W imieniu koleżanek i kolegów z Koła Seniora DIL-Wet serdecznie
dziękuję Panu Prezesowi lek. wet. Dariuszowi Jackowskiemu oraz członkom
Rady DIL-Wet za podjęcie inicjatywy zapalenia znicza z logo Izby w roku 2022
z okazji Świąt Wszystkich Świętych i Dnia Zadusznego na mogiłach lekarzy
weterynarii, którzy odeszli do wieczności i spoczywają w dolnośląskiej ziemi.
Dziękujemy wszystkim koleżankom i kolegom, którzy wzięli udział w akcji
„Światełko Pamięci”, poświęcając swój czas na zidentyfikowanie miejsca
pochówku zmarłych śp. śp. Koleżanek i Kolegów oraz zapalenie znicza. Jest to
wyraz pamięci i hołd za ich pracę i trud w wykonywaniu szlachetnego zawodu
zaufania publicznego oraz budowania jego pozytywnego wizerunku.

Prezes Koła Seniora DIL-Wet

Bohdan Wojtal

 

Link do fotorelacji: https://tinyurl.com/SwiatelkoPamieci2022