Xbox Logo Xbox Logo Xbox Logo
Menu główne
Start
Aktualności
O Nas
Fundacja
Lekarze weterynarii
Zakłady lecznicze
Inspekcja weteryn.
Paszporty
Biuletyn Dilwet
Kontakt
Kalendarium
Legislacja Dilwet
Przepisy prawne
Ubezpieczenia
Szkolenia
Praca
Imprezy
Tablica ogłoszeń
Linki
Pliki do pobrania
Start arrow Fundacja arrow Numer konta
Nr konta fundacji PRO MEDICI VETERINARII PDF Drukuj E-mail

Numer konta fundacji na które można robić wpłaty:

18 1020 5242 0000 2202 0158 8417

Jak zrobić wpłatę na rzecz fundacji i zmniejszyć sobie podatek?

Wpłaty na rzecz naszej fundacji można dokonać przelewem bankowym. Żeby technicznie ułatwić Wam możliwość dokonania wpłaty na konto fundacji - umieszczamy tu wstępnie wypełniony druk przelewu w formacie PDF.

Ponieważ Fundacja jest Organizacją Pożytku Publicznego możesz 1% swojego podatku dochodowego przekazać na jej konto i pomniejszyć o tę samą kwotę ilość wpłacanego do Urzędu Skarbowego podatku.

    Zgodnie z obowiązującymi od l stycznia 2007 r. zapisami art.45 ust.5c-5g ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Z 2000 r. Nr 14, póz. 176 ze zm.) i oraz art.21 ust.3a-3d ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz.930 ze zm.) urzędy skarbowe zostały zobowiązane do przekazywania na wniosek podatnika kwoty 1% podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP). W związku z powyższym wystarczy w rocznym zeznaniu podatkowym wskazać nazwę i adres oraz numer konta i  numer  wpisu KRS organizacji pożytku publicznego, na rzecz której ma zostać przekazany przez US 1 % podatku.    Nr   KRS :  0000247344

 

Podatnik, któ­ry zdecydował się na przekazanie części swojego podatku organizacji pożytku publicznego, w zeznaniu rocznym pomniejsza ów podatek o kwotę, którą przekazał. W ten sposób zmniejsza się jego zobowiązanie wobec fiskusa.

 
wstecz
W skrócie

Rada Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej serdecznie zaprasza lekarzy weterynarii na szkolenie z zakresu zmian w ochronie danych osobowych związanych z wejściem w życie rozporządzenia RODO, które odbędzie się

w dniu 19.05.2018 r. (sobota) o godz. 16:00,

sala VW Katedra Chorób Wewnętrznych pl. Grunwaldzki 47 we Wrocławiu.

 

Szkolenie przygotowali i przeprowadzą: radca prawny dr Anna Zalesińska oraz adwokat dr Piotr Rodziewicz.

           Ze względu na liczbę uczestników przewyższającą liczbę miejsc na sali prosimy aby osoby, które dotychczas nie zgłosiły chęci uczestnictwa nie przychodziły na szkolenie. O ewentualnym drugim terminie szkolenia poinformujemy na stronie Izby.

 

Program szkolenia obejmuje:

 Blok I 

1. Pojęcie danych osobowych 

2. Zakład leczniczy dla zwierząt jako administrator danych osobowych 

3. Dane osobowe przetwarzane w ramach  zakładu leczniczego dla zwierząt 

a. Dane osobowe kandydatów do pracy 

b. Dane osobowe pracowników 

c. Dane osobowe studentów i praktykantów 

d. Dane osobowe innych współpracowników 

e. Dane osobowe klientów 

f. Dane osobowe kontrahentów 

4. Cele przetwarzania danych osobowych w zakładzie leczniczym dla zwierząt 

 Blok II 

1. Zasady przetwarzania danych osobowych 

2. Okresy retencji danych osobowych (czas przechowywania danych)

3. Konieczne działania w celu dostosowania prowadzonej działalności zakładu leczniczego dla zwierząt do zasad przetwarzania danych osobowych 

4. Powierzenie przetwarzania danych osobowych innym podmiotom z perspektywy zakładu leczniczego dla zwierząt (biuru rachunkowemu, prawnikowi, innym podmiotom) 

  Blok III 

1. Obowiązki informacyjne administratora danych osobowych 

2. Zabezpieczenie danych osobowych 

3. Prawa osób których  dane dotyczą 

4. Dokumentacja przetwarzania danych 

5. Odpowiedzialność związana z naruszeniem przepisów o ochronie danych osobowych

 

Serdecznie zapraszamy!


 
Nowości

(C) 2018 Dolnośląska Izba Lekarsko-Weterynaryjna
Serwis wykonał Sejtanidis Haralambos z firmy Multisystem S.C.