Xbox Logo Xbox Logo Xbox Logo
Menu główne
Start
Aktualności
O Nas
Fundacja
Lekarze weterynarii
Zakłady lecznicze
Inspekcja weteryn.
Paszporty
Biuletyn Dilwet
Kontakt
Kalendarium
Legislacja Dilwet
Przepisy prawne
Ubezpieczenia
Szkolenia
Praca
Imprezy
Tablica ogłoszeń
Linki
Pliki do pobrania
Start arrow Lekarze weterynarii arrow Przepisy prawne
Wykonywanie zawodu lekarza weterynarii - Przepisy prawne

Publikujemy tutaj przepisy prawne regulujące wykonywanie zawodu lekarza weterynarii.

Dyrektywa - koordynacja przepisów w zakresie działalności lekarzy weterynarii PDF Drukuj E-mail
Dyrektywa Rady 78/1027/EWG z dnia 18 grudnia 1978 r. dotycząca koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych w zakresie działalności lekarzy weterynarii.
 
Dyrektywa - wzajemne uznawanie dyplomów, świadectw i innych dokumentów PDF Drukuj E-mail

Dyrektywa Rady z dnia 18 grudnia 1978 r. w sprawie wzajemnego uznawania dyplomów, świadectw i innych dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji w zakresie weterynarii, łącznie ze środkami mającymi na celu ułatwienie skutecznego wykonywania prawa przedsiębiorczości i swobody świadczenia usług.

 
Obwieszczenie - wykaz dyplomów i innych dokumentów lekarzy weterynarii PDF Drukuj E-mail
Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie wykazu dyplomów i innych dokumentów potwierdzających formalne kwalifikacje do wykonywania zawodu lekarza weterynarii przez obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej.
 
Rozporządzenie - czynności lekarza weterynarii wykonywane przez osoby bez tytułu lekarza PDF Drukuj E-mail
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 kwietnia 2002 r. w sprawie czynności z zakresu zadań lekarza weterynarii wykonywanych przez osoby nieposiadajace tytułu lekarza weterynarii oraz kwalifikacji tych osób.
 
Rozporządzenie - wzór zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu lekarza weterynarii PDF Drukuj E-mail
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 września 2005 r. w sprawie wzoru zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu lekarza weterynarii.
 
Rozporządzenie - znajomość j.polskiego przez lekarzy weterynarii spoza UE PDF Drukuj E-mail

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie zakresu znajomości języka polskiego przez lekarzy weterynarii niebędących obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej niezbędnej do wykonywania zawodu lekarza weterynarii, sposobu i trybu przeprowadzania egzaminu z języka polskiego oraz wysokości opłaty za ten egzamin.

 
Rozporządzenie - znajomość j.polskiego przez lekarzy weterynarii z UE PDF Drukuj E-mail

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie zakresu znajomości języka polskiego przez lekarzy weterynarii będących obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej niezbędnej do wykonywania zawodu lekarza weterynarii.

 
Uchwała o ustaleniu wzoru pieczątki lekarza weterynarii PDF Drukuj E-mail

Uchwała Nr 115/2008/IV Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 12 grudnia 2008 r. w sprawie wzoru pieczątki lekarza weterynarii


 
Kodeks etyki PDF Drukuj E-mail
Kodeks etyki oraz przyrzeczenie lekarza weterynarii.
 
Rozporządzenie - postępowanie w sprawach o pozbawienie lub zawieszenie prawa wykonywania zawodu PDF Drukuj E-mail
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 20 czerwca 1992 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania w sprawach o pozbawienie lub zawieszenie prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii oraz orzekania o niezdolności do jego wykonywania.
 
Rozporządzenie - postępowanie dotyczące odpowiedzialności zawodowej PDF Drukuj E-mail

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 29 lipca 1993 r. w sprawie postępowania dotyczącego odpowiedzialności zawodowej lekarzy weterynarii.

 
Rozporządzenie - zasady uzyskania tytułu specjalisty PDF Drukuj E-mail

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 28 listopada 1994 r. w sprawie trybu i szczegółowych zasad uzyskania tytułu specjalisty przez lekarza weterynarii.

 
Rozporządzenie - tryb powoływania i odwoływania rzeczoznawców PDF Drukuj E-mail
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie trybu powoływania i odwoływania rzeczoznawców, ich kwalifikacji i wysokości przysługującego im wynagrodzenia oraz dokonywania przez nich szacowania.
 
Ustawa o zawodzie lekarza weterynarii PDF Drukuj E-mail
Ustawa z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych.
 
W skrócieZ głębokim żalem  zawiadamiamy, że  zmarł

ŚP.

lek. wet. JERZY PASIERB

 

Pogrzeb odbędzie się we wtorek 14.08.2018 r. 
o godzinie 15.00
w  Czarnym Borze koło Kamiennej Góry.

 


 
Nowości

(C) 2019 Dolnośląska Izba Lekarsko-Weterynaryjna
Serwis wykonał Sejtanidis Haralambos z firmy Multisystem S.C.