Xbox Logo Xbox Logo Xbox Logo
Menu główne
Start
Aktualności
O Nas
Fundacja
Lekarze weterynarii
Zakłady lecznicze
Inspekcja weteryn.
Paszporty
Biuletyn Dilwet
Kontakt
Kalendarium
Legislacja Dilwet
Przepisy prawne
Ubezpieczenia
Szkolenia
Praca
Imprezy
Tablica ogłoszeń
Linki
Pliki do pobrania
Start arrow Aktualności
Aktualności
Zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi informacjami w naszym serwisie.


Nowy Komunikat KRL-W - uchylone uchwały 28 i 30 PDF Drukuj E-mail
18.01.2011.

Prezentujemy poniżej Komunikat Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 17.01.2011 r. oraz 2 uchwały podjęte podczas posiedzenia Krajowej Rady (treść uchwały nr 32 i nr 33 - w załącznikach).

Prosimy jednocześnie - zgodnie z postanowieniami KRL-W - o zawieranie umów z Powiatowymi Lekarzami Weterynarii na czas określony nie dłuższy niż do dn. 28. lutego 2011 r.

 

Komunikat 

Krajowej Rady Lekarsko – Weterynaryjnej
z dnia 17 stycznia 2011 roku.

Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna kierując się troską i odpowiedzialnością za bezpieczeństwo zdrowia publicznego i wychodząc naprzeciw deklaracjom ministra rolnictwa i rozwoju wsi Pana Marka Sawickiego zawartym w porozumieniu z Zespołem Negocjacyjnym (komunikat z 10 stycznia 2010 roku po rozmowach Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z Zespołem Negocjacyjnym powołanym przez Krajową Radę Lekarsko - Weterynaryjną) podjęła uchwałę o uchyleniu uchwał nr 28/2010/V i 30/2011/V.

 
KOMUNIKAT PDF Drukuj E-mail
17.01.2011.

Komunikat 

Zespołu Krajowej Rady Lekarsko – Weterynaryjnej
ds. Negocjacji z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi

z dnia 14 stycznia 2011 roku.

W dniu 14 stycznia 2011 roku o godzinie 15:00 w Warszawie Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi dr Marek Sawicki osobiście przekazał dr Tadeuszowi Jakubowskiemu i Jackowi Łukaszewiczowi, przedstawicielom Krajowej Rady Lekarsko- Weterynaryjnej tekst projektów dwóch rozporządzeń zmieniających rozporządzenia:


 
Komunikat z dn. 13. stycznia 2011 r. PDF Drukuj E-mail
14.01.2011.
Prezentujemy poniżej Komunikat KRL-W z dnia 13. stycznia 2011 r. informując jednocześnie, że w piątek o godz. 15.00 mają się rozpocząć dalsze negocjacje z Ministerstwem. Wieczorem, lub w sobotę rano można się spodziewać komunikatu z ich przebiegu na stronie Izby Krajowej.

 

Komunikat

Z wielką przykrością odbieramy wypowiedzi Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Pana Marka Sawickiego w mediach, program 1 Polskiego Radia, w dniu 11 stycznia 2011 roku na temat protestu lekarzy weterynarii.

Uważamy, iż wypowiedzi w takim tonie podczas toczących się rozmów z Krajową Radą Lekarsko – Weterynaryjną oraz zarysowujących się możliwości porozumienia wprowadzają nieufność naszego środowiska oraz wiele wątpliwości, co do dobrej woli obecnego Ministra Rolnictwa jeśli chodzi o ustalenia zawarte z nim i Zespołem Negocjacyjnym.

Zespół Negocjacyjny

Krajowej Rady

Lekarsko - Weterynaryjnej

 
KOMUNIKAT PDF Drukuj E-mail
13.01.2011.

KOMUNIKAT

Zespołu Krajowej Rady Lekarsko – Weterynaryjnej
ds. Negocjacji z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi

z dnia 12 stycznia 2011 roku.

KOLEŻANKI I KOLEDZY!

W związku z informacjami, jakie pojawiają się w mediach informujemy, że protest lekarzy weterynarii trwa!

Uchwały nr 28/2010/V i  30/2011/V podjęła na swych posiedzeniach Krajowa Rada Lekarsko – Weterynaryjna i tylko Rada jest władna je uchylić. Najbliższe posiedzenie Rady w tej sprawie odbędzie się 17 stycznia 20011r., na którym Zespół Negocjacyjny będzie rekomendował uchylenie uchwał, jeśli propozycje Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczące postulatów zawartych w w/w uchwałach będą satysfakcjonujące dla środowiska lekarzy weterynarii, albo zaostrzenie protestu, jeśli porozumienie w czasie negocjacji nie zostanie osiągnięte.

Dane na temat realizacji uchwał na terenie Polski:

 
Podpisywanie umów na Dolnym Śląsku PDF Drukuj E-mail
13.01.2011.

INFORMACJA DLA LEKARZY WETERYNARII CZŁONKÓW DOLNOŚLĄSKIEJ

IZBY LEKARSKO WETERYNARYJNEJ

                Informuję, iż w związku z realizacją Uchwał Krajowej Rady Lekarsko Weterynaryjnej nr 28/2010/V i 30/2011/V sytuacja w województwie dolnośląskim jest następująca:

1Umowy dotyczące monitoringu i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt

56 podpisanych na rok 2011, które wygasają do 6-go lutego 2011r. w związku z wypowiedzeniem ich przez lekarzy weterynarii;

1 umowa podpisana na rok 2011 i niewypowiedziana;

-  reszta lekarzy odmówiła  podpisania umów;

W  2010r.  liczba podpisanych umów wynosiła 290

  1. Umowy dotyczące badania zwierząt rzeźnych i mięsa

111 podpisanych na rok 2011,  które wygasają  w terminie styczeń – luty w związku z wypowiedzeniem ich przez lekarzy weterynarii;

      -  reszta lekarzy odmówiła  podpisania umów;

        Rada Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej dziękuje Państwu za solidarną postawę i zaufanie wobec działań Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej. Prosimy również o wytrwałość do czasu zakończenia negocjacji.  

Jednocześnie chciałabym Państwu przypomnieć, ze jedynym źródłem prawdziwych informacji o efektach naszego protestu jest Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna (www.vetpol.org.pl) oraz Dolnośląska Izba Lekarsko-Weterynaryjna (www.dilwet.pl).

                             Z poważaniem

                                Ewa Okręglicka

Wiceprezes Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

Przewodnicząca Komisji ds. Prywatnej Praktyki

 
Planowane spotkanie wyznaczonych lekarzy weterynarii ws. protestu PDF Drukuj E-mail
11.01.2011.

Rada Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej razem z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Lekarzy Weterynarii Wolnej Praktyki "Medicus Veterinarius" zapraszamy na spotkanie organizowane dla wszystkich zainteresowanych lekarzy weterynarii w sprawie protestu, które odbędzie się dnia 16.01.2011 r. - szczegóły w poniższym Komunikacie:

Komunikat ze spotkania 9 stycznia

W dniu 09.01.2011 z inicjatywy Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Lekarzy Weterynarii Wolnej Praktyki "Medicus Veterinarius" odbyło się w Namysłowie spotkanie przedstawicieli wszystkich grup zawodowych lekarzy weterynarii. Obecni byli przedstawiciele okręgowych izb lekarsko weterynaryjnych, stowarzyszeń, dużych zespołów lekarskich z zakładów mięsnych, IW. Przybyli przedstawiciele z całej Polski mimo, że Namysłów nie jest w centrum Polski i część kolegów miała daleką drogę do przebycia.
Tematem spotkania była trudna sytuacja naszego zawodu, zagrożenie zdrowia publicznego związane z projektem powołania nowej IBŻiW, oraz podjęcie decyzji co do dalszych kroków wzmacniających działanie KRLW.
Uznano, że dotychczasowe działania Izby są wyrazem woli lekarzy weterynarii, którzy nie mogą pogodzić się z wizją utraty miejsc pracy dla obecnych i przyszłych lekarzy, a także zagrożeniem bezpieczeństwa konsumenta.
Postanowiono, że aby dobitnie przekonać ministra o determinacji lekarzy dla poparcia obecnego protestu należy :

 
Komunikat KRL-W w sprawie proptestu lekarzy weterynarii z dnia 10.01.2011 r. PDF Drukuj E-mail
11.01.2011.

Informacja

Zespołu Krajowej Rady Lekarsko – Weterynaryjnej  
ds. Negocjacji z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi

z dnia 10 stycznia 2011 roku.

W dniu 10 stycznia 2011 roku o godzinie 9 odbyły się rozmowy między zespołem negocjacyjnym Krajowej Rady Lekarsko – Weterynaryjnej, zwanym dalej Zespołem KRLW, a Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW). W pierwszej części spotkania omawiano sprawy zawarte w uchwałach Krajowej Rady Lekarsko – Weterynaryjnej nr 28/2010/V i 30/2011/V.

 
Komunikat Krajowej Rady Lekarsko - Weterynaryjnej PDF Drukuj E-mail
07.01.2011.
Komunikat

Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej

z dnia 5 stycznia 2011 r.

w sprawie uchwały nr 30/2011/V w sprawie rozszerzenia katalogu czynności niewykonywanych przez lekarzy weterynarii na mocy Uchwały nr 28/2010/V

      Zgodnie z postanowieniami §3 uchwały nr 30/2010/V lekarze weterynarii zobowiązani są do rozszerzenia zakresu protestu o czynności wymienione w art. 16 ust. 1 pkt.1 lit d-i oraz k-l ustawy z dnia 29 stycznia 2004 o Inspekcji Weterynaryjnej /Dz. U. z 2010, Nr 112, poz. 744 z późn. zm./, od dnia 7 stycznia 2011 r.
W związku z tym lekarze weterynarii z tą datą odstępują od zawierania umów na czynności powołane w przepisach. Natomiast lekarze weterynarii, którzy już wcześniej podpisali takie umowy z Powiatowymi Lekarzami Weterynarii na rok 2011, zobowiązani są do dnia 7 stycznia br. wypowiedzieć te umowy z zachowaniem terminu określonego w każdej z tych umów. Jeżeli ten termin nie został określony w umowie, należy przyjąć termin 30 – dniowy.

      Lekarze weterynarii, którzy podpisali umowy, powinni stosować się do punktu 2 § 1 uchwały nr 28/2010/V z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie odstąpienia lekarzy weterynarii od podpisywania umów z tytułu wyznaczenia przez powiatowego lekarza weterynarii:
2/ lekarzy weterynarii-pracowników Inspekcji Weterynaryjnej oraz wszystkich lekarzy weterynarii wyznaczonych przez powiatowego lekarza weterynarii, sprawujących nadzór nad badaniem zwierząt rzeźnych i mięsa oraz dobrostanem zwierząt podczas uboju, weterynaryjnej kontroli granicznej do wykonywania tych czynności, egzekwując przepisy prawa obowiązujące w tym zakresie w sposób rygorystyczny.

Przypomina się lekarzom weterynarii o obowiązku przestrzegania postanowień niniejszej uchwały wynikającego z treści art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych i kodeksu etyki.

dr Tadeusz Jakubowski
Prezes Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej

 
Uchwała Krajowej Rady Lek.-Wet. w sprawie protestu PDF Drukuj E-mail
05.01.2011.
Dnia 04. stycznia 2011 r. na specjalnym posiedzeniu Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna podjęła Uchwałę Nr 30/2011/ V w sprawie rozszerzenia katalogu czynności niewykonywanych przez lekarzy weterynarii na mocy Uchwały 28/2010/V z dnia 09. grudnia 2010 r.
 
Ze względu na ważność sprawy dla naszego zawodu bardzo proszę o ścisłe dostosowanie się do jej postanowień. Jednocześnie dziękuję wszystkim za dotychczasową postawę i przestrzeganie zapisów uchwały nr 28/2010/V Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej.
Z koleżeńskim pozdrowieniem, Jan Dorobek Prezes DIL-Wet.
 
Uwadze Państwa polecamy również informacje medialne prezentowane na stronie izby krajowej:  www.vetpol.org.pl
 
 
Stanowiska izb okręgowych ws. protestu lekarzy weterynarii PDF Drukuj E-mail
05.01.2011.

Poniżej publikujemy

Stanowisko Rady Północno-Wschodniej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Białymstoku w sprawie opublikowanego Komunikatu „Zespołu Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej ds. negocjacji z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi” z dnia 29. grudnia 2010 r.      Stanowisko. PWIL_Wet.Protest.pdf  Stanowisko

oraz

Stanowisko Rady Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej we Wrocławiu w sprawie poparcia kolegów z Izby Północno-Wschodniej Stanowisko 1 DIL-Wet_protest.pdf  Stanowisko

Dnia 04. stycznia Rada Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej podjęła kolejne stanowisko w sprawie protestu lekarzy weterynarii, którego treść publikujemy poniżej.

Stanowisko 2 DIL-Wet_protest.pdf   Stanowisko 2 

 
Negocjacje w sprawie umów PDF Drukuj E-mail
30.12.2010.

Komunikat
Zespołu Krajowej Rady Lekarsko – Weterynaryjnej  
ds. Negocjacji z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi

z dnia 29 grudnia 2010 roku.

W dniu 29 grudnia 2010 roku Pan Marek Sawicki Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Wiceminister Tadeusz Nalewajk spotkał się z Zespołem Negocjacyjnym powołanym uchwałą 29/2010/V Krajowej Rady Lekarsko – Weterynaryjnej, któremu przewodniczył Tadeusz Jakubowski, prezes Krajowej Rady Lekarsko – Weterynaryjnej.

Minister Sawicki złożył deklarację o wycofaniu od 1 stycznia 2011 roku świadectw zdrowia dla świń transportowanych bezpośrednio do rzeźni oraz kontynuowania prac nad projektem ustawy o Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii..

 
O zamiarze Ministra zniesienia obowiązku posiadania weterynaryjnego świadectwa zdrowia dla świń PDF Drukuj E-mail
28.12.2010.
 
Protest lekarzy weterynarii nadal trwa PDF Drukuj E-mail
27.12.2010.

Koleżanki i koledzy,

W dniu 23 grudnia 2010 roku o godzinie 12:00 odbyło się pierwsze spotkanie negocjacyjne przedstawicieli Krajowej Rady Lekarsko – Weterynaryjnej i Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Omówiono zagadnienia przedstawione przez Krajową Radę Lekarsko – Weterynaryjną w uchwale nr 28/2010/V. Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi po 4 godzinach negocjacji przedstawiło swoje propozycje zawarte w załączonym Komunikacie. Na dzień dzisiejszy jest to deklaracja resortu rolnictwa. Czekamy na konkretne rozwiązania legislacyjne. Rozmowy wznawiamy 29 grudnia 2010 roku w celu dalszych uzgodnień.

Protest lekarzy weterynarii nadal trwa, aż do odwołania.

Tylko Krajowa Rada Lekarsko – Weterynaryjna jest upoważniona do zmiany uchwały nr 28/2010/V.

Proszę Koleżanki i Kolegów o pełną dyscyplinę i solidarność w trakcie trwania naszego protestu.

 

Życzę Miłych i Wesołych Świąt

 

Dr Tadeusz Jakubowski

Prezes Krajowej Rady Lekarsko - Weterynaryjnej

 
Komunikat ze spotkania negocjacyjnego z 23 grudnia 2010 r. PDF Drukuj E-mail
27.12.2010.

W załączeniu przedstawiamy Państwu Komunikat ze spotkania 23 grudnia 2010  r.w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Komunikat z 23 grudnia 2010.pdf   Komunikat   

Jednocześnie informujemy, że istnieje rozbieżność między Komunikatem oficjalnie podpisanym przez strony, a treścią Komunikatu zamieszczonego na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa /www.minrol.gov.pl/

 
Komentarz Prezesa Krajowej Rady Lekarsko Weterynaryjnej PDF Drukuj E-mail
22.12.2010.


Ogólnopolska akcja protestacyjna lekarzy weterynarii
 
Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna na posiedzeniu 9 grudnia 2010 r. podjęła uchwałę w sprawie odstąpienia lekarzy weterynarii od podpisywania umów z tytułu wyznaczenia przez powiatowego lekarza weterynarii.
Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna jest pomiędzy Krajowymi Zjazdami najwyższym organem decyzyjnym  Izby Lekarsko-Weterynaryjnej, zrzeszającej wszystkich wykonujących w Polsce zawód lekarzy weterynarii. W ustawie z 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych w art. 10. ust. 1. i ust. 2 zapisano  wśród podstawowych zadań samorządu lekarzy weterynarii następujące uprawnienia:
1) sprawowanie pieczy i nadzoru nad należytym i sumiennym wykonywaniem zawodu lekarza weterynarii;
2) ustanawianie obowiązujących lekarzy weterynarii zasad etyki i deontologii weterynaryjnej oraz dbałość o ich przestrzeganie;
3) reprezentowanie i ochrona zawodu lekarza weterynarii;
4) integrowanie środowiska lekarsko-weterynaryjnego;
5) zajmowanie stanowiska w sprawach stanu zdrowotności zwierząt, weterynaryjnej ochrony zdrowia publicznego i środowiska oraz polityki państwa w tym zakresie;
2. Zadania określone w ust. 1 samorząd wykonuje w szczególności przez:
3) negocjowanie warunków pracy i płac;
6) opiniowanie projektów ustaw i innych aktów prawnych dotyczących ochrony zdrowia zwierząt, weterynaryjnej ochrony zdrowia publicznego, ochrony środowiska i wykonywania zawodu lekarza weterynarii bądź występowanie o ich wydanie; (…)
10) występowanie w obronie interesów indywidualnych i zbiorowych członków izb lekarsko-weterynaryjnych;
11) współdziałanie z organami administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego, samorządami zawodowymi, związkami zawodowymi i organizacjami społecznymi w sprawach profilaktyki i lecznictwa weterynaryjnego, poprawy warunków hodowli i warunków sanitarnych wsi, kontroli żywności pochodzenia zwierzęcego, zwalczania zakaźnych i pasożytniczych chorób zwierzęcych oraz chorób odzwierzęcych;
W art. 11 powiedziano: Uprawnienia samorządu wymienione w art. 10 ust. 2 pkt 3 i 10 nie naruszają uprawnień związków zawodowych, wynikających z ustawy o związkach zawodowych i Kodeksu pracy.
Przedstawione zapisy ustawy w przypadku łamania przez rząd elementarnych zasad tworzenia prawa uprawniają samorząd lekarzy weterynarii, do podejmowania stanowczych decyzji w formie uchwał, które zobowiązują wszystkich lekarzy weterynarii do ich wykonania
.
            Po akcesji naszego kraju do Unii Europejskiej zadania lekarzy weterynarii uległy znacznemu rozszerzeniu, co było związane z dostosowaniem polskiego prawa do przepisów unijnych w zakresie nadzoru nad bezpieczeństwem żywności i ochrony zdrowia zwierząt i ochrony zdrowia publicznego oraz dostosowania hodowli zwierząt gospodarskich do wymogów unijnych. W tym czasie, lekarze weterynarii naiwnie dali przyzwolenie  na czasowe obniżenie wynagrodzeń za wykonywane czynności urzędowe. Zostali jednak oszukani przez urzędników Ministerstwa Rolnictwa, gdyż stawki tych wynagrodzeń dotąd nie powróciły do wcześniejszego poziomu.
            Było to jednym z powodów akcji protestacyjnej na ulicach Warszawy w kwietniu 2007 r. Przekazano wówczas petycje samorządu marszałkom Sejmu i Senatu oraz premierowi i ministrowi rolnictwa i rozwoju wsi. W efekcie tej akcji powstały zespoły negocjacyjne, w ramach których postulaty Izby Lekarsko-Weterynaryjnej przedstawiane były kompetentnym przedstawicielom Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Po kilku miesiącach doszło do nowych wyborów parlamentarnych i zmiany rządu. Pomimo zmian ministrów rolnictwa, do chwili obecnej działania tych zespołów nie przyniosły wymiernych rezultatów.
Co więcej ostatnio w pojawiło się kilka projektów i rozwiązań prawnych, które w poważny sposób mogą zagrażać sprawowaniu właściwego nadzoru nad bezpieczeństwem żywności pochodzenia zwierzęcego i ochroną zdrowia publicznego.
            Należy zaznaczyć, że weterynaryjny nadzór w tym zakresie sprawowany jest przez Inspekcję Weterynaryjną, zatrudniającą w Polsce około 1600 lekarzy weterynarii. Natomiast bezpośrednie wykonanie zadań tej Inspekcji polegające m.in. na badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa, wystawianiu świadectw zdrowia i pobieraniu próbek do badań, wykonywaniu szczepień ochronnych i badań rozpoznawczych, sprawowaniu nadzoru nad miejscami gromadzenia, skupu lub sprzedaży zwierząt, targowiskami oraz wystawami, pokazami lub konkursami zwierząt, badaniu zwierząt umieszczanych na rynku lub przeznaczonych do wywozu realizowane jest przez około 6000 lekarzy weterynarii, prowadzących na swój rachunek zakłady lecznicze dla zwierząt i wyznaczanych przez powiatowych lekarzy weterynarii do wykonywania czynności urzędowych.
Wynagrodzenie za wykonywanie tych zadań dotychczas było wypłacane na podstawie umów zawieranych z powiatowym lekarzem weterynarii, według cennika zawartego w rozporządzeniu ministra rolnictwa i rozwoju wsi, z rachunku dochodów własnych powiatowych inspektoratów weterynarii. Likwidacja od 2011 r. tych rachunków stanowi jedno z zagrożeń dla terminowego wypłacania wynagrodzeń za czynności wykonywane na podstawie umów. Wielokrotnie zwracaliśmy na to uwagę odnosząc się do projektów uregulowań prawnych zawartych w znowelizowanej ustawie o finansach publicznych.
            Zagrożeniem dla skutecznego sprawowania nadzoru nad bezpieczeństwem zdrowia zwierząt i żywności pochodzenia zwierzęcego są też projekty łączenia inspekcji działających przy Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, co może spowodować obniżenie kompetencji Inspekcji Weterynaryjnej oraz standardów merytorycznego nadzoru nad bezpieczeństwem żywności oraz zdrowiem ludzi i zwierząt. Ponadto niepokojący  jest projekt „konsolidacji” wojewódzkich inspektoratów weterynarii z urzędami wojewodów, którego realizacja może utrudnić skuteczne  działanie Inspekcji Weterynaryjnej w stanach zarządzania ryzykiem przy chorobach zakaźnych i katastrofach.
            Kolejne zagrożenie dla bezpieczeństwa żywności pochodzenia zwierzęcego stanowi  rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 21 października 2010 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy pozyskiwaniu mięsa na użytek własny, motywowane „wieloletnią tradycją polskiej wsi”. Ubój dokonywany przez osoby nieposiadające odpowiednich kwalifikacji, bez nadzoru weterynaryjnego, w miejscach do tego nieprzystosowanych, bez zachowania zasad dobrostanu zwierząt i bez badania
przedubojowego jest zdaniem lekarzy weterynarii niedopuszczalny i nie może być usankcjonowany prawnie. Ponadto „użytek własny” jest pojęciem dowolnie interpretowanym i nie daje pewności, że mięso z takiego uboju nie trafi do obrotu. Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna wielokrotnie apelowała o zachowanie małych ubojni, w których ubój zwierząt na „użytek własny”, do gospodarstw agroturystycznych i do wyrobu „produktów regionalnych” dokonywany byłby przez osoby wykwalifikowane, pod nadzorem weterynaryjnym z zachowaniem zasad higieny i dobrostanu zwierząt.
            Skuteczne zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt, a tym samym bezpieczeństwo zdrowia publicznego wiąże się nierozerwalnie z koniecznością wystawiania weterynaryjnych świadectw zdrowia dla zwierząt w obrocie wewnętrznym i w handlu, w czasie ich przemieszczania
.
Przemieszczanie zwierząt bez takich świadectw grozi załamaniem programów zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, w tym choroby Aujeszkyego, i stanowi bardzo poważne zagrożenie dla zdrowia publicznego.
            Należy podkreślić, że opłaty za świadectwa zdrowia zwierząt są jedynym kosztem ponoszonym przez hodowców w związku z realizacją programów zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, zaś wszystkie inne koszty związane ze szczepieniami, pobieraniem próbek do badań i badaniami laboratoryjnego pokrywane są z budżetu państwa, czyli przez podatników. Załamanie realizacji tych programów, wynikające z obrotu zwierzętami bez kontroli weterynaryjnej, może spowodować nieobliczalne skutki gospodarcze, łącznie z załamaniem handlu międzynarodowego.
            W okresie bezpośrednio poprzedzającym wybory samorządowe minister rolnictwa i rozwoju wsi podpisał rozporządzenia, które w drastyczny sposób obniżyły  minimalne opłaty za te świadectwa, a tym samym wynagrodzenie dla lekarzy weterynarii za ich wystawianie, do poziomu nie pokrywającego ponoszonych przez nich kosztów wynikających z tych czynności wykonywanych w sposób  należyty i sumienny.
Opublikowane w Dzienniku Ustaw nr 227, poz. 1483 z 1 grudnia 2010 r. rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania i wysokości opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną, sposobu i miejsc pobierania tych opłat oraz sposobu przekazywania informacji w tym zakresie Komisji Europejskiej, wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.
Rozporządzenie m.in. wprowadza poniżej przedstawione zmiany w załączniku nr 1 określającym opłaty za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną:
 
Poz. 1. Przeprowadzenie kontroli zwierząt, w miejscu ich pochodzenia, przeznaczonych do wywozu lub handlu, … wraz z wystawianiem wymaganych świadectw zdrowia
do dnia 31 grudnia 2010 r.
 
1) od zwierzęcia:
d) jagnięcia i koźlęcia (do 3 miesięcy życia)                          2,85
z tym, że minimalna opłata za kontrolę nie może być niższa  niż  45,50
 
e) prosięcia (do 15 kg)                  2,38
z tym, że minimalna opłata za kontrolę nie może być niższa niż  45,50
 
Poz. 3 Badanie zwierząt umieszczanych na rynku krajowym, w przypadkach o których mowa w art. 45 ust. 1 pkt. 5, art. 46 ust. 3 pkt. 5 art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt /Dz. U. Nr 69, poz. 625, z późn. zm./, wraz z wystawieniem wymaganych świadectw zdrowia:
2) świni, owcy, kozy, cielęcia, źrebięcia:
a) do 15 sztuk zwierząt              17,00
b) powyżej 15 sztuk za każde  następne zwierzę                          1,00
  
3) jagnięcia, koźlęcia:
a) do 100 sztuk zwierząt              23,00
b) powyżej 100 sztuk za każde
następne zwierzę                           0,20
 
od dnia 1 stycznia 2011 r.
 
1)          od zwierzęcia:
d) jagnięcia i koźlęcia (do 3 miesiąca życia)        2,85
z tym, że minimalna opłata za kontrolę nie może być niższa niż  15,00
 
e) prosięcia (do 15 kg)                  2,38
z tym, że minimalna opłata za kontrolę nie może być niższa niż 15,00
Poz. 3 Przeprowadzenie kontroli zwierząt, w miejscu ich pochodzenia, umieszczanych na rynku krajowym, wraz z wystawieniem wymaganych świadectw zdrowia, o których mowa w przepisach o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt:
 
2) świni, owcy, kozy, cielęcia, źrebięcia:
a) do 10 sztuk zwierząt             10,00
b) od 11 do 20 sztuk zwierząt –
za każde następne zwierzę          1,00
c) od 21 do 5o sztuk zwierząt –
za każde następne zwierzę          0,75
d) powyżej 5o sztuk zwierząt –
za każde następne zwierzę          0, 50
3) jagnięcia, koźlęcia, prosięcia:
a) do 5 sztuk zwierząt                  5,00
b) od 6 do 20 sztuk zwierząt       17,00
c) od 21 do 100 sztuk zwierząt    23,00
d) powyżej 100 sztuk – za każde
następne zwierzę                        0,20
 
 
W wyniku nowelizacji omawianego rozporządzenia nastąpiło rażące bo trzykrotne obniżenie minimalnych stawek opłat pobieranych przez organy Inspekcji Weterynaryjnej, a od 1 stycznia 2011 r. przez budżet państwa, za przeprowadzenie kontroli jagniąt, koźląt i prosiąt oraz znaczne obniżenie opłat w pozostałych wyżej przedstawionych pozycjach.
Motywy takiego działania ministra rolnictwa i rozwoju wsi, skutkujące obniżeniem wpływów do budżetu państwa, w sytuacji gdy zostają wprowadzone radykalne oszczędności ze względu na ogromny deficyt wydatków publicznych (vide projekt z 4 listopada 2010 r. wniesionej przez Radę Ministrów do Sejmu ustawy o racjonalizacji zatrudnienia w państwowych jednostkach budżetowych i w niektórych innych jednostkach sektora finansów publicznych w latach 2011-2013), są całkowicie niezrozumiałe i sprzeczne z przyjętą strategią rządu.
W tym samym numerze Dziennika Ustaw pod poz. 1484 opublikowane zostało rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 10 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i wysokości wynagrodzenia za wykonywanie czynności przez lekarzy weterynarii i inne osoby wyznaczone przez powiatowego lekarza weterynarii. Rozporządzenie to również wejdzie w życie 1 stycznia 2011 r.
Rozporządzenie m.in. wprowadza poniżej przedstawione zmiany w załączniku: Wysokość stawek części podstawowej i wynagrodzenia za czynności wykonywane przez lekarzy weterynarii i inne osoby wyznaczone przez powiatowego lekarza weterynarii:
Poz. 1 Przeprowadzenie kontroli zwierząt, w miejscu ich pochodzenia, przeznaczonych do wywozu lub handlu … wraz z wystawieniem wymaganych świadectw zdrowia:
do dnia 31 grudnia 2010 r.
 
1) od zwierzęcia:
d) jagnięcia i cielęcia (do 3 miesiąca życia)    2,65
z tym, że minimalna stawka za kontrolę nie może być niższa niż                          42,31
e) prosięcia (do 15 kg)                        2,21
z tym, że minimalna stawka za kontrolę nie może być niższa niż                    42,31
 
Poz. 3 Badanie zwierząt  umieszczanych na rynku krajowym, w przypadkach, o których mowa w art. 45 ust. 1 pkt. 5, art. 46 ust. 3 pkt. 5 i art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt /Dz. U. Nr 69, poz. 625, z późn. zm./, wraz z  wystawieniem świadectwa zdrowia:
 
2) świni, owcy, kozy, cielęcia, źrebięcia:
a) do 15 sztuk zwierząt                 15,81
b) powyżej 15 sztuk – za każde
następne zwierzę                          0,93
 
3) jagnięcia, koźlęcia:
a) do 100 sztuk zwierząt               21,39
b) powyżej 100 sztuk – za każde następne zwierzę              0,18
 
od dnia 1 stycznia 2011 r.
 
1) od zwierzęcia:                                  
d) jagnięcia i koźlęcia (do 3 miesiąca życia)                                     2,65
z tym, że minimalna stawka za kontrolę nie może być niższa niż 13,95
e) prosięcia (do 15 kg)                 2,21
z tym, że minimalna stawka za kontrolę nie może być niższa niż  13,95
Poz. 3 Przeprowadzenie kontroli zwierząt, w miejscu ich pochodzenia, umieszczanych na rynku krajowym wraz z wystawieniem wymaganych świadectw zdrowia, o których mowa w przepisach o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych:
  
2) świni, owcy, kozy, cielęcia,
źrebięcia:
a) do 10 sztuk zwierząt             9,30
b) od 11 do 20 sztuk zwierząt –
za każde następne zwierzę       0,93
c) od 21 do 50 sztuk zwierząt –
za każde następne zwierzę       0,70
d) powyżej 50 sztuk – za każde
następne zwierzę                     0,47
 
3) jagnięcia, koźlęcia, prosięcia:
a) do 5 sztuk zwierząt                  4.65
b) od 6 do 20 sztuk zwierząt       15,81
c) od 21 do 100 sztuk zwierząt    21,39
d) powyżej 100 sztuk – za każde
następne zwierzę                         0,19
 
Jak wynika z uzasadnienia przywołanego na wstępie rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 2 listopada 2010 r. obniżenie opłat pobieranych przez Inspekcję Weterynaryjną spowodowane było żądaniami hodowców zwierząt. Obniżenie tych opłat w konsekwencji spowodowało drastyczne obniżenie wynagrodzeń przysługujących lekarzom weterynarii za wykonywanie tych czynności na podstawie wyznaczenia przez powiatowego lekarza weterynarii, gdyż wysokość tych wynagrodzeń jest pochodną opłat pobieranych za te czynności przez Inspekcję Weterynaryjną, a więc budżet państwa
Takie uzasadnienie sposobu ustalania opłat w powołanym wyżej rozporządzeniu jest niezgodne z ciążącym na nim obowiązku wynikającym z art. 27 ust. 12 rozporządzenia (WE) 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z 29 kwietnia 2004 r. do łączenia metody obliczenia wysokości opłat oraz podania jej do publicznej wiadomości. Stanowi to poważne naruszenie ustawodawstwa unijnego. W świetle powołanego wyżej przepisu uzasadnienie dokonanych zmian stawek i opłat jest całkowicie błędne i dlatego nie może być przyjęte przez lekarzy weterynarii. Ustalanie tych opłat i wynagrodzeń może następować wyłącznie na podstawie określenia wartości pracy lekarzy weterynarii oraz kosztów materiałowych ponoszonych przez nich przy wykonywaniu tych czynności.
Podnieść należy także, że stawki wynagrodzeń lekarzy weterynarii za wykonywanie czynności urzędowych z wyznaczenia przez powiatowego lekarza weterynarii nie uległy istotnym zmianom od 1998 r. (vide rozporządzenie ministra rolnictwa i gospodarki żywnościowej z  lipca 1998 r. w sprawie wysokości opłat za badania oraz inne czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną >>Dz. U. nr 94, poz. 597, z późn. zm.<<, rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 9 grudnia 2003 r. w sprawie warunków wynagradzania i wysokości wynagrodzenia za wykonywanie czynności przez lekarzy weterynarii i inne osoby wyznaczone przez organ Inspekcji Weterynaryjnej >>Dz. U. nr 214, poz. 2091<<, rozporządzenie w sprawie warunków i wysokości wynagrodzenia za wykonywanie czynności przez lekarzy weterynarii i inne osoby wyznaczone przez powiatowego lekarza weterynarii z 7 czerwca 2004 r. >>Dz. U. nr 132, poz. 1421<< i z 2 sierpnia 2004 r. >>Dz. U. nr 178, poz. 1837, z późn. zm.<<).
Samorząd lekarzy weterynarii w okresie ostatnich lat wielokrotnie zwracał się do ministra rolnictwa i rozwoju wsi o urealnienie stawek wynagrodzenia lekarzy weterynarii za czynności wykonywane na zlecenie powiatowych lekarzy weterynarii. Problematyki tej dotyczył m.in. apel VIII Krajowego Zjazdu Lekarzy Weterynarii z 26 czerwca 2009 r. w sprawie zmiany rozporządzeń ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 2 sierpnia 2004 r. w sprawie warunków i wysokości wynagrodzenia za wykonywanie czynności przez lekarzy weterynarii i inne osoby wyznaczone przez powiatowego lekarza weterynarii i z 15 grudnia 2006 r. w sprawie sposobu ustalania i wysokości opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną, sposobu i miejsc pobierania tych opłat oraz sposobu przekazywania informacji w tym zakresie Komisji Europejskiej. Ponadto w ostatnich latach Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna wielokrotnie zwracała się do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie stosownych zmian tych rozporządzeń, również przedstawiając własne projekty prawidłowego uregulowania tej problematyki. Niestety żadna z tych propozycji nie została uwzględniona.
W tej sytuacji samorząd lekarzy weterynarii został zmuszony do podjęcia niezbędnych działań w celu spowodowania dokonania przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi stosownych zmian w omawianych rozporządzeniach, polegających na urealnieniu, poprzez ich podwyższenie, stawek wynagrodzenia lekarzy weterynarii za wykonywane przez nich czynności na podstawie wyznaczenia przez powiatowego lekarza weterynarii. 
Stawki wynagrodzenia lekarzy weterynarii za wykonywane przez nich czynności na podstawie wyznaczenia przez powiatowego lekarza weterynarii, jakie mają obowiązywać od 1 stycznia 2011 r. są nieopłacalne dla lekarzy weterynarii, gdyż nie pokrywają kosztów ich pracy.
Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna wykonując swój ustawowy obowiązek reprezentowania i ochrony zawodu lekarza weterynarii oraz występowania w obronie interesów członków izb lekarsko-weterynaryjnych uznaje, że obrona tych interesów wymaga, aby lekarze weterynarii powstrzymali się do odwołania od zawierania umów z powiatowymi lekarzami weterynarii na wykonywanie w 2011 r. czynności urzędowych, takich jak wykonywanie szczepień ochronnych i badań rozpoznawczych, sprawowanie nadzoru nad miejscami gromadzenia, skupu lub sprzedaży zwierząt, targowiskami oraz wystawami, pokazami lub konkursami zwierząt, badanie zwierząt umieszczanych na rynku oraz przeznaczonych do wywozu, wystawianie świadectw zdrowia i pobieranie próbek do badań
            Sposób i termin wprowadzenia przez ministra rolnictwa omawianych rozporządzeń oraz drastyczne obniżenie wynagrodzeń za wystawianie świadectw zdrowia do poziomu poniżej opłacalności wyraźnie wskazuje na populistyczne działanie mające na celu uzyskanie dobrych wyników wyborczych przez określone ugrupowania polityczne, co  można określić jako co najmniej krótkowzroczne.
            Nie mogąc w tych warunkach brać na siebie pełnej odpowiedzialności za  sprawowanie pieczy i nadzoru nad należytym i sumiennym wykonywaniem zawodu lekarzy weterynarii  Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna była zmuszona do podjęcia uchwały w sprawie odstąpienia lekarzy weterynarii od podpisywania umów z tytułu wyznaczenia przez powiatowego lekarza weterynarii do czynności związanych z wykonywaniem szczepień ochronnych i badań rozpoznawczych, sprawowaniem nadzoru nad miejscami gromadzenia, skupu lub sprzedaży zwierząt, targowiskami oraz wystawami, pokazami lub konkursami zwierząt, badaniem zwierząt umieszczanych na rynku lub przeznaczonych do wywozu, wystawianiu świadectw zdrowia i pobieraniem próbek do badań.
            Ponadto domagamy się od rządu:
° regulacji płac lekarzy weterynarii zatrudnionych w Inspekcji Weterynaryjnej do poziomu wynagrodzeń zbliżonego do obowiązujących w innych krajach Unii Europejskiej,
° odstąpienia od łączenia  organów Inspekcji Weterynaryjnej z innymi inspekcjami w ramach resortu rolnictwa,
° wyłączenia struktur Inspekcji Weterynaryjnej z pakietu ustaw dotyczących konsolidacji i racjonalizacji zatrudnienia w administracji państwowej.

Wynagrodzenie osób zatrudnionych w Inspekcji Weterynaryjnej nie pozostaje w żadnej relacji do konieczności posiadania odpowiednich kwalifikacji i posługiwania się w działaniu wysoce specjalistyczna wiedzą. Wynagrodzenia otrzymywane przez lekarzy weterynarii zatrudnionych w Inspekcji Weterynaryjnej nie jest adekwatne do odpowiedzialności nałożonej na nich przepisami prawa. Są zobowiązani wykonywać zadania wynikające z przepisów ok. 1000 aktów prawnych polskich i unijnych z zakresu ochrony zdrowia publicznego i zdrowia zwierząt.
Próby burzenia istniejących, sprawdzonych i dobrze funkcjonujących struktur Inspekcji Weterynaryjnej w imię realizacji doraźnych i niesłużących poprawie bezpieczeństwa zdrowia ludzi i zwierząt celów są szkodliwe społecznie i nieodpowiedzialne, a zarazem wbrew pozorom bardzo kosztowne.  Manipulowanie przy Inspekcji Weterynaryjnej w przeddzień naszej prezydencji w Unii Europejskiej zaburza rytm pracy oraz wprowadza niepotrzebny niepokój. Sprawne działanie wszystkich lekarzy jest niezmiernie ważne przy realnych zagrożeniach wystąpienia w Polsce, takich chorób zakaźnych, jak pryszczyca (jest w Turcji), afrykański pomór świń (jest na pograniczu Rosji i Ukrainy), pomór klasyczny świń (niedawno był w Holandii, na Litwie i na Słowacji), grypa ptaków (niedawno występowała w Polsce), wścieklizna (pomimo szczepień dzikich zwierząt mięsożernych ciągle występuje w Polsce) i inne. Dlatego lekarze weterynarii – pracownicy Inspekcji Weterynaryjnej i lekarze wolnej praktyki powinni być bardzo dobrze opłacani, bo to się bardzo opłaca państwu, konsumentom i podatnikom. Wystąpienie jednej z wymienionych chorób będzie kosztowało państwo miliardy złotych.
            Jednocześnie, kierując się interesem konsumentów, Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna zwraca się do lekarzy weterynarii - pracowników Inspekcji Weterynaryjnej oraz wszystkich lekarzy weterynarii wyznaczonych przez powiatowego lekarza weterynarii, sprawujących nadzór nad badaniem zwierząt rzeźnych i mięsa oraz dobrostanem zwierząt podczas uboju i weterynaryjnej kontroli granicznej do wykonywania tych czynności z  rygorystycznym egzekwowaniem obowiązujących przepisów prawa.
Uchylenie uchwały Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna warunkuje podjęciem przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Radę Ministrów  i Parlament konstruktywnych działań, w tym przeprowadzenia rozmów i negocjacji z przedstawicielami Izby Lekarsko-Weterynaryjnej, które stworzyłyby warunki umożliwiające lekarzom weterynarii wykonywanie w sposób  należyty i sumienny, zgodny z ich fachową wiedzą i obowiązującymi standardami,  ich zadań w zakresie nadzoru nad bezpieczeństwem żywności i zdrowiem publicznym, zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt i nadzorem nad dobrostanem zwierząt.
Rezultat naszego w pełni uzasadnionego protestu, będzie zależał od determinacji, zdyscyplinowania, jedności, odwagi i solidarności wszystkich lekarzy weterynarii.
 
 
Dr Tadeusz Jakubowski
Prezes Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej

 
Podatek VAT na usługi weterynaryjne od 01. stycznia 2010 r. 8 % PDF Drukuj E-mail
20.12.2010.

Opodatkowanie usług weterynaryjnych

od 1 stycznia 2011 roku  - 8% VAT

            Zgodnie z obowiązującą obecnie ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 ze zm.) usługi weterynaryjne podlegają opodatkowaniu według 7% stawki podatku na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy w związku z poz. 152 załącznika nr 3 do ustawy.

            Usługi weterynaryjne klasyfikowane są obecnie według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 42, poz. 264 ze zm.), gdzie zostały sklasyfikowane w grupowaniu 85.2 „Usługi weterynaryjne” (Dział 85 – Usługi w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej). Według tej klasyfikacji usługi weterynaryjne są identyfikowane w przepisach ustawy o VAT, gdzie klasyfikację stosuje się m.in. przy wyznaczaniu zakresu stosowania obniżonej stawki 7-proc. Dla potrzeb ustawy o VAT stosowana jest aktualnie nieobowiązująca już dla potrzeb statystycznych Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług z 1997 roku (PKWiU 1997).

 Zmiana przepisów od 1 stycznia 2011 r.

 I.         Zmiana wprowadzona ustawą z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług.

            Od 1 stycznia 2011 r. będą obowiązywać przepisy dostosowujące ustawę o VAT do PKWiU z 2008 r. Nowelizacja ustawy o VAT w tym zakresie została wprowadzona ustawą z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 226, poz. 1476), która zawiera nową treść załącznika nr 3 „Wykaz towarów i usług opodatkowanych stawką podatku w wysokości 7%”.

            Celem tych zmian jest dostosowanie przepisów ustawy o VAT oraz załączników do tej ustawy do nomenklatury oraz symboli statystycznych PKWiU z 2008 roku.

            Istotą zmian jest przełożenie obowiązujących załączników (w tym załącznika nr 3 do ustawy, w którym wskazane są towary usługi opodatkowane stawką 7%) i przepisów w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, w których zastosowano nomenklaturę i odwołania do klasyfikacji PKWiU z 1997 r., na symbole i nazwy stosowane w PKWiU z 2008 r., tak aby ich zakres co do zasady nie uległ zmianie.

            W efekcie wprowadzonych zmian usługi weterynaryjne w ustawie o podatku od towarów i usług od 1 stycznia 2011 r. będą nadal znajdowały się w załączniku nr 3 do ustawy „Wykaz towarów i usłu opodatkowanych stawką podatku w wysokości 7%”, gdzie zostały umieszczone pod pozycją 173 załącznika i określone według nowej klasyfikacji PKWiU 75 – Usługi weterynaryjne.

 II.        Zmiana ustawy o podatku od towarów i usług wprowadzona ustawą z dnia 26 listopada 2010 r.  o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej.

            W dniu 26 listopada 2010 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej. 13 grudnia 2010 r. ustawa została podpisana przez prezydenta. Wśród ustaw, do których wprowadzono zmiany, znajduje się ustawa o VAT, która m.in. podnosi od stycznia 2011 r. stawkę podatku VAT z 7 do 8 proc. Ustawa ma wejść w życie 1 stycznia 2011 r. Mocą tej ustawy tymczasowo na trzy lata (do 31 grudnia 2013 r.) o 1 pkt proc. wzrosną wszystkie stawki VAT.

            Zmiany te wynikają z dodanych do ustawy o VAT nowych art. 146a-146f, z których wynika podwyżka stawek VAT o 1 punkt procentowy na 3 lata, tj. począwszy od 1 stycznia 2011 r. Nową stawką VAT 8% zostaną objęte towary i usługi opodatkowane do dnia 31 grudnia 2010 r. stawką obniżoną VAT w wysokości 7%.

             Jak wynika ze wskazanych wyżej zmian ustawowych usługi weterynaryjne od dnia 1 stycznia 2011 r. będą podlegały opodatkowaniu według 8% stawki podatku.

Przełom roku.

             Uchwalona w dniu 26 listopada 2010 r. i podpisana 13 grudnia 2010 r. przez prezydenta ustawa o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, zawierająca m.in. zmiany do ustawy o podatku od towarów i usług, w art. 19 pkt 2 lit. b wprowadza regulacje, które w sposób kompleksowy będą regulować opodatkowanie podatkiem VAT w okresie zmiany stawek (dodanie nowych ustępów do art. 41 ustawy o podatku od towarów i usług).

            Zgodnie z tymi regulacjami, co do zasady, w przypadku usługi, która została wykonana przed dniem zmiany stawki podatku, dla której obowiązek podatkowy powstaje w dniu zmiany stawki podatku lub po tym dniu, czynność ta podlega opodatkowaniu według stawki podatku obowiązującej dla tej czynności w momencie jej wykonania. Jednakże w przypadku gdy okres, do którego odnosi się rozliczenie lub płatność, obejmuje dzień zmiany stawki podatku, czynność uznaje się za wykonaną:

1) w dniu poprzedzającym dzień zmiany stawki podatku - w zakresie jej części wykonywanej do dnia poprzedzającego dzień zmiany stawki podatku,
2) z upływem tego okresu - w zakresie jej części wykonywanej od dnia zmiany stawki podatku.

            Tak więc ustawodawca przewidział rozwiązania przejściowe. Między innymi przyjął, że podatnik, który wykona czynność opodatkowaną w roku 2010, ale dla czynności tej obowiązek podatkowy powstanie w roku 2011, np. dlatego, że podatnik dopiero w pierwszych dniach stycznia wystawi fakturę VAT, wówczas dla takiej czynności stawką właściwą będzie stawka obowiązująca w roku 2010. Zatem jeżeli lekarz weterynarii wykona usługę w ostatnich dniach grudnia 2010 r., ale  wystawi fakturę dopiero w styczniu 2011 r., to wówczas faktura taka powinna ujmować tę usługę ze stawką 7 proc.

Opracował doradca podatkowy

 

Z wyrazami szacunku,  Dr Tadeusz Jakubowski

 Prezes Krajowej Rady Lekarsko - Weterynaryjnej

 
Przegląd prasy dot. odmowy badania mięsa PDF Drukuj E-mail
17.12.2010.

* Rozmowa z dr Tadeuszem Jakubowskim, Tadeuszem Nalewajkiem, Witoldem Michałek (BCC) oraz Januszem Rodziewiczem (Stowarzyszenie Rzeźników i Wędliniarzy RP) z dnia 19. grudnia 2010 r.

       http://www.tvp.pl/publicystyka/ekonomia-i-gospodarka/tydzien/wideo/19122010-0800/3589684

* Wywiad z Witoldem Choińskim z dnia 13. grudnia 2010 r.

      http://www.tvncnbc.pl/ile-przemysl-miesny-straci-na-strajku-weterynarzy,8293190,24,klip.html

* Wywiad z Tadeuszem Jakubowskim z dnia 10. grudnia 2010 r.

       http://www.tvncnbc.pl/kosc-niezgody-w-branzy-miesnej,8253962,24,klip.html#

* Wywiad z Maciejem Duda z dnia 10. grudnia 2010 r.

      http://www.tvncnbc.pl/duda-wyszedl-na-prosta,8253783,21,klip.html#m=8253783,c=21

* TVN24 "Protest weterynarzy - nie będzie mięsa?" 10. grudnia 2010 r.

      http://www.tvn24.pl/0,1685658,0,1,protest-weterynarzy-_-nie-bedzie-miesa,wiadomosc.html

* Bankier.pl "Protest weterynarzy sparaliżuje handel mięsem" 09. grudnia 2010

      http://www.bankier.pl/wiadomosc/Protest-weterynarzy-sparalizuje-handel-miesem-2255993.html

 
UWAGA! UWAGA! UWAGA! PDF Drukuj E-mail
16.12.2010.

Rada Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej podjęła w dniu 15.12.2010 r. Uchwałę nr 566/2010/V o sposobie wykonania przez członków DIL-Wet. uchwały Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej nr 28/2010/V z dnia  9 grudnia 2010 r.

Uchwala DIL-WET nr 566.pdf   Uchwala DIL-WET nr 566/2010/V

Uprzejmie proszę o dostosowanie się do postanowień wymienionych uchwał oraz wzięcie udziału w spotkaniach organizowanych przez Delegatów na Zjazd DIL-Wet. z udziałem Powiatowych Lekarzy Weterynarii z lekarzami weterynarii w terenie (paragraf  3 Uchwały nr 566/2010/V). 

Jednocześnie Rada zobowiązuje właścicieli oraz kierowników zakładów leczniczych dla zwierząt do zapoznania z treścią przesłanych dokumentów wszystkich zatrudnionych lekarzy weterynarii.

W związku z nie wybraniem Delegatów wśród lekarzy prywatnej praktyki w mieście Wrocławiu informujemy, że do organizacji spotkań w mieście i powiecie wrocławskim zobowiązuje się Delegatów zamieszkujących we Wrocławiu

Apel Rady DIL-Wet.

Drogie Koleżanki i Koledzy!

Pomimo wykazania dobrej woli i codziennej troski o zapewnienie bezpieczeństwa zdrowia publicznego, a także prób mediacji z przedstawicielami Rządu nie udało się wynegocjować satysfakcjonujących warunków naszej trudnej i odpowiedzialnej pracy. Zaproponowane  w znowelizowanym rozporządzeniu nowe stawki, niekorzystnie zmieniające dotychczasowe wynagrodzenie za wykonywane czynności urzędowe w ramach wyznaczenia, nie mogą być zaakceptowane przez nasze środowisko. W tej sytuacji jedynym sposobem sprzeciwu a zarazem uwydatnienia roli i odpowiedzialności służby weterynaryjnej w ochronie zdrowia publicznego, jest czynny udział w akcji mającej na celu wyrażenie naszego niezadowolenia, co zostało zainicjowane przez centralne władze naszej korporacji.

Wykonując uchwałę Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej nr 28/2010/V z dnia 9 grudnia 2010 r., Rada Dolnośląskiej Izby Lekarsko Weterynaryjnej Uchwałą Nr 566/V/2010/ z dnia 15 grudnia 2010 r. określiła szczegółowy sposób jej realizacji.

            Przypominamy Powiatowym Lekarzom Weterynarii i Lekarzom ubiegającym się o wyznaczenie, że stosownie do pisma Głównego Lekarza Weterynarii, o którym mowa w §1 uchwały DIL-Wet. z dnia 15 grudnia 2010 nr 567 postępowanie administracyjne w przedmiocie wyznaczenia indywidualnych lekarzy weterynarii i lekarzy w ramach zakładów leczniczych wszczynane jest wyłącznie z urzędu i nie jest możliwe wszczynanie tych postępowań na wniosek stron.

W opinii Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi wnioski o wyznaczenia są bezskuteczne.

  Przyjęte rozwiązania w znaczący sposób utrudnią wykonywanie zadań ustawowych przez powiatowych lekarzy weterynarii, a także wpłyną na wykorzystanie środków budżetowych pozostających w ich dyspozycji. Lekarze wolnej praktyki, którzy w ramach wyznaczenia wykonywali zadania Inspekcji, również odczują negatywne skutki podjętych działań. W zaistniałej sytuacji konieczne jest jednak przyjęcie takich rozwiązań i poniesienie ich konsekwencji.

Koleżanki i Koledzy, apelujemy o wykazanie solidarności i zrozumienia powagi chwili, które mogą mieć istotne znaczenie dla przyszłości naszego zawodu. Mając na względzie złożoność sytuacji - zwłaszcza w aspekcie prawnym - ale również realną perspektywę wynegocjowania satysfakcjonujących warunków płacy za wykonywaną pracę, prosimy o wykazanie zrozumienia i determinację w realizacji naszych zamiarów. Tylko dzięki wspólnej i jednolitej postawie możemy osiągnąć zamierzony cel.

 

 
APEL Prezesa Tadeusza Jakubowskiego ws. podpisywania umów wyznaczenia PDF Drukuj E-mail
14.12.2010.

uchwala nr 28-2010 w spr odstapienia.pdf  uchwala nr 28/2010 w spr odstapienia od podpisywania umow

zalaczniki do uchwaly nr 28-2010.pdf   zalaczniki do uchwaly nr 28/2010 

Informacja dla mediow.pdf  Informacja dla mediow  

APEL

Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej do lekarzy weterynarii w związku z uchwałą z dnia 09.12.2010 r.

 Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna wyczerpała wszystkie dostępne prawem możliwości oddziaływania na decydentów szczebla centralnego, mające na celu zachowania tożsamości zawodowej Inspekcji Weterynaryjnej z poszanowaniem ponad 90-letniej historii służby weterynaryjnej. Wieloletnie negocjacje mające na celu zapobieżenie deprecjacji zawodu nie przyniosły skutku, zarówno na polu związanym z zachowaniem integralności struktur związanych z weterynaryjną ochroną zdrowia publicznego, jak i w odniesieniu do godziwego wynagrodzenia za pracę. Jako grupa zawodowa zostaliśmy zmuszeni do wykonywania czynności urzędowych za stawki urągające godności osobistej. W żadnym innym sektorze nadzoru państwowego nad bezpieczeństwem publicznym nie zmusza się do świadczenia pracy za niecałe 4 zł za godzinę, jak ma to miejsce w przypadku badania stanu zdrowia zwierząt wraz z wystawieniem świadectwa zdrowia.

Należy z całą mocą stwierdzić, że działania rządu w ostatnich latach nakierowane są na rozbicie naszego samorządu zawodowego i zniszczenie struktur służby weterynaryjnej tworzonych od ponad 90 lat, przez próbę utworzenia Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności.  Paradoksem jest, że to właśnie lekarze weterynarii stali się kartą przetargową w  ostatniej samorządowej kampanii wyborczej, zaś ceną jaką możemy z tego powodu ponieść jest marginalizacja zawodu. Zamiarem decydentów jest sprowadzenie lekarzy weterynarii do poziomu wyrobników, którzy w obrocie zwierzętami i produktami pochodzenia zwierzęcego na rynku międzynarodowym będą legitymizowali swoją pieczęcią  działania ludzi pełniących kierownicze stanowiska bez odpowiednich kwalifikacji, którzy z nadania  politycznego zawłaszczą kompetencje organów sprawowanych dotychczas przez urzędowych lekarzy weterynarii.

Koleżanki i koledzy

Nadszedł czas podjęcia ostatecznych środków w obronie naszej tożsamości zawodowej oraz poszanowania naszych niezbywalnych praw i godności. Podjęcie radykalnych kroków, jakim jest czynny protest jest szansą ostatnią i ostateczną zarazem . Jeżeli nie podejmiemy się czynnej obrony interesów zawodu zostanie on zmarginalizowany i pozbawiony godności.

Nie można akceptować działań stojących w sprzeczności z prawem unijnym, gwarantującym nam godziwe zarobki, porównywalne do stawek kolegów z innych krajów Unii Europejskiej. Nie można zgodzić się na decyzje, w następstwie których podczas posiedzeń Głównych Lekarzy Weterynarii krajów członkowskich Unii Europejskiej jedynie Polska może nie mieć swojej reprezentacji.  Jednoznacznie poniży to nasz kraj w oczach zawodowej społeczności międzynarodowej. Nie można akceptować działań, które sprawią, że urzędnik nie będący lekarzem weterynarii będzie w Polsce zwalczał choroby zakaźne zwierząt czy badał zwierzęta rzeźne. Stawi to pod znakiem zapytania sens weterynaryjnej ochrony zdrowia publicznego i będzie realnym zagrożeniem dla bezpieczeństwa żywnościowego w naszym kraju. Nie można akceptować działań sprowadzających  lekarza weterynarii do rangi zawodu fasadowego, który będzie firmował działania niekompetentnych działaczy politycznych. Nie można się zgodzić na próby uwikłania nas w politykę.

My lekarze weterynarii, jesteśmy pełnoprawnymi obywatelami Rzeczpospolitej Polskiej,  jak przedstawiciele innych zawodów i domagamy się prawa do godnego życia w państwie demokratycznym. Nie zgadzamy się być kartą przetargową w rozmowach pomiędzy rolnikami i branżowymi związkami przemysłu rolniczego, a Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Niepodwyższanie od 7 lat wynagrodzeń urzędowych  lekarzy weterynarii jest wyzyskiem. Czujemy się poniżani i  pozbawieni jakichkolwiek praw, z prawami człowieka włącznie. Goryczą napawa nas fakt, że zmiana rozporządzenia w sprawie opłat, obniżającego stawki ponoszone przez hodowców od 50 do 80%,  była elementem kampanii wyborczej prowadzonej przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na potrzeby wyborów samorządowych. Za dobry wynik wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego zapłaci polski lekarz weterynarii pracujący od 2003 r.

Jednocześnie z populistycznymi działaniami nakierowanymi na efekt wśród producentów rolnych kosztem lekarzy weterynarii  od 2007 r. w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi dokonywano podwyżek płac. Były one najwyższe wśród innych resortów i wynosiły 70,76% ( vide Aleksandra Kurowska: „Najlepiej płaci resort rolnictwa” Rzeczpospolita z 07.07.2010). Jest to przejaw relatywizmu, nacechowanego chęcią poniżenia lekarzy weterynarii i złej woli decydentów. Jednocześnie Inspekcja Weterynaryjna jest wykorzystywana do ukrytego dotowania przemysłu mięsnego, jak w przypadku opłat za badanie bydła w kierunku BSE.  Polska jest jedynym krajem w Europie, w którym badanie to jest przeprowadzone na  koszt podatników, a nie producentów. Lekarze weterynarii pracujący w Inspekcji Weterynaryjnej od wielu lat nie otrzymali regulacji płacowych porównywalnych chociażby, z uzyskiwanymi przez ich kolegów z Rumunii czy Bułgarii .

Koleżanki i Koledzy

W historii naszego zawodu nie było momentu bardziej dramatycznego a zarazem donioślejszego niż obecny. Znaleźliśmy się w historycznej chwili i tylko od nas zależą dalsze losy zawodu lekarza weterynarii i jego kształt w następnych dziesięcioleciach. Albo zgodzimy się na dalsze poniżanie i traktowanie poniżej godności, albo z honorem podniesiemy głowy mówiąc – nie!

Od solidarnej postawy w trakcie protestu zależy nasz dalszy los. Dla dobra zawodu, z szacunku dla wielu pokoleń naszych poprzedników, dbając o interesy tych, którzy przyjdą po nas, musimy zrobić to, co do nas należy. Następnej takiej okazji już nie będzie. Nie zmarnujmy szansy obrony naszej godności naszego zawodu.

 Członkowie Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej

 
WAŻNA INFORMACJA!!! PDF Drukuj E-mail
25.11.2010.

UWAGA!!!

W związku z powtarzającymi się na terenie Wrocławia włamaniami do zakładów leczniczych dla zwierząt oraz kradzieżami leków, sprzętu komputerowego i innego wyposażenia prosimy o informacje o próbach oferowania zakupu preparatów weterynaryjnych przez osoby postronne po atrakcyjnych cenach. Obecnie spotkanym przypadkiem była sprzedaż z powodu rzekomej "likwidacji przychodni".

Wyżej wymienione przypadki proszę zgłaszać pod nr tel. 602 752-908  lub do komisariatów policji z informacją o włamaniach przy ul. Bukowskiego i przy ul. Bulwar Ikara.

Prosimy również o wzmożoną czujność właścicieli zakładów oraz prawidłowe ich zabezpieczanie, a także rozpowszechnienie informacji wśród kolegów lekarzy weterynarii.

 
«« start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 nast. » koniec »»

Pozycje: 121 - 140 z 170
W skrócie

XX OKRĘGOWY ZJAZD LEKARZY WETERYNARII DOLNOŚLĄSKIEJ IZBY LEKARSKO-WETERYNARYJNEJ

odbył się 22 kwietnia 2018 r. o godz. 9:30 na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. 

Poniżej prezentujemy materiały na Zjazd.

program XX Zjazdu DIL-Wet.pdf program XX Zjazdu DIL-Wet.pdf

Regulamin XX Zjazdu.pdf Regulamin XX Zjazdu.pdf

delegaci 2018 obecnosc.pdf delegaci 2018 obecnosc.pdf

projekty uchwal XX Zjazdu.pdf projekty uchwal XX Zjazdu.pdf

preliminarz 2018.pdf preliminarz 2018.pdf 


 
Nowości

(C) 2019 Dolnośląska Izba Lekarsko-Weterynaryjna
Serwis wykonał Sejtanidis Haralambos z firmy Multisystem S.C.