Szanowne Koleżanki,

Szanowni Koledzy,

na podstawie informacji otrzymanych z Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej uprzejmie informuję, że Europejska Federacja Lekarzy Weterynarii (FVE) i Europejska Federacja Stowarzyszeń Weterynaryjnych Zwierząt Towarzyszących (FECAVA) dzięki wsparciu Humane Society International (HSI) i partnerów uruchomili program Vets for Ukraine Pets.

Program ten pozwoli lekarzom weterynarii z 38 krajów, w tym również polskim lekarzom weterynarii, uzyskać zwrot kosztów leczenia, profilaktyki oraz wydania paszportu dla zwierząt towarzyszących uchodźcom z Ukrainy.

W związku z powyższym przesyłam poniżej maila z FVE zawierającego niezbędne linki oraz informacje umożliwiające skorzystanie z programu z prośbą o rozpowszechnienie go wśród lekarzy weterynarii pracujących w zakładach leczniczych dla zwierząt.

Zwracam uwagę na fakt, że w poniższym mailu znajduje się kod dostępu do formularza zgłoszeniowego, którego wypełnienie umożliwia ubieganie się o zwrot kosztów leczenia weterynaryjnego zwierząt ukraińskich uchodźców. Celem uniknięcia nadużyć uprzejmie proszę o nieudostępnianie publiczne kodu, a jedynie przekazanie go lekarzom weterynarii pracującym w zakładach leczniczych dla zwierząt i posiadających czynne prawo wykonywania zawodu.

Z poważaniem

lek. wet. Dariusz Jackowski

Prezes Rady Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

Dear_FVE_member_Poland.pdf