Xbox Logo Xbox Logo Xbox Logo
Menu główne
Start
Aktualności
O Nas
Fundacja
Lekarze weterynarii
Zakłady lecznicze
Inspekcja weteryn.
Paszporty
Biuletyn Dilwet
Kontakt
Kalendarium
Legislacja Dilwet
Przepisy prawne
Ubezpieczenia
Szkolenia
Praca
Imprezy
Tablica ogłoszeń
Linki
Pliki do pobrania
Start arrow Aktualności arrow UWAGA! UWAGA! UWAGA!
UWAGA! UWAGA! UWAGA! PDF Drukuj E-mail
Wpisany: Sekretariat DIL-Wet   
16.12.2010.

Rada Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej podjęła w dniu 15.12.2010 r. Uchwałę nr 566/2010/V o sposobie wykonania przez członków DIL-Wet. uchwały Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej nr 28/2010/V z dnia  9 grudnia 2010 r.

Uchwala DIL-WET nr 566.pdf   Uchwala DIL-WET nr 566/2010/V

Uprzejmie proszę o dostosowanie się do postanowień wymienionych uchwał oraz wzięcie udziału w spotkaniach organizowanych przez Delegatów na Zjazd DIL-Wet. z udziałem Powiatowych Lekarzy Weterynarii z lekarzami weterynarii w terenie (paragraf  3 Uchwały nr 566/2010/V). 

Jednocześnie Rada zobowiązuje właścicieli oraz kierowników zakładów leczniczych dla zwierząt do zapoznania z treścią przesłanych dokumentów wszystkich zatrudnionych lekarzy weterynarii.

W związku z nie wybraniem Delegatów wśród lekarzy prywatnej praktyki w mieście Wrocławiu informujemy, że do organizacji spotkań w mieście i powiecie wrocławskim zobowiązuje się Delegatów zamieszkujących we Wrocławiu

Apel Rady DIL-Wet.

Drogie Koleżanki i Koledzy!

Pomimo wykazania dobrej woli i codziennej troski o zapewnienie bezpieczeństwa zdrowia publicznego, a także prób mediacji z przedstawicielami Rządu nie udało się wynegocjować satysfakcjonujących warunków naszej trudnej i odpowiedzialnej pracy. Zaproponowane  w znowelizowanym rozporządzeniu nowe stawki, niekorzystnie zmieniające dotychczasowe wynagrodzenie za wykonywane czynności urzędowe w ramach wyznaczenia, nie mogą być zaakceptowane przez nasze środowisko. W tej sytuacji jedynym sposobem sprzeciwu a zarazem uwydatnienia roli i odpowiedzialności służby weterynaryjnej w ochronie zdrowia publicznego, jest czynny udział w akcji mającej na celu wyrażenie naszego niezadowolenia, co zostało zainicjowane przez centralne władze naszej korporacji.

Wykonując uchwałę Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej nr 28/2010/V z dnia 9 grudnia 2010 r., Rada Dolnośląskiej Izby Lekarsko Weterynaryjnej Uchwałą Nr 566/V/2010/ z dnia 15 grudnia 2010 r. określiła szczegółowy sposób jej realizacji.

            Przypominamy Powiatowym Lekarzom Weterynarii i Lekarzom ubiegającym się o wyznaczenie, że stosownie do pisma Głównego Lekarza Weterynarii, o którym mowa w §1 uchwały DIL-Wet. z dnia 15 grudnia 2010 nr 567 postępowanie administracyjne w przedmiocie wyznaczenia indywidualnych lekarzy weterynarii i lekarzy w ramach zakładów leczniczych wszczynane jest wyłącznie z urzędu i nie jest możliwe wszczynanie tych postępowań na wniosek stron.

W opinii Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi wnioski o wyznaczenia są bezskuteczne.

  Przyjęte rozwiązania w znaczący sposób utrudnią wykonywanie zadań ustawowych przez powiatowych lekarzy weterynarii, a także wpłyną na wykorzystanie środków budżetowych pozostających w ich dyspozycji. Lekarze wolnej praktyki, którzy w ramach wyznaczenia wykonywali zadania Inspekcji, również odczują negatywne skutki podjętych działań. W zaistniałej sytuacji konieczne jest jednak przyjęcie takich rozwiązań i poniesienie ich konsekwencji.

Koleżanki i Koledzy, apelujemy o wykazanie solidarności i zrozumienia powagi chwili, które mogą mieć istotne znaczenie dla przyszłości naszego zawodu. Mając na względzie złożoność sytuacji - zwłaszcza w aspekcie prawnym - ale również realną perspektywę wynegocjowania satysfakcjonujących warunków płacy za wykonywaną pracę, prosimy o wykazanie zrozumienia i determinację w realizacji naszych zamiarów. Tylko dzięki wspólnej i jednolitej postawie możemy osiągnąć zamierzony cel.

 

Zmieniony ( 16.12.2010. )
 
wstecz   dalej »
W skrócie

Dolnośląska Izba Lekarsko-Weterynaryjna ogłasza otwarcie składania ofert w zakresie wykonania nowej strony internetowej dla Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej zgodnej ze specyfikacją techniczno-funkcjonalna strony internetowej dla Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej stanowiącą Załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

  Oferty należy składać wyłącznie drogą elektroniczną na adres e-mail: do dnia 31.05.2018 r.  

  Oferta powinna obejmować: 

a) kalkulację cenową w cenach brutto wyrażoną w polskich złotych - zgodną z Formularzem stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia

b) portfolio oferenta. 

zalaczniki 1, 2.pdf zalaczniki 1 i 2.pdf 

 
Nowości

(C) 2018 Dolnośląska Izba Lekarsko-Weterynaryjna
Serwis wykonał Sejtanidis Haralambos z firmy Multisystem S.C.