W związku z okresem wakacyjnym i wzmożonym ruchem osób podróżujących ze zwierzętami, Główny Inspektorat Weterynarii wystosował pismo informujące o przepisach i zasadach przemieszczania zwierząt domowych towarzyszących w krajach Unii Europejskiej.

Komunikat GLW przemieszczanie zwierzat domowych

Podrozowanie ze zwierzetami