterynaryjnego oraz koniecznością przyporządkowania wszystkich członków izby do określonych rejonów wyborczych – w oparciu o art. 17 pkt. 1b ustawy z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko – weterynaryjnych (Dz. U. nr 93. poz. 767) uprzejmie prosimy o przesyłanie wypełnionych oświadczeń dotyczących aktualnych adresów: (faks, e-mail, poczta)

1. zameldowania/ zamieszkania

2. korespondencji (jeśli jest inny niż poprzedni)

3. wykonywania zawodu

 
VIII Mistrzostwa Polski MTB Medycyny i Farmacji PDF Drukuj E-mail
11.06.2012.
 
Komunikat PDF Drukuj E-mail
11.06.2012.

W dniu 20.04.2012 r. w Łodzi po raz kolejny spotkała się grupa inicjatywna do powołania Stowarzyszenia Lekarzy Weterynarii Higienistów. Omówione zostały podstawowe zagrożenia dla lekarzy weterynarii wykonujących badanie zwierząt rzeźnych i mięsa oraz sprawujących nadzór nad produkcją i przetwórstwem środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego. Wśród głównych zagrożeń wyszczególniono:

 
Składka członkowska w 2014 roku PDF Drukuj E-mail
17.05.2012.

 Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z Uchwałą nr 6 VI Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Lekarzy Weterynarii Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej we Wrocławiu z dnia 12 maja 2013 r. wysokość miesięcznej składki członkowskiej dla lekarzy weterynarii wykonujących zawód ustala się:

na kwotę 50,00 zł w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

• lekarze weterynarii - emeryci i renciści, którzy nie wykonują zawodu i nie osiągają zarobku z innego źródła (po złożeniu wniosku i oświadczenia o nieuzyskiwaniu zarobku!!!) w 2014 roku nie płacą składek na rzecz Izby

• lekarze weterynarii – słuchacze studiów doktoranckich, którzy pobierają stypendium i nie osiągają zarobku (po złożeniu wniosku do Rady! oraz przy składaniu Oświadczeń i Zaświadczeń w określonych terminach) – w 2014 r. opłacają składkę w wysokości 25 zł/miesięcznie

 • lekarze weterynarii – nie osiągający zarobku z żadnego źródła (po złożeniu do Rady! wniosku i oświadczenia o nieuzyskiwaniu dochodu) -  w 2014 r.  opłacają składkę w wysokości 25 zł/miesięcznie

 

 
Mistrzostwa Polski na dwóch kółkach PDF Drukuj E-mail
17.05.2012.
W imieniu organizatorów zapraszamy do wzięcia udziału w VIII Mistrzostwach Polski MTB Medycyny i Farmacji, które odbędą się 24 czerwca w Wilczyńcu.
 
Szczegóły w załączniku:
 
Dzień Dziecka u nas już 13 maja !!! PDF Drukuj E-mail
26.04.2012.

Dolnośląska Izba Lekarsko-Weterynaryjna informuje, że w ostatnią niedzielę, tj. 13 maja odbyło się spotkanie integracyjne lekarzy weterynarii z okazji Dnia Dziecka

'' MAJÓWKA  W  ZOO  2012''

w godz. od 11:00 do 19:00 w pobliżu Restauracji Letniej.

Krótka relacja ze spotkania ukaże się w najbliższym numerze Biuletynu DIL-Wet.

 
XVI Zjazd Lekarzy Weterynarii DIL-Wet. PDF Drukuj E-mail
06.04.2012.

Uprzejmie informujemy, że XVI Sprawozdawczy Zjazd Lekarzy Weterynarii Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej we Wrocławiu odbył się

dnia 22 kwietnia 2012 r. o godz. 10:00

w sali III C Centrum Naukowo-Dydaktycznego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Poniżej prezentujemy treść podjętych uchwał oraz stanowisk oraz Protokół Zjazdu:

 
Spotkanie z Ministrem Rolnictwa PDF Drukuj E-mail
15.03.2012.

Prezentujemy poniżej informację o spotkaniu środowiska lekarsko-weterynaryjnego z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, które odbyło się w dniu 02.03.2012 r.

 spotkanie 02.03.2012.pdf   spotkanie  

 
Fałszowanie naklejek z nr mikroczipu w paszportach PDF Drukuj E-mail
06.03.2012.
Prezentujemy Państwu ważne pismo Zastępcy Głównego Lekarza Weterynarii Krzysztofa Jażdżewskiego GIWz.410/PK-4/12 z dnia 23 lutego 2012 r., do Prezesa Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej Jacka Łukaszewicza w sprawie używania w paszportach dla zwierząt towarzyszących naklejek ze wskazanym numerem mikroczipu zwierzęcia, dla którego został wystawiony dokument.
Proszę zwrócić uwagę na zapis dotyczący potwierdzania naklejek umieszczanych w paszportach.
 
Wyniki VIII Mistrzostw Polski w Narciarstwie Alpejskim PDF Drukuj E-mail
06.03.2012.

 

 Informujemy, iż w ostatnią sobotę, tj. 03.03.2012 r. w kompleksie narciarskim CZARNA GÓRA odbyły się

 VIII Mistrzostwa Polski Lekarzy Weterynarii w Narciarstwie Alpejskim

 

Poniżej prezentujemy wyniki rywalizacji na stoku oraz kilka zdjęć.

 
«« start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 nast. » koniec »»

Pozycje: 81 - 100 z 170
W skrócie

XX OKRĘGOWY ZJAZD LEKARZY WETERYNARII DOLNOŚLĄSKIEJ IZBY LEKARSKO-WETERYNARYJNEJ

odbył się 22 kwietnia 2018 r. o godz. 9:30 na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. 

Poniżej prezentujemy materiały na Zjazd.

program XX Zjazdu DIL-Wet.pdf program XX Zjazdu DIL-Wet.pdf

Regulamin XX Zjazdu.pdf Regulamin XX Zjazdu.pdf

delegaci 2018 obecnosc.pdf delegaci 2018 obecnosc.pdf

projekty uchwal XX Zjazdu.pdf projekty uchwal XX Zjazdu.pdf

preliminarz 2018.pdf preliminarz 2018.pdf 


 
Nowości

(C) 2019 Dolnośląska Izba Lekarsko-Weterynaryjna
Serwis wykonał Sejtanidis Haralambos z firmy Multisystem S.C.