Przedstawiam Państwu poniżej linki do informatorów dotyczących mozliwych form wsparcia dla firm i pracowników w związku z epidemia koronawirusa (wraz z ich dokładnym opisem i procedurami).

https://www.gov.pl/web/tarczaantykryzysowa/wyszukaj-wsparcie-dla-swojej-firmy

https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/tarcza-antykryzysowa-wsparcie-z-zus/2551371 

                 informacje uzupeln

Dodatkowo przesyłam vademecum tarczy antykryzysowej, przygotowane przez jeden z portali specjalistycznych. Przedstawia w trochę inny sposób rozwiązania przewidziane w ustawie.

Być może inne spojrzenie pozwoli wyjaśnić niektóre wątpliwości.

             Tarcza antykryzysowa_praktyczne vademecum


 


Szanowne Koleżanki i Koledzy.

Panująca pandemia COVID-19 i obostrzenia dotyczące przemieszczenia się oraz gromadzenia ludzi mają zmniejszyć jej rozprzestrzenianie.

Koronawirus 2019-nCoV jest szczególnie niebezpieczny dla osób starszych, które nierzadko zostały uwięzione w swoich mieszkaniach i zdane są na pomoc rodziny, znajomych lub sąsiadów.

Komisja Młodych Lekarzy DIL-Wet. wyszła z inicjatywą i deklaruje pomoc młodych adeptów naszego zawodu a także studentów weterynarii w robieniu zakupów seniorom naszego zawodu. Jednak by było to ergonomiczne, sensowne i bezpieczne to prosilibyśmy o zgłaszanie takich osób do biura Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie.

Koordynatorem akcji jest profesor Agnieszka Noszczyk-Nowak Przewodnicząca Komisji Młodych Lekarzy Weterynarii oraz dr Bohdan Wojtal Prezes Koła Seniorów DILWet. Prosimy wszystkich o rozpropagowanie tej informacji. Być może w Państwa okolicy mieszkają starsi lekarze weterynarii, którzy oczekują pomocy. A może wystarczy tylko do nich zadzwonić i porozmawiać. W tych trudnych chwilach jeszcze bardziej powinniśmy się wzajemnie wspierać. Po zebraniu danych o ilości osób, którym potrzebna jest pomoc i rejonie gdzie mieszkają dobierzemy wolontariuszy.

życzę wszystkim dużo zdrowia i wytrwałości

Wojciech Hildebrand

Prezes Rady Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

Szanowne Koleżanki i Koledzy. Poniżej zamieszczamy ankietę dotyczącą aktualnej sytuacji Państwa ZLZ w sytuacji pandemii COVID-19. Informacje uzyskane od Państwa posłużą do opracowania strategii pomocy. Prosimy o odesłanie wypełnionej ankiety w nieprzekraczalnym terminie - do 05.04.2020 r.

dr n. wet. Wojciech Hildebrand,  Prezes Rady Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

ankieta do oliw

Z powodu pandemii COVID-19 Zarząd Koła Seniorów Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej we Wrocławiu podjął decyzję o wstrzymaniu spotkań członków Koła Seniorów do czasu wygaśnięcia epidemii.

Bohdan Wojtal Prezes Koła Seniorów

Podkategorie