Xbox Logo Xbox Logo Xbox Logo
Menu główne
Start
Aktualności
O Nas
Fundacja
Lekarze weterynarii
Zakłady lecznicze
Inspekcja weteryn.
Paszporty
Biuletyn Dilwet
Kontakt
Kalendarium
Legislacja Dilwet
Przepisy prawne
Ubezpieczenia
Szkolenia
Praca
Imprezy
Tablica ogłoszeń
Linki
Pliki do pobrania
Start arrow Lekarze weterynarii arrow Skreślenie z Dilwet
PDF Drukuj E-mail

INFORMACJA O SKREŚLENIU Z DOLNOŚLĄSKIEJ IZBY LEKARSKO -WETERYNARYJNEJ we Wrocławiu

Okręgowa Rada Lekarsko – Weterynaryjna na podstawie ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko - weterynaryjnych z dnia 21. grudnia 1990 r. (Dz. U. 02.187.1567)

- art.6a.(18) (…) stwierdza utratę prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii w przypadku:

 1. utraty przez lekarza weterynarii obywatelstwa polskiego lub obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej, jeżeli nie nabył równocześnie obywatelstwa innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej;
 2. ubezwłasnowolnienia lekarza weterynarii całkowitego lub częściowego;
 3. utraty przez lekarza weterynarii praw publicznych;
 4. zrzeczenia się przez lekarza weterynarii prawa wykonywania zawodu;
 5. nieuiszczania składki członkowskiej przez okres dłuższy niż 1 rok;
 6. upływu czasu, na jaki zostało przyznane.

- art.18.(28)

1.(…) skreśla lekarza weterynarii z rejestru członków okręgowej izby lekarsko-weterynaryjnej w przypadku:

 1. utraty prawa wykonywania zawodu w przypadkach określonych w art. 6a, z zastrzeżeniem ust. 2;
 2. pozbawienia prawa wykonywania zawodu z mocy orzeczeń sądów powszechnych i lekarsko-weterynaryjnych;
 3. pozbawienia prawa wykonywania zawodu w przypadkach określonych w art. 6 ust. 1;
 4. przeniesienia miejsca wykonywania zawodu na teren innej izby lekarsko-weterynaryjnej;
 5. nieuiszczania składki członkowskiej przez okres dłuższy niż 1 rok;
 6. śmierci.

2.(…) może odmówić skreślenia lekarza weterynarii z rejestru członków okręgowej izby lekarsko-weterynaryjnej z przyczyny wymienionej w art. 6a pkt 5, jeżeli przeciwko temu lekarzowi toczy się postępowanie z zakresu odpowiedzialności zawodowej.


Skreślenie z powodu zrzeczenia się prawa wykonywania zawodu przez lekarza weterynarii lub przeniesienia miejsca wykonywania zawodu na teren innej izby lekarsko – weterynaryjnej, bądź innego kraju odbywa się na wniosek lekarza weterynarii, po uregulowaniu przez niego składek członkowskich i innych zobowiązań finansowych w stosunku do Izby do miesiąca, w którym następuje skreślenie na posiedzeniu Okręgowej Rady.

Klinknij tutaj by pobrać wzory dokumentów do wypełnienia.

Stwierdzenie utraty prawa wykonywania zawodu i skreślenie z rejestru członków izby z powodu nieuiszczania składki członkowskiej przez okres dłuższy niż 1 rok następuje na posiedzeniu Rady Okręgowej po przeprowadzeniu postępowania administracyjno – skarbowego.


 
wstecz   dalej »
W skrócie

Rada Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej serdecznie zaprasza lekarzy weterynarii na szkolenie z zakresu zmian w ochronie danych osobowych związanych z wejściem w życie rozporządzenia RODO, które odbędzie się

w dniu 19.05.2018 r. (sobota) o godz. 16:00,

sala VW Katedra Chorób Wewnętrznych pl. Grunwaldzki 47 we Wrocławiu.

 

Szkolenie przygotowali i przeprowadzą: radca prawny dr Anna Zalesińska oraz adwokat dr Piotr Rodziewicz.

           Ze względu na liczbę uczestników przewyższającą liczbę miejsc na sali prosimy aby osoby, które dotychczas nie zgłosiły chęci uczestnictwa nie przychodziły na szkolenie. O ewentualnym drugim terminie szkolenia poinformujemy na stronie Izby.

 

Program szkolenia obejmuje:

 Blok I 

1. Pojęcie danych osobowych 

2. Zakład leczniczy dla zwierząt jako administrator danych osobowych 

3. Dane osobowe przetwarzane w ramach  zakładu leczniczego dla zwierząt 

a. Dane osobowe kandydatów do pracy 

b. Dane osobowe pracowników 

c. Dane osobowe studentów i praktykantów 

d. Dane osobowe innych współpracowników 

e. Dane osobowe klientów 

f. Dane osobowe kontrahentów 

4. Cele przetwarzania danych osobowych w zakładzie leczniczym dla zwierząt 

 Blok II 

1. Zasady przetwarzania danych osobowych 

2. Okresy retencji danych osobowych (czas przechowywania danych)

3. Konieczne działania w celu dostosowania prowadzonej działalności zakładu leczniczego dla zwierząt do zasad przetwarzania danych osobowych 

4. Powierzenie przetwarzania danych osobowych innym podmiotom z perspektywy zakładu leczniczego dla zwierząt (biuru rachunkowemu, prawnikowi, innym podmiotom) 

  Blok III 

1. Obowiązki informacyjne administratora danych osobowych 

2. Zabezpieczenie danych osobowych 

3. Prawa osób których  dane dotyczą 

4. Dokumentacja przetwarzania danych 

5. Odpowiedzialność związana z naruszeniem przepisów o ochronie danych osobowych

 

Serdecznie zapraszamy!


 
Nowości

(C) 2018 Dolnośląska Izba Lekarsko-Weterynaryjna
Serwis wykonał Sejtanidis Haralambos z firmy Multisystem S.C.