Z głębokim żalem zawiadamiamy, 

że dnia 5 marca 2022 r. zmarł

lek. wet. Marian Kierzkowski

Ceremonia pożegnania Zmarłego odbędzie się 12.03.2022 r.
 o godzinie 8:00 na Cmentarzu Grabiszyńskim we Wrocławiu.

Wyrazy szczerego współczucia Rodzinie Zmarłego składają Prezes, Rada i Członkowie Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej we Wrocławiu.