Polskie Towarzystwo Nauk Weterynaryjnych oraz Polskie Towarzystwo Parazytologiczne

zapraszają do wzięcia udziału w konferencji naukowej w trybie on-line

„Choroby odkleszczowe - aktualny problem ludzi i zwierząt"

poświęconej wybranym aspektom chorób, których czynnikiem etiologicznym są patogeny przenoszone przez kleszcze, w świetle aktualnych badań,

która odbędzie się dnia

9 kwietnia 2021r o godz. 17:00 - 19:00

 (logowanie przy pomocy otrzymanego linku na platformie Microsoft Teams)

Program konferencji w załączniku

Konferencja on line CHOROBY ODKLESZCZOWE