W dniu 6 września 2023r. ukonstytuował się nowy skład Koła Saniora Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej.

Prezes Koła Seniora - dr n. wet. Lech Rybarczyk (wybrany podczas Walnego Zebrania Koła Seniora w dniu 3 lipca 2023r.)

 

V-ce Prezes Koła Seniora - dr n. wet. Krystyna Morzyk

V-ce Prezes Koła Seniora - lek. wet. Bogdan Wojtal ( Honorowy Prezes Koła Seniora, wybrany podczas Walnego Zebrania Koła Seniora w dniu 3 lipca 2023r.)

 

Skarbnik Koła Seniora - lek. wet. Julian Jakubiak

Sekretarz Koła Seniora - lek. wet. Ewa Ratyni-Sachaj