Xbox Logo Xbox Logo Xbox Logo
Menu główne
Start
Aktualności
O Nas
Fundacja
Lekarze weterynarii
Zakłady lecznicze
Inspekcja weteryn.
Paszporty
Biuletyn Dilwet
Kontakt
Kalendarium
Legislacja Dilwet
Przepisy prawne
Ubezpieczenia
Szkolenia
Praca
Imprezy
Tablica ogłoszeń
Linki
Pliki do pobrania
Start arrow Lekarze weterynarii arrow Skreślenie z Dilwet
PDF Drukuj E-mail

INFORMACJA O SKREŚLENIU Z DOLNOŚLĄSKIEJ IZBY LEKARSKO -WETERYNARYJNEJ we Wrocławiu

Okręgowa Rada Lekarsko – Weterynaryjna na podstawie ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko - weterynaryjnych z dnia 21. grudnia 1990 r. (Dz. U. 02.187.1567)

- art.6a.(18) (…) stwierdza utratę prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii w przypadku:

 1. utraty przez lekarza weterynarii obywatelstwa polskiego lub obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej, jeżeli nie nabył równocześnie obywatelstwa innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej;
 2. ubezwłasnowolnienia lekarza weterynarii całkowitego lub częściowego;
 3. utraty przez lekarza weterynarii praw publicznych;
 4. zrzeczenia się przez lekarza weterynarii prawa wykonywania zawodu;
 5. nieuiszczania składki członkowskiej przez okres dłuższy niż 1 rok;
 6. upływu czasu, na jaki zostało przyznane.

- art.18.(28)

1.(…) skreśla lekarza weterynarii z rejestru członków okręgowej izby lekarsko-weterynaryjnej w przypadku:

 1. utraty prawa wykonywania zawodu w przypadkach określonych w art. 6a, z zastrzeżeniem ust. 2;
 2. pozbawienia prawa wykonywania zawodu z mocy orzeczeń sądów powszechnych i lekarsko-weterynaryjnych;
 3. pozbawienia prawa wykonywania zawodu w przypadkach określonych w art. 6 ust. 1;
 4. przeniesienia miejsca wykonywania zawodu na teren innej izby lekarsko-weterynaryjnej;
 5. nieuiszczania składki członkowskiej przez okres dłuższy niż 1 rok;
 6. śmierci.

2.(…) może odmówić skreślenia lekarza weterynarii z rejestru członków okręgowej izby lekarsko-weterynaryjnej z przyczyny wymienionej w art. 6a pkt 5, jeżeli przeciwko temu lekarzowi toczy się postępowanie z zakresu odpowiedzialności zawodowej.


Skreślenie z powodu zrzeczenia się prawa wykonywania zawodu przez lekarza weterynarii lub przeniesienia miejsca wykonywania zawodu na teren innej izby lekarsko – weterynaryjnej, bądź innego kraju odbywa się na wniosek lekarza weterynarii, po uregulowaniu przez niego składek członkowskich i innych zobowiązań finansowych w stosunku do Izby do miesiąca, w którym następuje skreślenie na posiedzeniu Okręgowej Rady.

Klinknij tutaj by pobrać wzory dokumentów do wypełnienia.

Stwierdzenie utraty prawa wykonywania zawodu i skreślenie z rejestru członków izby z powodu nieuiszczania składki członkowskiej przez okres dłuższy niż 1 rok następuje na posiedzeniu Rady Okręgowej po przeprowadzeniu postępowania administracyjno – skarbowego.


 
wstecz   dalej »
W skrócie

Uprzejmie informujemy, że posiedzenie członków Rady Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej odbędzie się dnia 21 lutego 2019 r. o godz. 15:30 w siedzibie Izby.

Dokumenty i wnioski do Rady będą przyjmowane do dnia 18.02.2019 r. do godz. 12:00.

W związku z posiedzeniem członków Rady DIL-Wet. biuro Izby czynne będzie:

21 lutego (czwartek) godz. 10:30 - 14:00

  22 lutego (piątek) godz. 9:00 - 15:30

 
Nowości

(C) 2019 Dolnośląska Izba Lekarsko-Weterynaryjna
Serwis wykonał Sejtanidis Haralambos z firmy Multisystem S.C.