Biuletyn Dil - Wet.
Biuletyn Dil - Wet.
Rzecznik
Rzecznik
Fundacja Pro Medici Veterinarii
Fundacja Pro Medici Veterinarii
O izbie
O izbie

Wnioski dotyczące danych z paszportów w bazie WetSystems - ważne!!!

W związku z przesyłaniem do biura Izby wiadomości elektronicznych z adresów niezgłoszonych wcześniej przez lekarzy weterynarii do współpracy z paszportową bazą WetSystems uprzejmie informujemy, że wnioski dotyczące danych w bazie (o unieważnienie paszportu, o anulowanie, o korektę lub wprowadzenie danych) należy składać z adresu mailowego, który został zgłoszony do logowania się przez Państwa w bazie WetSystems oraz podpisać imieniem i nazwiskiem lekarza weterynarii posiadającego uprawnienia do wydawania paszportów dla zwierząt towarzyszących. Wnioski niepodpisane oraz wpływające z adresów nieznanych (w tym ogólnych adresów zakładów leczniczych dla zwierząt) nie będą rozpatrywane.

Aktualności

loading...
Aktualności

Szkolenia

loading...
szkolenia

Praca

loading...
Praca

Back to top