Zakład Chorób Zakaźnych Zwierząt i Administracji Weterynaryjnej Wydziału Medycyny Weterynaryjnej UP we Wrocławiu

Katedra i Klinika Chorób Zakaźnych, Chorób Wątroby oraz Nabytych Niedoborów Odpornościowych UM im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Katedra i Klinika Pediatrii i Chorób Infekcyjnych UM im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Samodzielny Zakład Epidemiologii i Ekonomiki Weterynaryjnej, Instytut Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie

Polskie Towarzystwo Nauk Weterynaryjnych – Oddział we Wrocławiu

Polskie Towarzystwo Nauk Weterynaryjnych – Sekcja Epizootiologii i Administracji Weterynaryjnej

zapraszają na Konferencję on line

EPIDEMIOLOGIA PANDEMII

w dniu 17 grudnia 2020  r. o godzinie 17:00

Program konferencji w załączniku

 Program Konferencji EPIDEMIOLOGIA PANDEMII