Z głębokim żalem zawiadamiamy,

że dnia 17.01.2022 r. przeżywszy 68 lat zmarł

ŚP.

lek. wet. Jan Pawliszak

 

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się 20.01.2022 r. o godzinie 15:00 Mszą Św. W Kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego przy ul. Św. Floriana w Strzelinie,
po czym nastąpi odprowadzenie Zmarłego na Cmentarz Parafialny w Dankowicach, do miejsca wiecznego spoczynku.

 

Wyrazy szczerego współczucia Rodzinie Zmarłego składają Prezes, Rada i Członkowie Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej we Wrocławiu.