Czas pandemii COVID-19 to trudny okres dla całego społeczeństwa a szczególnie dla ludzi trzeciego wieku. Obawa przed zachorowaniem, niemożność swobodnego poruszania się i gromadzenia spowodowały, że przez ostatnie dwa lata nie odbywały się spotkania Członków Koła Seniorów. Kontakty telefoniczne i internetowe nie mogły zastąpić spotkań osobistych, realizowanych regularnie dotychczas.
   Chcąc utrzymać wspaniałe  więzi z Naszymi  Seniorami w trudnym czasie, z inicjatywy Rady DIL-WET przy okazji Świąt Bożego Narodzenia zdecydowano odwiedzić Członków Koła Seniorów naszej Izby, złożyć życzenia świąteczno-noworoczne oraz wręczyć symboliczny słodki upominek.
   W realizację zamierzenia włączyli się studenci Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, zrzeszeni w międzynarodowym stowarzyszeniu studentów (IVSA), którzy od lat wykonują własnoręcznie kartki świąteczne z życzeniami dla każdego Seniora. Był to szczególnie miły gest młodych ludzi, którzy pragną zostać lekarzami weterynarii.
   W dniu 21 grudnia 2021 roku Prezesi:  DILWet, Koła Seniorów i IVSA  w towarzystwie przewodniczącej Komisji ds. Integracji Środowiska Lekarsko-Weterynaryjnego DILWet oraz przedstawicielek WIW Wrocław odwiedzili Seniorów w ich domach. Osobisty kontakt z Naszymi Seniorami, chwila serdecznej rozmowy wywoływały uśmiech na  twarzach a żywa więź z naszą korporacją dała im siłę na dalszą walkę z pandemią i trudnościami losu.
   Jeszcze raz z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku 2022 wszystkim Seniorom składam najserdeczniejsze życzenia zdrowia i wielu szczęśliwych chwil, spędzając święta w gronie najbliższych w miłej i serdecznej atmosferze.
   Radzie DILWet, uczestnikom tej wspaniałej akcji składam w imieniu wszystkich członków Koła Seniorów serdeczne podziękowania a wszystkim lekarzom weterynarii DILWet życzę zdrowia, nadziei i wszelkiej pomyślności w nadchodzącym 2022 roku.

 

                             Prezes Koła Seniorów

                              lek. wet. Bohdan Wojtal

 

 

f