Xbox Logo Xbox Logo Xbox Logo
Menu główne
Start
Aktualności
O Nas
Fundacja
Lekarze weterynarii
Zakłady lecznicze
Inspekcja weteryn.
Paszporty
Biuletyn Dilwet
Kontakt
Kalendarium
Legislacja Dilwet
Przepisy prawne
Ubezpieczenia
Szkolenia
Praca
Imprezy
Tablica ogłoszeń
Linki
Pliki do pobrania
Start arrow Aktualności arrow XVI Zjazd Lekarzy Weterynarii DIL-Wet.
XVI Zjazd Lekarzy Weterynarii DIL-Wet. PDF Drukuj E-mail
Wpisany: Sekretariat DIL-Wet   
06.04.2012.

Uprzejmie informujemy, że XVI Sprawozdawczy Zjazd Lekarzy Weterynarii Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej we Wrocławiu odbył się

dnia 22 kwietnia 2012 r. o godz. 10:00

w sali III C Centrum Naukowo-Dydaktycznego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Poniżej prezentujemy treść podjętych uchwał oraz stanowisk oraz Protokół Zjazdu:

 1. uchwała zatwierdzająca sprawozdanie Prezesa z działalności Rady DIL-Wet.
 2. uchwała zatwierdzająca sprawozdanie Skarbnika z wykonania budżetu DIL-Wet.
 3. uchwała zatwierdzająca sprawozdanie finansowe dla Urzędu Skarbowego
 4. uchwała zatwierdzająca sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
 5. uchwała zatwierdzająca sprawozdanie Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej
 6. uchwała zatwierdzająca sprawozdanie Sądu
 7. uchwała w sprawie wysokości składki członkowskiej
 8. uchwała w sprawie wysokości odpisu ze składki na Fundusz Pomocy Koleżeńskiej
 9. uchwała w sprawie zasad wynagradzania zespołów kontrolujących zakłady lecznicze dla zwierząt
 10. uchwała w sprawie budżetu na rok 2012
 11. uchwała w sprawie przyjęcia regulaminu Sądu
 12. uchwała w sprawie przyjęcia regulaminu sekretariatu Sądu

       1-6 zatwierdz. sprawozd.PDF  uchw. nr 1-6 ws. zatwierdzenia sprawozdan  

       7 skladka 2012 i 2013.PDF  uchw. nr 7 ws. wysokosci skladki od 01.07.2012 r. i w 2013 r. 

       8 odpis na FPK.PDF  uchw. nr 8 ws. wysokosci odpisu na FPK  

       9 diety_kontrole.PDF  uchw. nr 9 diety za kontrole  

       10 budzet na 2012.PDF uchw. nr 10 budzet na 2012

       11-12 przyjecie regulaminow.PDF uchw. nr 11-12 ws. przyjecia regulaminow  w pracy Sądu

 

1.      Stanowisko nr 1 w sprawie poparcia działań Krajowej Rady Lekarsko- Weterynaryjnej zmierzających do nowelizacji ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej.

2.      Stanowisko nr 2 w sprawie podjęcia działań mających na celu regulację finansową związaną z działalnością lekarsko-weterynaryjną.

3.      Stanowisko nr 3 w sprawie podjęcia działań mających na celu doprowadzenie do uznania zawodu lekarza weterynarii jako wykonującego pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze

4.      Stanowisko nr 4 w sprawie wzrastającej liczby absolwentów Wydziałów Medycyny Weterynaryjnej oraz tworzenia nowych kierunków „weterynarii” w Polsce.

5.      Stanowisko nr 5 w sprawie obniżenia kwoty składki członkowskiej odprowadzanej do budżetu Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej.

6.      Stanowisko nr 6 w sprawie nieprawidłowego przepływu funduszy na wynagrodzenia za czynności zlecone dla urzędowych lekarzy weterynarii.

7.      Stanowisko nr 7 w sprawie podjęcia działań przez Krajową Radę Lekarsko-Weterynaryjną w zakresie określenia warunków wykonywania zawodu poprzez analizę rynku usług lekarsko-weterynaryjnych przed podjęciem uchwały o wpisie do ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt prowadzonego przez Okręgową Izbę Lekarsko-Weterynaryjną.

8.      Stanowisko nr  8 w sprawie skierowania do Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej wniosku o nowelizację ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych

                        stanowiska 1-8 DIL-Wet.PDF   stanowiska nr 1-5 i 7-8  

                        stanowisko nr 6 DIL-Wet.PDF   stanowisko nr 6  

 Protokol XVI Zjazdu.pdf  Protokol  XVI  Zjazdu  

       

Zmieniony ( 11.06.2012. )
 
wstecz   dalej »
W skrócie

Rada Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej serdecznie zaprasza lekarzy weterynarii na szkolenie z zakresu zmian w ochronie danych osobowych związanych z wejściem w życie rozporządzenia RODO, które odbędzie się

w dniu 19.05.2018 r. (sobota) o godz. 16:00,

sala VW Katedra Chorób Wewnętrznych pl. Grunwaldzki 47 we Wrocławiu.

 

Szkolenie przygotowali i przeprowadzą: radca prawny dr Anna Zalesińska oraz adwokat dr Piotr Rodziewicz.

           Ze względu na liczbę uczestników przewyższającą liczbę miejsc na sali prosimy aby osoby, które dotychczas nie zgłosiły chęci uczestnictwa nie przychodziły na szkolenie. O ewentualnym drugim terminie szkolenia poinformujemy na stronie Izby.

 

Program szkolenia obejmuje:

 Blok I 

1. Pojęcie danych osobowych 

2. Zakład leczniczy dla zwierząt jako administrator danych osobowych 

3. Dane osobowe przetwarzane w ramach  zakładu leczniczego dla zwierząt 

a. Dane osobowe kandydatów do pracy 

b. Dane osobowe pracowników 

c. Dane osobowe studentów i praktykantów 

d. Dane osobowe innych współpracowników 

e. Dane osobowe klientów 

f. Dane osobowe kontrahentów 

4. Cele przetwarzania danych osobowych w zakładzie leczniczym dla zwierząt 

 Blok II 

1. Zasady przetwarzania danych osobowych 

2. Okresy retencji danych osobowych (czas przechowywania danych)

3. Konieczne działania w celu dostosowania prowadzonej działalności zakładu leczniczego dla zwierząt do zasad przetwarzania danych osobowych 

4. Powierzenie przetwarzania danych osobowych innym podmiotom z perspektywy zakładu leczniczego dla zwierząt (biuru rachunkowemu, prawnikowi, innym podmiotom) 

  Blok III 

1. Obowiązki informacyjne administratora danych osobowych 

2. Zabezpieczenie danych osobowych 

3. Prawa osób których  dane dotyczą 

4. Dokumentacja przetwarzania danych 

5. Odpowiedzialność związana z naruszeniem przepisów o ochronie danych osobowych

 

Serdecznie zapraszamy!


 
Nowości

(C) 2018 Dolnośląska Izba Lekarsko-Weterynaryjna
Serwis wykonał Sejtanidis Haralambos z firmy Multisystem S.C.