Podaruj Nam 1% podatku
Fundacja "PRO MEDICI VETERINARII"
KRS 0000247344

 


Pomagamy:

-lekarzom weterynarii, członkom Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej, dotkniętych nagłymi i uciążliwymi wypadkami losowymi,
-rodzinom lekarzy weterynarii (wpółmałżonek, dzieci własne i przysposobione) znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej,
-dzieciom lekarzy weterynarii w wypadku śmierci lekarza weterynarii, w celu kontunuowana lub uzyskania wykształcenia i osiągnięcia samodzielności.