Została zawarta polisa ubezpieczeniowa OC numer 630-23-447-05960118


Okres ubezpieczenia: od 18.01.2023 r. do 17.01.2024 r.

Przedmiot i zakres ubezpieczenia: 

Odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego z tytułu wykonywania zawodu lekarza weterynarii w ramach zatrudnienia na podstawie stosunku pracy w zakładach lecznictwa weterynaryjnego lub innych jednostkach organizacyjnych, na podstawie wszelkiego rodzaju umów cywilnoprawnych, świadczenia usług medycznych w związku z prowadzeniem własnej praktyki, udziału w komisjach lekarskich, pełnieniu dyżurów, bieżących przyjęć, w szczególności odpowiedzialność cywilna za szkody:

- którym ulegną zwierzęta objęte eczeniem weterynaryjnym przez Ubezpieczonego;  wyrządzone przez aparaturę, w tym diagnostyczną i zabiegową, oraz materiały medyczne;
- w związku z prowadzeniem usług w ramach ZLZ (Zakładów Leczniczych dla Zwierząt);
- w związku z wykonywaniem czynności we wszystkich jednostkach Inspekcji Weterynaryjnej (wykonujących czynności wynikające z ustawy o Inspekcji weterynaryjnej);
- w związku ze sprawowaniem czynności związanych z nadzorem weterynaryjnym (Powiatowy Lekarz Weterynarii, Wojewódzki Lekarz Weterynarii);
- podczas badania zwierząt rzeźnych, mięsa i innych produktów pochodzenia zwierzęcego oraz jakości pasz i warunków ich wytwarzania oraz wykonywania wszelkich czynności zleconych
przez PLW( Powiatowego Lekarza Weterynarii);  
- w związku z udziałem we wszelkiego rodzaju komisjach lekarsko-weterynaryjnych;  
- podczas udzielania pierwszej pomocy ekarsko-weterynaryjnej ofierze wypadku w sytuacjach nie związanych z czynnościami służbowymi.
- odpowiedzialność za szkody jakim ulegną pacjenci oraz klienci podczas przebywania w miejscu wykonywania czynności lekarsko-weterynaryjnych.Zakres terytorialny: Rzeczpospolita Polska

Suma gwarancyjna dla jednego Ubezpieczonego: 50.000 zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia dla każdego z Ubezpieczonych

Franszyza redukcyjna: 5% w każdej szkodzie

Zgłaszanie szkód: Szkody z niniejszej polisy prosimy zgłaszać bezpośrednio do Centrali TUiR Allianz Polska S.A., ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa, do Departamentu Likwidacji Szkód Złożonych:
* korespondencyjnie pod adres podany wyżej,
* faksem na nr (0-22) 567 40 33,
* e-mailem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
* w wyjątkowych przypadkach telefonicznie pod nr 224 224 224 lub 22 567 13 32


Szczegółowych informacji udziela - Artur Nowak (tel. 600 316 272) e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..