SZKOŁA ANESTEZJOLOGII WETERYNARYJNEJ dr Piotr Skrzypczak

http://vetan.wroclaw.pl/szkolenia/szkola-anestezjologii-weterynaryjnej

30 maj 2020 r. – Sedacja, znieczulenie dożylne. Premedykacja, znieczulenie ogólne domięśniowe, dożylne.

31 maj 2020 r. - Stany nagłe, zdarzenia krytyczne i powikłania w anestezjologii weterynaryjnej. NOWOŚĆ !

20 wrzesień 2020 r. – Znieczulenie inhalacyjne i monitoring śródoperacyjny.        

 

SZKOŁA CHOKARDIOGRAFII     prof. nadzw. dr hab. Agnieszka Noszczyk-Nowak

 

http://vetan.wroclaw.pl/szkolenia/szkola-echokardiografii-echo

 

4 październik 2020 – USG serca w trybie M i B mode


29 listopad 2020 - Doppler w echokardiografii

 

SZKOŁA ENDOSKOPII WETERYNARYJNEJ   dr n. wet. Piotr Skrzypczak

 

http://vetan.wroclaw.pl/szkolenia/szkola-endoskopii

 

26 lipca 2020 r. – Endoskopia ucha, układu oddechowego i przewodu pokarmowego

 

SZKOŁA RADIOLOGII WETERYNARYJNEJ lek. wet. Wojciech Kinda      

 

http://vetan.wroclaw.pl/szkolenia/szkola-radiologii-rtg

 

10 maj 2020 - Rentgenografia narządów klatki piersiowej -to jest proste!

6 wrzesień 2020 - Rentgenografia kręgosłupa. Rentgenografia układu kostnego zwierząt rosnących.

15 listopad 2020 - Czy to już dysplazja? RTG stawów łokciowych i biodrowych