Zatrudnimy lekarza weterynarii do Przychodni Weterynaryjnej we Wrocławiu.

Poszukujemy lekarza na samodzielne stanowisko do pracy z małymi zwierzętami.

Konatakt : 602130980