Małopolska Izba Lekarsko – Weterynaryjna

oraz

 Dolnośląska Izba  Lekarsko – Weterynaryjna

przy wsparciu Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

zapraszają lekarzy weterynarii wraz z rodzinami na

XIII Mistrzostwa  Polski  Lekarzy  Weterynarii

w  Narciarstwie  Alpejskim

Zawody odbędą się 4 marca 2023 r. (sobota),

w Stacji Narciarskiej Kaniówka w Białce Tatrzańskiej.

Początek około godz. 09:30.

W zawodach mogą wziąć udział lekarze weterynarii i ich dzieci.

Konkurencją sportową będzie slalom gigant (2 przejazdy).

Koszt uczestnictwa w zawodach to 70,00 zł od osoby

(cena obejmuje udział w zawodach, karnet, ubezpieczenie).

Wpłaty w biurze zawodów.

Dzieci i młodzież do 15 roku życia startują w zawodach bezpłatnie.

Program imprezy i regulamin zawodów dostępny na

www.milw.pl

Zgłoszenia przyjmowane są poprzez formularz na stronie

www.narty.edu.pl