Poniżej prezentujemy pismo Prezesa KRL-W ws. druków paszportów

Pismo Prezesa KRL-W ws. druków paszportów

Poniżej prezentujemy Apel Prezesa KRL-W w sprawie pomocy dla obywateli ogarniętej wojną Ukrainy.

Apel pomoc dla Ukrainy

Uprzejmie informujemy,

że z powodu posiedzenia Rady DIL-Wet.

w dniu 17.02.2022 r (czwartek)

biuro Izby czynne będzie

w godz. 10:30 – 14:30

Za utrudnienia przepraszamy!

Z głębokim smutkiem przekazujemy wiadomość o śmierci

Śp. lek. wet. WITOLDA MARIANA WOJCIECHOWSKIEGO

jednego z współzałożycieli Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej, członka Rady w latach 1991 - 2013 oraz Skarbnika i członka Prezydium w II i III oraz w IV i V kadencji, delegata na Krajowy Zjazd Lekarzy Weterynarii w kolejnych kadencjach II – VII, wieloletniego członka Krajowej Komisji Rewizyjnej, wyróżnionego Odznaką Honorową Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej „MERITUS” – Zasłużony dla Samorządu Zawodowego Lekarzy Weterynarii oraz Odznaką Rady Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej za Wkład w Tworzenie i Rozwój Samorządu Zawodowego Lekarzy Weterynarii.

W Zmarłym tracimy oddanego orędownika idei samorządności oraz wysoce cenionego Człowieka, dążącego do wzmacniania rangi i prestiżu zawodu, doświadczonego lekarza weterynarii oraz nieodżałowanego Kolegę, którego zachowamy w swojej wdzięcznej pamięci.

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się  10 lutego (czwartek) o godz. 10.00 mszą świętą w Kościele Świętego Wojciecha  Biskupa i Męczennika w Nidzicy, ul. Młynarska 12, po czym nastąpi złożenie prochów Zmarłego w grobie rodzinnym na cmentarzu w Płocku.

 

Łącząc się w smutku i żałobie - Prezes i Rada Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej we Wrocławiu