Z głębokim żalem zawiadamiamy, że zmarł ŚP. lek. wet. Michał Mularczyk

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w dniu 12 grudnia 2023r.
o godz. 13.00 w kościele NMP Bolesnej we Wrocławiu
przy ul. Tatarakowej oraz cmentarzu parafialny przy kościele Św. Jacka
przy ul. Chałupniczej we Wrocławiu.

Wyrazy szczerego współczucia Rodzinie oraz bliskim Zmarłego
składają p.o. Prezes, Rada i Członkowie
Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej we Wrocławiu.