Główny Inspektorat Weterynarii wystosował pismo informujące o przepisach i zasadach przemieszczania zwierząt domowych towarzyszących z UE do Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz z Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej do UE po 1 stycznia 2021 r.

GLW przemieszczanie zwierzat do i z Wielkiej Brytanii i Irlandii Polnocnej

 

W związku z okresem wakacyjnym i wzmożonym ruchem osób podróżujących ze zwierzętami, Główny Inspektorat Weterynarii wystosował pismo informujące o przepisach i zasadach przemieszczania zwierząt domowych towarzyszących w krajach Unii Europejskiej.

Komunikat GLW przemieszczanie zwierzat domowych

Podrozowanie ze zwierzetami

Tymczasowa procedura przemieszczania zwierząt towarzyszących z terytorium Ukrainy na teren Polski przez osoby nie posiadające kompletu dokumentów weterynaryjnych dla psów, kotów i fretek

GLW procedura przemieszczania zwierząt towarzyszących z terytorium Ukrainy