Xbox Logo Xbox Logo Xbox Logo
Menu główne
Start
Aktualności
O Nas
Fundacja
Lekarze weterynarii
Zakłady lecznicze
Inspekcja weteryn.
Paszporty
Biuletyn Dilwet
Kontakt
Kalendarium
Legislacja Dilwet
Przepisy prawne
Ubezpieczenia
Szkolenia
Praca
Imprezy
Tablica ogłoszeń
Linki
Pliki do pobrania
Start arrow Aktualności arrow UWAGA! UWAGA! UWAGA!
UWAGA! UWAGA! UWAGA! PDF Drukuj E-mail
Wpisany: Sekretariat DIL-Wet   
16.12.2010.

Rada Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej podjęła w dniu 15.12.2010 r. Uchwałę nr 566/2010/V o sposobie wykonania przez członków DIL-Wet. uchwały Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej nr 28/2010/V z dnia  9 grudnia 2010 r.

Uchwala DIL-WET nr 566.pdf   Uchwala DIL-WET nr 566/2010/V

Uprzejmie proszę o dostosowanie się do postanowień wymienionych uchwał oraz wzięcie udziału w spotkaniach organizowanych przez Delegatów na Zjazd DIL-Wet. z udziałem Powiatowych Lekarzy Weterynarii z lekarzami weterynarii w terenie (paragraf  3 Uchwały nr 566/2010/V). 

Jednocześnie Rada zobowiązuje właścicieli oraz kierowników zakładów leczniczych dla zwierząt do zapoznania z treścią przesłanych dokumentów wszystkich zatrudnionych lekarzy weterynarii.

W związku z nie wybraniem Delegatów wśród lekarzy prywatnej praktyki w mieście Wrocławiu informujemy, że do organizacji spotkań w mieście i powiecie wrocławskim zobowiązuje się Delegatów zamieszkujących we Wrocławiu

Apel Rady DIL-Wet.

Drogie Koleżanki i Koledzy!

Pomimo wykazania dobrej woli i codziennej troski o zapewnienie bezpieczeństwa zdrowia publicznego, a także prób mediacji z przedstawicielami Rządu nie udało się wynegocjować satysfakcjonujących warunków naszej trudnej i odpowiedzialnej pracy. Zaproponowane  w znowelizowanym rozporządzeniu nowe stawki, niekorzystnie zmieniające dotychczasowe wynagrodzenie za wykonywane czynności urzędowe w ramach wyznaczenia, nie mogą być zaakceptowane przez nasze środowisko. W tej sytuacji jedynym sposobem sprzeciwu a zarazem uwydatnienia roli i odpowiedzialności służby weterynaryjnej w ochronie zdrowia publicznego, jest czynny udział w akcji mającej na celu wyrażenie naszego niezadowolenia, co zostało zainicjowane przez centralne władze naszej korporacji.

Wykonując uchwałę Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej nr 28/2010/V z dnia 9 grudnia 2010 r., Rada Dolnośląskiej Izby Lekarsko Weterynaryjnej Uchwałą Nr 566/V/2010/ z dnia 15 grudnia 2010 r. określiła szczegółowy sposób jej realizacji.

            Przypominamy Powiatowym Lekarzom Weterynarii i Lekarzom ubiegającym się o wyznaczenie, że stosownie do pisma Głównego Lekarza Weterynarii, o którym mowa w §1 uchwały DIL-Wet. z dnia 15 grudnia 2010 nr 567 postępowanie administracyjne w przedmiocie wyznaczenia indywidualnych lekarzy weterynarii i lekarzy w ramach zakładów leczniczych wszczynane jest wyłącznie z urzędu i nie jest możliwe wszczynanie tych postępowań na wniosek stron.

W opinii Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi wnioski o wyznaczenia są bezskuteczne.

  Przyjęte rozwiązania w znaczący sposób utrudnią wykonywanie zadań ustawowych przez powiatowych lekarzy weterynarii, a także wpłyną na wykorzystanie środków budżetowych pozostających w ich dyspozycji. Lekarze wolnej praktyki, którzy w ramach wyznaczenia wykonywali zadania Inspekcji, również odczują negatywne skutki podjętych działań. W zaistniałej sytuacji konieczne jest jednak przyjęcie takich rozwiązań i poniesienie ich konsekwencji.

Koleżanki i Koledzy, apelujemy o wykazanie solidarności i zrozumienia powagi chwili, które mogą mieć istotne znaczenie dla przyszłości naszego zawodu. Mając na względzie złożoność sytuacji - zwłaszcza w aspekcie prawnym - ale również realną perspektywę wynegocjowania satysfakcjonujących warunków płacy za wykonywaną pracę, prosimy o wykazanie zrozumienia i determinację w realizacji naszych zamiarów. Tylko dzięki wspólnej i jednolitej postawie możemy osiągnąć zamierzony cel.

 

Zmieniony ( 16.12.2010. )
 
wstecz   dalej »
W skrócie

Rada Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej serdecznie zaprasza lekarzy weterynarii na szkolenie z zakresu zmian w ochronie danych osobowych związanych z wejściem w życie rozporządzenia RODO, które odbędzie się

w dniu 19.05.2018 r. (sobota) o godz. 16:00,

sala VW Katedra Chorób Wewnętrznych pl. Grunwaldzki 47 we Wrocławiu.

 

Szkolenie przygotowali i przeprowadzą: radca prawny dr Anna Zalesińska oraz adwokat dr Piotr Rodziewicz.

           Ze względu na liczbę uczestników przewyższającą liczbę miejsc na sali prosimy aby osoby, które dotychczas nie zgłosiły chęci uczestnictwa nie przychodziły na szkolenie. O ewentualnym drugim terminie szkolenia poinformujemy na stronie Izby.

 

Program szkolenia obejmuje:

 Blok I 

1. Pojęcie danych osobowych 

2. Zakład leczniczy dla zwierząt jako administrator danych osobowych 

3. Dane osobowe przetwarzane w ramach  zakładu leczniczego dla zwierząt 

a. Dane osobowe kandydatów do pracy 

b. Dane osobowe pracowników 

c. Dane osobowe studentów i praktykantów 

d. Dane osobowe innych współpracowników 

e. Dane osobowe klientów 

f. Dane osobowe kontrahentów 

4. Cele przetwarzania danych osobowych w zakładzie leczniczym dla zwierząt 

 Blok II 

1. Zasady przetwarzania danych osobowych 

2. Okresy retencji danych osobowych (czas przechowywania danych)

3. Konieczne działania w celu dostosowania prowadzonej działalności zakładu leczniczego dla zwierząt do zasad przetwarzania danych osobowych 

4. Powierzenie przetwarzania danych osobowych innym podmiotom z perspektywy zakładu leczniczego dla zwierząt (biuru rachunkowemu, prawnikowi, innym podmiotom) 

  Blok III 

1. Obowiązki informacyjne administratora danych osobowych 

2. Zabezpieczenie danych osobowych 

3. Prawa osób których  dane dotyczą 

4. Dokumentacja przetwarzania danych 

5. Odpowiedzialność związana z naruszeniem przepisów o ochronie danych osobowych

 

Serdecznie zapraszamy!


 
Nowości

(C) 2018 Dolnośląska Izba Lekarsko-Weterynaryjna
Serwis wykonał Sejtanidis Haralambos z firmy Multisystem S.C.