Zamieszczamy tutaj wzory dokumentów wymaganych w procesie nadawania uprawnień, zmian wpisu w rejestrze paszportowym oraz skreślenia z rejestru lekarzy uprawnionych do wydawania paszportów.

Pliki w formacie PDF.

pdf wniosek wpis do rejestru paszportowego str. 1 - 2

pdf wniosek zmiana wpisu w rejestrze paszportowym str. 1 - 2

wniosek_przepisanie paszportu do nowego zlz

 wniosek_przypisanie paszportu na innego lekarza

 wniosek_SKREŚLENIE z rejestru paszportowego 2 str