Xbox Logo Xbox Logo Xbox Logo
Menu główne
Start
Aktualności
O Nas
Fundacja
Lekarze weterynarii
Zakłady lecznicze
Inspekcja weteryn.
Paszporty
Biuletyn Dilwet
Kontakt
Kalendarium
Legislacja Dilwet
Przepisy prawne
Ubezpieczenia
Szkolenia
Praca
Imprezy
Tablica ogłoszeń
Linki
Pliki do pobrania
Start arrow Aktualności arrow WAŻNA INFORMACJA!!! o odpadach
WAŻNA INFORMACJA!!! o odpadach PDF Drukuj E-mail
Wpisany: Sekretariat DIL-Wet   
08.03.2011.

UWAGA!!!!!!

ODPADY MEDYCZNE


W związku ze zbliżającym się terminem wypełnienia obowiązku informacyjnego dotyczącego wytworzonych odpadów medycznych uprzejmie informujemy i przypominamy o konieczności sporządzania na formularzu zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania tych odpadów. Posiadacz odpadów (lekarz weterynarii prowadzący zakład leczniczy dla zwierząt) zobowiązany jest przekazać zestawienie zbiorcze za rok poprzedni w nieprzekraczalnym terminie do 15 marca każdego roku Marszałkowi Województwa (Urząd Marszałkowski, Wydział Środowiska ul. Ostrowskiego 7, Wrocław), właściwemu ze względu na miejsce wytwarzania odpadów bez względu na ilość i rodzaj wytwarzanych odpadów. W rubryce dotyczącej decyzji, w wierszu "wytwarzanie odpadów" należy wpisać datę złożenia  informacji  o wytwarzanych odpadach w Urzędzie Miasta lub Gminy, bądź w Starostwie.

Wzór  zestawienia zbiorczego – załącznik nr 1   Zal nr1_formularz zbiorczego zestawienia.pdf   zal nr1  

Pismo przewodnie do Urzędu Marszałkowskiego – załącznik nr 2

zal nr 2_ pismo przewodnie do Marszalka.pdf   zal nr 2  

            Obowiązkiem lekarzy weterynarii jest również przedłożenie Prezydentowi Miasta (jeśli Wrocławia - w sekretariacie Wydziału Środowiska i Rolnictwa UM Wrocławia, ul. Bogusławskiego 8-10, pok. 403, w 3 egzemplarzach) lub Staroście, właściwemu do miejsca wytwarzania odpadów, informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami niebezpiecznymi (gdy wytwarza się ich mniej niż 100 kg rocznie – tj. 0,1 Mg).

Informację składa się w 4 egzemplarzach w terminie 30 dni przed rozpoczęciem działalności powodującej powstanie odpadów lub z dniem zmiany tej działalności wpływającej na ilość lub rodzaj wytwarzanych  odpadów lub sposobów gospodarowania nimi. Jeśli w ciągu 30 dni organ nie wniesie sprzeciwu lub pisma o uzupełnienie, tzn. że informacja została przyjęta. W przypadku zmiany polegającej na wytwarzaniu nowych rodzajów odpadów lub nowych ilości odpadów, należy złożyć nową informację.

Wzór  informacji o wytwarzanych odpadach do starostwa – załącznik nr 3         Zal nr 3_ informacja do Starosty.pdf   Zal nr 3_

Wzór  informacji o wytwarzanych odpadach do Urzędu Miasta Wrocławia - dla lekarzy z terenu miasta Wrocławia     informacja dla UM WROCLAW.pdf   Zal nr 4  

tabela kodow.pdf  tabela kodow 

Zmieniło się prawo dotyczące postępowania z odpadami medycznymi. Co więcej, za nieprzestrzeganie przepisów w tym zakresie grożą surowe kary  art. 79 c ust 3.

„Jeżeli posiadacz odpadów lub transportujący odpady, będąc obowiązanym do prowadzenia ewidencji odpadów lub przekazywania wymaganych informacji lub sporządzania i przekazywania zbiorczego zestawienia danych lub sporządzania podstawowej charakterystyki odpadów lub przeprowadzania testów zgodności, nie wykonuje tego obowiązku albo wykonuje go nieterminowo lub niezgodnie ze stanem rzeczywistym  podlega karze pieniężnej w wysokości 10 000 zł

 

Ponieważ  Dolnośląska Izba Lekarsko-Weterynaryjna  nie  posiada wszystkich  adresów  mailowych  lekarzy  weterynarii, prosimy  o przekazywanie  podanej  informacji  koleżankom  i  kolegom  z  terenu!!!

Niezbędne informacje odnośnie sprawozdania o odpadach można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

Pod hasłem „Zbiorcze zestawienie danych o odpadach” (wojewódzki system odpadowy) znajdują się telefony i nazwiska osób, które udzielają informacji w interesujących nas sprawach.

W urzędzie są wywieszone formularze sprawozdawcze, z których można wykonać kopię lub pobrać je ze strony internetowej zgodnie poniższą procedurą:

1. wejść na stronę internetową http://bip.umwd.dolnyslask.pl,

2. otworzyć zakładkę „Ochrona środowiska (po lewej stronie),

3. otworzyć kolejna zakładkę „Gospodarka odpadami (w części środkowej strony),

4. otworzyć zakładkę „Odpady – zbiorcze zestawienia danych” (w części środkowej strony),

5. pobrać formularze  >>>>> pobierz (wersja edytowalna WORD).

Wypełnione formularze można przysłać droga pocztową lub przekazać osobiście w urzędzie.

Zmieniony ( 06.04.2011. )
 
wstecz   dalej »
W skrócie

Uprzejmie informujemy, że posiedzenie członków Rady Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej odbędzie się dnia 15 listopada 2018 r. o godz. 17:00 w siedzibie Izby.

Dokumenty i wnioski do Rady będą przyjmowane do dnia 13.11.2018 r. do godz. 12:00.

 
Nowości

(C) 2019 Dolnośląska Izba Lekarsko-Weterynaryjna
Serwis wykonał Sejtanidis Haralambos z firmy Multisystem S.C.