Klauzula informacyjna PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z  przetwarzaniem  danych  osobowych  i  w  sprawie swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy  95/46/WE  (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) (dalej: RODO), informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: Dolnośląska Izba Lekarsko-Weterynaryjna z siedzibą: ul. Sopocka 21/2, 50-344 Wrocław, którą reprezentuje Prezes Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej.

Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel.: 71 322 03 45.

 1. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych – kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą celu prowadzenia rejestrów, wykazów, list na podstawie:
 • ustawy z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych (Dz.U.2016.1479 t.j. z dnia 2016.09.15);
 • ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o zakładach leczniczych dla zwierząt (Dz.U.2019.24 t.j. z dnia 2019.01.07);
 1. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w szczególności w związku z prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Administratora lub przez stronę trzecią – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres wymagany prawem w szczególności na podstawie przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 3. Państwa dane osobowe będą lub mogą być przekazywane podmiotom realizującym usługi na rzecz Administratora, oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa. W przypadku publicznego charakteru rejestrów / wykazów / list dane te, zgodnie z prawem, są powszechnie dostępne.
 4. Podanie danych osobowych jest konieczne w celu realizacji sprawy, z którą zwraca się osoba fizyczna do Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej we Wrocławiu.
 5. Posiada Pani/Pan prawo:
 • żądania dostępu do swoich danych osobowych;
 • żądania sprostowania swoich danych osobowych;
 • żądania usunięcia swoich danych osobowych;
 • żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych;
 • żądania przenoszenia swoich danych osobowych.

      9. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.