Projekt adresowany jest do pracujących klinicznie lekarzy weterynarii, którzy chcą lepiej zrozumieć swoje wzorce radzenia sobie ze stresem i uzyskać wiedzę psychologiczną na ten temat.

Wykonywanie zawodu lekarza weterynarii wiąże się ze specyficznymi czynnikami ryzyka. Udział w tym projekcie umożliwi przyjrzenie się różnym źródłom napięcia psychicznego, posiadanym strategiom radzenia sobie ze stresem, zarządzania emocjami i dbania o swoje potrzeby. Wykorzystywane w projekcie testy przesiewowe pozwalają również określić prawdopodobieństwo występowania objawów, takich jak depersonalizacja lub derealizacja. Depersonalizacja (poczucie oddzielenia od własnego ciała lub umysłu) i derealizacja (doświadczanie zewnętrznego świata jako nierzeczywistego lub przypominającego sen) mogą być spowodowane różnymi czynnikami, na przykład: wzmożonym stresem, używaniem substancji psychoaktywnych lub doświadczeniami urazowymi. Niektóre formy depersonalizacji i derealizacji przyjmują postać przewlekłą i są w znacznym stopniu dysfunkcyjne, powodują cierpienie. Jeśli objawy te są obecne, to wskazana jest specjalistyczna diagnostyka, którą można uzyskać bezpłatnie w ramach projektu.

Aby wziąć udział w projekcie wymagane jest założenie profilu w aplikacji e-psyche, wypełnienie formularza rejestracji w projekcie, a następnie pięciu kwestionariuszy. Na podstawie zgromadzonych informacji opracujemy trening online, na którym omawiane będą kwestie związane z regulacją emocjonalną i dbaniem o siebie. Webinarium, planowane w terminie marcowym, będzie się składać z części wykładowej i dyskusyjnej, podczas której psycholog i neurobiolog udzielą odpowiedzi na pytania i wyjaśnią wszelkie wątpliwości uczestników.

Korzyści płynące z udziału w webinarium:

* Lepsze zrozumienie stosowanych przez siebie sposobów zarządzania emocjami;

* Uzyskanie informacji o typowych strategiach radzenia sobie ze stresem (w tym ćwiczenia na redukcję napięcia psychicznego);

* Uzyskanie 5 punktów edukacyjnych.

Udział w webinarium jest bezpłatny. Czas trwania seminarium wyniesie 2h. Zebrane wyniki kwestionariuszy, stanowiące element badania naukowego, pozwolą na pełniejsze zrozumienie problemów związanych z zawodem lekarza weterynarii.

Projekt posiada zgodę Wydziałowej Komisji ds. Etyki Badań przy Uniwersytecie SWPS, WZ Katowice i jest finansowany z grantu Narodowego Centrum Nauki 2016/22/E/HS6/00306. Prosimy o zapoznanie się z REGULAMINEM UDZIAŁU W PROJEKCIE"

link do rejestracji: https://app.e-psyche.eu/wet